Kauppatieteellisen koulutuksen saaneet kokevat ikäsyrjintää etenkin työuransa loppupäässä. Ikäsyrjintä voi kohdistua myös nuoriin. Ikäsyrjinnän juuret ovat syvällä ja se vaikuttaa etenkin rekrytointitilanteissa.

Selvitimme kyselyllä yli 55-vuotiaiden jäsentensä kokemaa syrjintää työelämässä. Vastaajista 84 prosenttia oli sitä mieltä, että yli 55-vuotiaisiin kohdistuva syrjintä on ongelma suomalaisessa työelämässä. Joka neljäs oli kokenut itse ikäsyrjintää. Kyselyyn vastanneista työttömistä työnhakijoista 80 prosenttia oli kokenut ikään perustuvaa syrjintää.

Vain joka kolmas ikäsyrjintää kokenut on ottanut asian puheeksi työyhteisössään. Suurin osa heistä koki, ettei asian esiin nostamisella ollut vaikutusta. Pahimmillaan seurauksena oli irtisanominen tai syrjinnän paheneminen.

Suomalaisille työpaikoille tarvitaan pelisääntöjä ikäsyrjintään puuttumiseksi ja lisää osaamista eri ikäisten työntekijöiden johtamisesta.

Työnantajat sanovat arvostavansa kokemusta

Kyselyn mukaan työnantajien näkemys yli 55-vuotiaista työntekijöistään on hyvin myönteinen. Työnantajat kiittelivät erityisesti vanhempien työntekijöiden hyviä verkostoja, työuran aikana karttuneita taitoja ja korkeaa työmoraalia.

Työnantajien edustajista 61 prosenttia kertoi ajattelevansa, että rekrytoidessa iällä ei ole merkitystä. Lähes kolmannes oli kuitenkin päinvastaista mieltä.  

Tuloksissa on ristiriita, sillä työnantajien käsitys yli 55-vuotiaista työntekijöistä on varsin hyvä, mutta samaan aikaa esiintyy syrjintää.

Selitystä voidaan yrittää hakea esimerkiksi yli 55-vuotiaiden korkeista palkkatoiveista tai teknologisista taidoista. Selvityksemme mukaan työnantajat eivät kuitenkaan pitäneet näitä merkittävinä ongelmina.  

Ikäsyrjintä seis, mikä avuksi?

  • Kyse on pitkälti asenteista. Suomen Ekonomit jatkaa vaikuttamistyötään pitämällä ikäsyrjintään liittyviä teemoja esillä, tuottamalla tietoa ja oikomalla vääriä käsityksiä.
  • Jäsenenä voit ottaa yhteyttä lakineuvontaan, jos koet joutuneesi ikäsyrjinnän kohteeksi.