Jäsenemme kuuluvat 25 paikallisyhdistykseen ja 14 opiskelijayhdistykseen.

Ylimpänä päättävänä elimenä toimii liittokokous.

Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt. Liittokokous valitsee hallituksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen alaisuudessa toimii useita toimikuntia, työryhmiä sekä verkostoja.

Suomen Ekonomien hallintomallikaavio 2024

Ekonomiyhdistykset

Ekonomit kuuluvat Suomen Ekonomeihin paikallisen ekonomiyhdistyksen kautta.

Ekonomföreningen Merkur

 • Perustettu: 20.02.1935, Kotipaikka: Åbo
 • Puheenjohtaja: Barbro Schauman 

Ekonomföreningen Niord

 • Perustettu: 13.09.1924, Kotipaikka: Helsingfors
 • Puheenjohtaja: Katia Gustafsson
 • Toiminnanjohtaja: Catarina Söderström, catarina.soderstrom(at)niord.fi

Etelä-Hämeen Ekonomit ry

 • Perustettu: 27.11.1949, Kotipaikka: Hämeenlinna
 • Puheenjohtaja: Kirsi Meriläinen

Etelä-Karjalan Ekonomit ry

 • Perustettu: 31.10.1946, Kotipaikka: Lappeenranta
 • Puheenjohtaja: Päivi Jäkälä

Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry

 • Perustettu: 18.01.1960, Kotipaikka: Seinäjoki
 • Puheenjohtaja: Jarkko Kallioniemi

FLEX ry

 • Perustettu: 20.10.1999, Kotipaikka: Helsinki
 • Puheenjohtaja: Eero Vehka-aho

Helsingin Ekonomit ry

 • Perustettu: 21.03.1935, Kotipaikka: Helsinki
 • Puheenjohtaja: Miikka Luukkonen
 • Toiminnanjohtaja: Marjaana Töyli, p. +358407057788, marjaana.toyli@heko.fi
 • Yhteyskoordinaattori:  Leena Karppinen, +358400585536, leena.karppinen@heko.fi

Kainuun Ekonomit ry

 • Perustettu: 12.09.1945, Kotipaikka: Kajaani
 • Puheenjohtaja: Helena Hynynen

Keski-Suomen Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.04.1937, Kotipaikka: Jyväskylä
 • Puheenjohtaja  Aleksi Heikkilä, aleksi.heikkila(at)keskisuomenekonomit.fi

Kymenlaakson Ekonomit ry

 • Perustettu: 12.05.1945, Kotipaikka: Kotka
 • Puheenjohtaja: Anne Mielonen

Lahden Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 23.10.1946, Kotipaikka: Lahti
 • Puheenjohtaja: Sami Sipilä

Lapin Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.10.1948, Kotipaikka: Rovaniemi
 • Puheenjohtaja: Risto Koskiniemi, risto.koskiniemi(at)icloud.com, 040 4866885

Lounais-Hämeen Ekonomit ry

 • Perustettu: 25.03.1968, Kotipaikka: Forssa
 • Puheenjohtaja: Pasi Kaskinen

Oulun Ekonomit ry

 • Perustettu: 16.10.1936, Kotipaikka: Oulu
 • Puheenjohtaja: Tiina Savola, pj(at)oulunekonomit.fi
 • Sihteeri: sihteeri(at)oulunekonomit.fi

Pirkanmaan Ekonomit ry

 • Perustettu: 26.01.1938, Kotipaikka: Tampere
 • Puheenjohtaja: Marke Tyrväinen, pj(at)pirkanmaanekonomit.fi

Pohjois-Karjalan Ekonomit ry

 • Perustettu: 22.08.1951, Kotipaikka: Joensuu
 • Puheenjohtaja: Hanna Repo

Pohjois-Savon Ekonomit ry

 • Perustettu: 10.11.1937, Kotipaikka: Kuopio
 • Puheenjohtaja: Aila Särmälä

Porin Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 24.01.1943, Kotipaikka: Pori
 • Puheenjohtaja: Heini Korvenkangas

Rauman Ekonomit ry

 • Perustettu: 28.10.1949, Kotipaikka: Rauma
 • Puheenjohtaja: Anne Suominen

Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit ry

 • Perustettu: 15.11.1965, Kotipaikka: Riihimäki
 • Puheenjohtaja: Hannele Mikkonen

Savonlinnan Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 29.11.1948, Kotipaikka: Savonlinna
 • Puheenjohtaja: Päivi Kuusinen, p. 0438202654, paivi.m.kuusinen(at)gmail.com

Suur-Savon Ekonomit ry

 • Perustettu: 07.11.1948, Kotipaikka: Mikkeli
 • Puheenjohtaja: Sari Toijonen-Kunnari, p. 040 485 7748

Turun Seudun Ekonomit ry

 • Perustettu: 09.03.1938, Kotipaikka: Turku
 • Puheenjohtaja: Heli Hookana
 • Toimisto: Mari Tiitinen, toimisto(at)turunseudunekonomit.fi

Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ry

 • Perustettu: 09.05.1937, Kotipaikka: Vaasa
 • Puheenjohtaja: Esa Virtanen

Varkauden Seudun Ekonomit

 • Perustettu: 23.04.1957, Kotipaikka: Varkaus
 • Puheenjohtaja: Anne Vänttinen, annem.vanttinen(at)outlook.com, p. 040 7169 288

Liittokokous

Suomen Ekonomien liittokokous on liiton ylin päättävä elin. Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt.

Hallitus

Suomen Ekonomien hallitus vastaa liiton toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, liiton taloudesta ja sijoitusomaisuudesta sekä merkittävistä päätöksistä.

Hallituksen kokoonpano

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohtajaa, joita nimitetään liiton I ja II varapuheenjohtajaksi ja vähintään kuusi ja enintään yhdeksän hallituksen muuta jäsentä, joista vähintään yksi edustaa opiskelijoita. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla jäsenyhteisöjen jäseniä. 

Suomen Ekonomien hallitus 2024–2026

Puheenjohtaja: Jukka-Pekka Kokkonen, Helsingin Ekonomit
I varapuheenjohtaja: Hanna-Maija Kiviranta, Keski-Suomen Ekonomit
II varapuheenjohtaja: Meri Lindström, Ekonomföreningen Niord

Jäsenet:

Helene Auramo, Pirkanmaan Ekonomit
Kati Isomaa, Helsingin Ekonomit
Miikka Luukkonen, Helsingin Ekonomit
Mikko Malmström, Boomi ry
Niko Pankka, Helsingin Ekonomit
Akseli Tiitta, Turun KY
Joona Uusitalo, Turun Seudun Ekonomit

Takarivi vasemmalta: Helene Auramo, Akseli Tiitta, Joona Uusitalo, Miikka Luukkonen, Niko Pankka, Kati Isomaa, Mikko Malmström.
Eturivi vasemmalta: Hanna-Maija Kiviranta, Jukka-Pekka Kokkonen, Meri Lindström. Kuva: Vesa Laitinen

Liittoneuvosto

Liiton ja sen jäsenyhteisöjen toiminnassa ansioituneita henkilöitä kunnioittavana ja kokoavana elimenä on liittoneuvosto.

Liittoneuvoston jäsenyydet ovat kolmivuotisia rotaatiolla niin, että vähintään kaksi jäsentä on joka vuosi eroamisvuorossa. Henkilö voi olla jäsen korkeintaan kaksi kautta. Liittoneuvostoon kuuluvat myös liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Kokoonpanosta päätetään vuosittain syysliittokokouksessa.

Liittoneuvoston kokoonpano 2024: 

Puheenjohtaja: Harri Tilli 
Varapuheenjohtaja: Sirpa Widomski 
Jukka Ant-Wuorinen 
Maria Bäck 
Anders Dahlbäck 
Jerker Hedman 
Markku von Hertzen 
Jarmo Hietanen 
Jukka Härmälä 
Markku Koski 
Kasperi Launis 
Leea Lehtinen 
Kathe Ramm-Schmidt
Timo Saranpää
Veli-Matti Töyrylä 
Anja Uljas 
Esa Vilhonen                  

Sääntömääräisinä: Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Toimikunnat ja työryhmät

Koulutuspoliittinen toimikunta

Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen toimikunta valmistelee koulutuspoliittista vaikuttamistyötä ja toimii koulutuspolitiikan asiantuntijana. Toimikunnan jäsenet muodostavat kokonaisuuden, jolla on laajaa osaamista ja kokemusta yliopistoista, ammattikorkeakouluista, aikuiskoulutuksesta ja opiskelijapolitiikasta.

Koulutuspoliittisen toimikunnan jäsenet 2024-2026:

Puheenjohtaja: Meri Lindström (Niord)
Katie Astin (TuKY)
Noora Heinonen (Warrantti)
Fanni Hollström-Mikkonen (Savonlinnan Seudun Ekonomit)
Kalle Kahanpää (Flex)
Max Liikka (Boomi)
Ding Ma (Etelä-Karjalan Ekonomit)
Kosar Mahmoodi (Turun Seudun Ekonomit)
Olli Manninen (Pirkanmaan Ekonomit)
Jari Niemelä (Pohjois-Savon Ekonomit)
Weixin Niemi (KY)

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta hoitaa Suomen Ekonomien hallitushaun ja tekee esityksen liittokokoukselle hallituksesta seuraavalle kaudelle. Nimitystoimikunta on liittokokouksen alainen toimielin.

Työelämätoimikunta

Suomen Ekonomien työelämän toimikunnassa on edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Toimikunta tukee käytännön vaikuttamistyötä työmarkkina- ja edunvalvonta-asioissa. 

Työelämätoimikunnan jäsenet 2024-2026:

Puheenjohtaja: Joona Uusitalo (Turun Seudun Ekonomit)
Annukka Erkheikki (Helsingin Ekonomit)
Roosamari Hannukkala (SHS)
Jussi Heikkonen (Pirkanmaan Ekonomit)
Riku Hietarinta (Helsingin Ekonomit)
Jussi Kulmala (Helsingin Ekonomit)
Aku Lehojärvi (Flex)
Ninni Norra (KY)
Vesa Putula (Helsingin Ekonomit)
Kati Tanninen (Etelä-Karjalan Ekonomit)
Esa Vilhonen (Helsingin Ekonomit)

Asiantuntija puhe- ja läsnäolo-oikeudella: Liisa-Johanna Pesonen (Helsingin Ekonomit)

Valtion neuvotteluryhmä

Työelämätoimikunnan alaisuudessa toimii valtion neuvotteluryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa vastata liiton valtiosektorin edunvalvonnasta ja sen suunnittelusta, seurata valtiotyönantajan kannanottoja ja esityksiä, ottaa kantaa esitettyihin uudistushankkeisiin ja tehdä esityksiä valtion työnantajaroolin kehittämiseksi.

Sijoitustoiminnan johtoryhmä

Sijoitustoiminnan johtoryhmä on hallituksen alainen sijoitustoiminnan asiantuntijoista koostuva elin. Johtoryhmä huolehtii liiton sijoitusomaisuuden hoitamisesta hallituksen antamien valtuuksien ja liittokokouksen päättämän sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsenet 2024-2026:     

Puheenjohtaja: Jukka-Pekka Kokkonen (hallitusedustaja)
Varapuheenjohtaja: Veli-Matti Töyrylä
Helene Auramo (hallitusedustaja)
Juhana Brotherus
Antti Huotari
Tanja Kuokka
Anders Löflund
Elmar Paananen
Ira van der Pals

   

Ekonomipuheenjohtajien ja kylteripuheenjohtajien verkostot

Ekonomipuheenjohtajien verkosto (EPV)

Ekonomipuheenjohtajien verkoston muodostavat ekonomijäsenyhteisöjen hallitusten puheenjohtajat. Verkoston tehtävänä on toimia ekonomiyhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.

Kylteripuheenjohtajien verkosto (KPV)

Kylteripuheenjohtajien verkoston muodostavat opiskelijajäsenyhteisöjen hallituksen puheenjohtajat. Verkoston tehtävänä on toimia opiskelijayhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.

AKAVA, YTN ja JUKO

Suomen Ekonomit on AKAVAn neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Suomen Ekonomit on edustettuna jäsenmääränsä mukaisessa suhteessa AKAVAn eri toimielimissä.

Suomen Ekonomit on mukana AKAVAn neuvottelujärjestöissä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. YTN ja JUKO hoitavat yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien jäsenten työehtosopimustoiminnan.

Suomen Ekonomien toimintakentän kuvaus

Pohjoismaiset yhteistyöjärjestöt

Suomen Ekonomien jäsenet ovat oikeutettuja vierailijajäsenyyteen jossakin toisessa pohjoismaisessa ekonomijärjestössä.

Ruotsi: Akavia

Norja: Econa

Islanti: FVH