Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Jäsenemme kuuluvat 25 paikallisyhdistykseen ja 14 opiskelijayhdistykseen. Meitä on lähes 60 000, ja olemme kattojärjestömme Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

Suomen Ekonomeilla on laaja ja kattava toimielinorganisaatio. Ylimpänä päättävänä elimenä toimii Suomen Ekonomien liittokokous. Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt. Liittokokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan Suomen Ekonomeille hallituksen. Hallituksen alaisuudessa toimii monia eri toimikuntia, työryhmiä sekä verkostoja.

Suomen Ekonomien pohjoismaiset yhteistyöjärjestöt

Suomen Ekonomien jäsenet ovat oikeutettuja vierailijajäsenyyteen jossakin toisessa pohjoismaisessa ekonomijärjestössä.

Ruotsi: Civilekonomerna

Norja: Econa

Islanti: FVH

Suomen Ekonomien liittokokous

Suomen Ekonomien liittokokous on liiton ylin päättävä elin. Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt.

Suomen Ekonomien hallitus

Suomen Ekonomien hallitus vastaa liiton toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, liiton taloudesta ja sijoitusomaisuudesta sekä merkittävistä päätöksistä.

Hallituksen kokoonpano

Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi, kaksi varapuheenjohtajaa, joita nimitetään liiton I ja II varapuheenjohtajaksi ja vähintään kuusi ja enintään yhdeksän hallituksen muuta jäsentä, joista vähintään yksi edustaa opiskelijoita. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla jäsenyhteisöjen jäseniä. 

Suomen Ekonomien hallitus 2021–2023
(Jäsenyhdistys 2021)

Puheenjohtaja: Martin Paasi (Ekonomföreningen Niord)
I varapuheenjohtaja: Saara-Sofia Sirén (Turun Seudun Ekonomit)
II varapuheenjohtaja: Jukka-Pekka Kokkonen (Helsingin Ekonomit)

Jäsenet:
Kalle Kahanpää (Turun KY), koulutuspoliittisen tmk:n pj
Liisa-Johanna Pesonen (Helsingin Ekonomit), työelämätmk:n pj
Riku Hietarinta (Helsingin Ekonomit)
Jussi Loukiainen (Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer), yrittäjyystyöryhmän pj
Josefiina Kotilainen (KY)
Katarina Naumanen (KY)
Joona Uusitalo (Turun Seudun Ekonomit)

Suomen Ekonomien liittoneuvosto

Liiton ja sen jäsenyhteisöjen toiminnassa ansioituneita henkilöitä kunnioittavana ja kokoavana elimenä on liittoneuvosto.

Liittoneuvoston jäsenyydet ovat kolmivuotisia rotaatiolla niin, että vähintään kaksi jäsentä on joka vuosi eroamisvuorossa. Henkilö voi olla jäsen korkeintaan kaksi kautta. Liittoneuvostoon kuuluvat myös liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Kokoonpanosta päätetään vuosittain syysliittokokouksessa.

Liittoneuvoston kokoonpano 2023: 

Puheenjohtaja: Harri Tilli 
Varapuheenjohtaja: Sirpa Widomski 
Jukka Ant-Wuorinen 
Maria Bäck 
Anders Dahlbäck 
Jerker Hedman 
Markku von Hertzen 
Jarmo Hietanen 
Jukka Härmälä 
Markku Koski 
Kasperi Launis 
Leea Lehtinen 
Kathe Ramm-Schmidt
Timo Saranpää
Veli-Matti Töyrylä 
Anja Uljas 
Esa Vilhonen                  

Sääntömääräisinä: Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

Suomen Ekonomien toimikunnat ja työryhmät

Koulutuspoliittinen toimikunta

Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen toimikunta valmistelee koulutuspoliittista vaikuttamistyötä ja toimii koulutuspolitiikan asiantuntijana. Toimikunnan jäsenet muodostavat kokonaisuuden, jolla on laajaa osaamista ja kokemusta yliopistoista, ammattikorkeakouluista, aikuiskoulutuksesta ja opiskelijapolitiikasta.

Koulutuspoliittisen toimikunnan jäsenet 2021-2023:

Puheenjohtaja: Kalle Kahanpää, hallitus (Turun KY) 
Fanni Hollström-Mikkonen (Keski-Suomen Ekonomit) 
Ghita Jansson-Kiuru (Ekonomföreningen Niord) 
Nelly Kivinen (Boomi) 
Päivi Kosonen (Pohjois-Karjalan Ekonomit) 
Max Liikka (Boomi) 
Kosar Mahmoodi (Turun Seudun Ekonomit) 
Jari Niemelä (Pohjois-Savon Ekonomit) 
Tia Rahkila (Finanssi) 
Laura Sivula (Helsingin Ekonomit) 
Eero Vehka-aho (Boomi) 

Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta hoitaa Suomen Ekonomien hallitushaun ja tekee esityksen liittokokoukselle hallituksesta seuraavalle kaudelle. Nimitystoimikunta on liittokokouksen alainen toimielin.

Työelämätoimikunta

Suomen Ekonomien työelämän toimikunnassa on edustettuna asiantuntemusta yhteiskuntapolitiikasta sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Toimikunta tukee käytännön vaikuttamistyötä työmarkkina- ja edunvalvonta-asioissa. 

Työelämätoimikunnan jäsenet 2021-2023:

Puheenjohtaja: Liisa-Johanna Pesonen, hallitus (Helsingin Ekonomit) 
Vilja Arola (Helsingin Ekonomit 
Annukka Erkheikki (Helsingin Ekonomit) 
Jussi Heikkonen (Pirkanmaan Ekonomit) 
Jussi Kulmala (Helsingin Ekonomit) 
Meri Lindström (Ekonomföreningen Niord)  
Mikko Malmström (Boomi) 
Vesa Putula (Helsingin Ekonomit) 
Sandra Saranpää (Turun KY) 
Eyüp Yilmaz (Helsingin Ekonomit) 
Esa Vilhonen (Helsingin Ekonomit) 

Valtion neuvotteluryhmä

Työelämätoimikunnan alaisuudessa toimii valtion neuvotteluryhmä, jonka tehtävänä on muun muassa vastata liiton valtiosektorin edunvalvonnasta ja sen suunnittelusta, seurata valtiotyönantajan kannanottoja ja esityksiä, ottaa kantaa esitettyihin uudistushankkeisiin ja tehdä esityksiä valtion työnantajaroolin kehittämiseksi.

Yrittäjyystyöryhmä

Suomen Ekonomien yrittäjätyöryhmä tuo yrittäjäsenen näkemyksen liiton toimintaan, valmistelee liiton yrittäjyysasioita ja edistää ekonomiyrittäjyyttä, yrittäjien verkostoitumista ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä. Työryhmä rakentaa yrittäjäverkostoja, on mukana keskustelussa sekä vaikuttaa myönteisesti yrittäjyysasenteisiin. Toiminnalla tavoitellaan ekonomiyrittäjien järjestäytymisasteen nousua ja parempaa yrittäjäelämää.

Yrittäjyystyöryhmän jäsenet 2021-2023:

Puheenjohtaja: Jussi Loukiainen, hallitus (Vaasan Ekonomit) 
Juuso Enala (Turun Seudun Ekonomit)  
Katrina Harjuhahto-Madetoja (Helsingin Ekonomit) 
Jussi Heinilä (Helsingin Ekonomit) 
Aino-Mari Kiianmies (Helsingin Ekonomit) 
Anna Kilponen (Helsingin Ekonomit) 
Esa Kinnunen (Helsingin Ekonomit) 
Arto Pelander (Expatriaattiekonomit)  
Aino Pennanen (Helsingin Ekonomit) 
Marita Rautiainen (Lahden Seudun Ekonomit) 
Markus Rytkölä (Pörssi) 

Sijoitustoiminnan johtoryhmä

Sijoitustoiminnan johtoryhmä on hallituksen alainen sijoitustoiminnan asiantuntijoista koostuva elin. Johtoryhmä huolehtii liiton sijoitusomaisuuden hoitamisesta hallituksen antamien valtuuksien ja liittokokouksen päättämän sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsenet 2021-2023:     

Puheenjohtaja: Martin Paasi (hallitus) 
Varapuheenjohtaja: Veli-Matti Töyrylä 
Juhana Brotherus 
Antti Huotari
Anders Löflund (4/2023 alk.)  
Elmar Paananen 
Ira van der Pals
Matti Suominen (9/2022 asti) 
Matti Suominen 
Anniina Isomäki (asiantuntijajäsen) 
Josefiina Kotilainen (hallitus)      

Ekonomipuheenjohtajien ja kylteripuheenjohtajien verkostot

Ekonomipuheenjohtajien verkosto (EPV)

Ekonomipuheenjohtajien verkoston muodostavat ekonomijäsenyhteisöjen hallitusten puheenjohtajat. Verkoston tehtävänä on toimia ekonomiyhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.

Kylteripuheenjohtajien verkosto (KPV)

Kylteripuheenjohtajien verkoston muodostavat opiskelijajäsenyhteisöjen hallituksen puheenjohtajat. Verkoston tehtävänä on toimia opiskelijayhteisöjen yhdistäjänä ja tuoda luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi.

Suomen Ekonomien laajennettu toimikenttäkuvaus: AKAVA, YTN ja JUKO

Suomen Ekonomit on AKAVAn neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Suomen Ekonomit on edustettuna jäsenmääränsä mukaisessa suhteessa AKAVAn eri toimielimissä.

Suomen Ekonomit on mukana AKAVAn neuvottelujärjestöissä Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. YTN ja JUKO hoitavat yksityisellä ja julkisella sektorilla työskentelevien jäsenten työehtosopimustoiminnan.

Suomen Ekonomien toimintakentän kuvaus

Toimiston yhteystiedot löydät täältä >>