Korkeasti koulutettujen kassa KOKO

Voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta kauttamme KOKO-kassassa. KOKO-kassa maksaa ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa jäsenen joutuessa työttömäksi, lomautetuksi tai lyhennetylle työviikolle. Päivärahaan on oikeutettu jäsen, joka täyttää kassan jäsenyyttä ja työssäoloa koskevat ehdot.

Voit liittyä työttömyyskassaan Ekonomien jäsensovelluksessa.

Liity KOKO-kassaan jo opiskeluaikana

Työttömyyskassan jäseneksi voit liittyä jo opiskeluaikana. Kun kuulut kassaan, kerrytät töitä tehdessäsi itsellesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Voit näin turvata toimeentulosi valmistumisen jälkeen.

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää noin puolen vuoden työskentelyä niin, että olet samalla kassan jäsen. Kesätyöt ja osa-aikaiset työt opintojesi aikana ovat oiva tilaisuus kerryttää tätä puolen vuoden jaksoa. Työssäoloehto voi täyttyä esimerkiksi:

  • kahden kesän kokoaikaisista 3 kk kesätöistä
  • yhden kesän kokoaikaisesta 3 kk kesätyöstä ja 3kk osa-aikatöistä (työaika yli 18h/vko)
  • puolen vuoden kokoaikaisesta sijaisuudesta.

KOKO-kassan maksama ansiopäiväraha on huomattavasti suurempi kuin Kelan työttömyysetuus. Työttömyyden kohdatessa KOKO-kassan jäsenmaksu maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Voit liittyä KOKO-kassan jäseneksi opiskelun aikana, kun olet liittymishetkellä palkkatyössä. Liittyminen tapahtuu Ekonomien jäsensovelluksessa. Sinun on tärkeää säilyttää kaikki työsopimukset, palkkalaskelmat ja työtodistukset.

Kassan vuosimaksu vuonna 2023 on 63 euroa, joka on verovähennyskelpoinen.

Yrittäjän työttömyysturva

KOKO-kassa on palkansaajien työttömyyskassa, kun taas yrittäjä voi vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa. Selvitä kassajäsenyytesi vaihtoehdot heti yritystoiminnan alkaessa.

Jos olet palkkatyössä ja harjoitat yritystoimintaa sivutoimisesti, sinun kannattaa kuulua KOKO-kassaan. Jos olet päätoiminen yrittäjä, voit kuulua KOKO-kassaan korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Päätoimisen yrittäjän on yritystoiminnan aloitettuaan hyvä harkita liittymistä yrittäjien työttömyyskassaan katkottoman ansioturvan varmistamiseksi.

Tarvitsetko neuvoa?

Juristimme neuvovat jäseniä työttömyysturvan perusasioissa.

Katso lakineuvonnan yhteystiedot >>

Yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä auttavat KOKO-kassa ja TE-toimisto.