Suomen Ekonomien opetuspalkinnolla halutaan tukea kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä. Palkinnon suuruus on 6000 euroa. Voittaneen esityksen tehnyt opiskelijajärjestö palkitaan 1000 eurolla. Opetuspalkinnon voitot tulevat KAUTE-säätiön varoista. KAUTE-säätiö edistää kauppatieteellistä ja teknillistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimustoimintaa.

Opetuspalkinto on jaettu vuodesta 1998. Vuoteen 2001 asti palkinto jaettiin nimellä Vuoden opetussaavutus ja vuoteen 2009 asti Ekonomiopetussaavutuspalkinto.

Suomen Ekonomien opetuspalkinto

Ota yhteyttä

Leinonen Lotta
Koulutuspolitiikan erityisasiantuntija
p. +358440660384

Opetuspalkinnon saajat

2023: Tampereen yliopisto, Tenure track -professori Timo Rintamäki

Opetuspalkinto 2023 ja erillinen kunniamaininta myönnettiin opettajille, jotka ovat lisänneet opiskelijoiden valmiuksia menestyä vastuullisesti nopeasti muuttuvassa maailmassa ja tukeneet opiskelijoiden omaa kriittistä ajattelua. Opetuspalkinnon voitti Tampereen yliopiston Tenure track -professori Timo Rintamäki ja yliopistonlehtori Esa Hiltunen Itä-Suomen yliopistosta palkittiin kunniamaininnalla.

Lue koko tiedote

2022: Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikkö, yliopistonlehtori Lauri Lepistö.

Vuonna 2022 opetuspalkinto myönnettiin yliopistonlehtori Lauri Lepistölle ansioituneesta laskentatoimen ja rahoituksen opetuksesta. Lepistö on erityisesti onnistunut huomioimaan erilaiset oppijat ja luomaan tavallisuudesta poikkeavia oppimismenetelmiä.

Lue koko tiedote

2021: Tampereen yliopisto, apulaisprofessori Elina Mäkinen

Tänä vuonna palkinnon teemana oli ”etänä läsnä”, koska korona-aikana yksinäisyys ja eristäytyminen verottivat monen korkeakouluopiskelijan jaksamista. Opetuspalkinto 2021 myönnettiin Tampereen yliopiston apulaisprofessori Elina Mäkiselle. Lisäksi Turun yliopiston yliopistonlehtori Jonna Järveläinen palkittiin kunniamaininnalla.

Lue koko tiedote

2020: Opetuspalkintoa ei jaettu

2019: Valtakunnallisen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden eii LITOn kehittäjät

Suomen Ekonomit palkitsi verkko-opetuksen kehittäjät Opetuspalkinnolla

Suomen Ekonomien Opetuspalkinto 2019 on myönnetty poikkeuksellisesti 30 henkilölle. Palkinnon saavat valtakunnallisen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden eli LITOn kehittäjät.

Suomen Ekonomien Opetuspalkinto myönnetään tänä vuonna poikkeuksellisesti 30 opettajalle ilman erillistä kilpailua. Palkinnon saavat vuonna 2017 käynnistyneen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden nykyiset ja aikaisemmat opettajat sekä opintokokonaisuuden koordinaattori.

Verkko-opintokokonaisuuden rakentamisessa ovat mukana kaikki Suomen kauppatieteitä opettavat yliopistot. Kokonaisuutta koordinoi Turun yliopisto.

Suomen Ekonomien pitkäjänteisenä tavoitteena on lisätä yhteistyötä, avoimuutta ja joustavuutta yli korkeakoulurajojen.

”Ekonomit kiittävät palkinnolla LITO-opintokokonaisuuden kehittäjiä rohkeudesta ja ennakkoluulottomuudesta. LITO edustaa laajuudeltaan ja käytännöiltään aivan uudenlaista opetuksen järjestämisen tapaa sekä kauppatieteissä että laajemminkin yliopistokoulutuksessa. Siksi palkinnon myöntäminen näin erityislaatuisella tavalla ja isolle joukolle oli varsin selvä ratkaisu”, perustelee Ekonomien koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Eero Kiiski.  

Yhteensä 40 opintopisteen ja kahdeksan kurssin LITO-kokonaisuus on tarkoitettu muiden alojen kuin kauppatieteiden opiskelijoille. Digitaalisen toteutuksen myötä liiketoimintaosaamisen perusteita voi opiskella aiempaa laajemmin ja joustavammin.

Lue koko tiedote

2018: Jyväskylän yliopisto: Maailman muuttajien opettaja, tutkijatohtori Mari Suoranta

Juhlavuoden Opetuspalkinnon voittaja on Mari Suoranta Jyväskylän yliopistosta

Tutkijatohtori Mari Suoranta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta on voittanut Suomen Ekonomien 10 000 euron arvoisen Opetuspalkinnon. Palkinto jaettiin 18.9.2018 Dare to Learn-tapahtuman yhteydessä Kaapelitehtaalla.
 
Suoranta on erityisen ansioitunut uraauurtavassa työssään kasvuyrittäjyyden edistämisessä: hän opettaa Venture Lab-kurssia, joka tuo liike-elämää, opiskelijoita ja tutkijoita lähemmäs toisiaan kurssilla perustettavien yritysten kautta. Suoranta onkin paneutunut poikkeuksellisen vahvasti kauppatieteen opiskelijoiden yrittäjyyskasvatukseen sekä myyntiosaamisen luomiseen. Suoranta toimii myös yrittäjyyden esiintuojana yhteistyössä yhdysvaltalaisen University of California Berkeley yliopiston professorien kanssa hyödyntämällä Berkeley Method of Entrepreneurship opetus-ja toimintamallia, jonka kehittämiseen hän myös osallistuu.  

”Palkintoraati perusteli voittajan valintaa erityisesti tämän monipuolisella ja vaikuttavalla työllä opiskelijoiden yrittäjävalmiuksien lisäämiseksi sekä kasvuyrittäjyyden ja vahvan myyntiosaamisen edistämisessä. Lisäksi hänen vahvat yhteytensä elinkeinoelämään ovat erityisen tärkeitä opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymisessä. Olimme aidosti vaikuttuneita myös opiskelijoiden ehdottamista näkökulmista tämän vuotiseen teemaamme – maailmanparannukseen. Voittaja Mari Suorannan kursseilla on ideoitu ja perustettu yrityksiä, jotka pyrkivät luomaan parempaa maailmaa meille kaikille. Esimerkkeinä sisäilmaa aktiivisesti ja älykkäästi puhdistava viherseinä sekä Afrikan tiekuolemia heijastimilla ehkäisevä yritys”, kertoo Opetuspalkintoraadin puheenjohtaja Eero Kiiski.  

”Kauppatieteen yliopisto-opiskelijoilla on parhaat mahdollisuudet muuttaa maailmaa, ratkaista merkittäviä ongelmia myös liiketoiminnan keinoin. Tässä prosessissa opettajan tehtävä on mielestäni tarjota viimeisimmän tutkimuksen mukaista tietoa, olla valmentaja ja ohjaaja, monimutkaisen maailman selkeyttäjä”, kommentoi tutkijatohtori Mari Suoranta.

Kilpailun korkeasta tasosta johtuen palkintoraati päätti jakaa Opetuspalkinnon lisäksi kaksi 2000 euron arvoista kunniamainintaa, jotka myönnettiin akatemialehtori Jonas Lagerströmille Åbo Akademista ja professori Paavo Ritalalle Lappeenrannan teknillinen yliopistosta. Voittaneen esityksen tehnyt kylteriyhteisö, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat Pörssi ry, palkitaan lisäksi 2000 eurolla.

2017: Åbo Akademin Nina Kivisestä Vuoden opettaja

Suomen Ekonomien perinteisellä Opetuspalkinnolla palkittiin tänä vuonna Åbo Akademin organisaation ja johtamisen yliopisto-opettaja ja tutkija Nina Kivinen. Häntä ehdotti palkinnon saajaksi Åbo Akademin kylterijärjestö Merkantila Klubben rf.

“Haimme tänä vuonna voittajaa teemalla Vuoden opettaja, arvioinnissa tarkasteltiin hyvää opettajuutta erittäin monipuolisilla kriteereillä” Opetuspalkintoraadin puheenjohtaja Jussi Nieminen kertoo. “Voittajan valinnassa painoivat opettajan opiskelijakeskeisyys, opetusmenetelmien monipuolisuus, opetuksen ja tutkimuksen yhteys sekä opettajan itsensä jatkuva oppiminen ja aktiivisuus oman opetuksensa kehittämisessä”, Nieminen lisää.

“Raati arvosti suuresti Nina Kivisen yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hänen monipuoliset opetusmetodinsa ja erityisesti motivaatio kehittyä opettajana tekivät raatiin vaikutuksen.”, Opetuspalkintoraadin jäsenenä mukana ollut opiskelija Niko Pankka täydentää.

“Palkinnon saaminen on tietysti mahtavaa”, Kivinen toteaa. “Lisäksi tämä on hyvä hetki saada palautetta ja pohtia omaa opetustaan laajemmin, sillä olen ensi vuoden tutkimusvapaalla Suomen Akatemian hankkeessa. Kivinen on erittäin ilahtunut myös siitä, että Åbo Akademi sai ensimmäisen Opetuspalkintonsa.

Vuoden opettajan palkitsemisella Suomen Ekonomit haluaa nostaa esiin hyvän opetuksen tärkeyden laadukkaan kauppatieteellisen osaamisen varmistamisessa. “1990-luvulta lähtien jaettu Opetuspalkinto on tänä vuonna myös erityisen luonteva osa Suomen Ekonomien Ytimessä osaaminen –teemavuotta”, tiivistää Ekonomien koulutuspoliittinen asiamies Suvi Eriksson.

Palkinto luovutettiin Nina Kiviselle maanantaina 21.8. Valtakunnallisilla Kauppatieteiden päivillä Helsingissä.

2016: Itä-Suomen yliopisto

Intohimosta opetukseen

Opetuspalkinnon 2016 voittaja Anu Puusa

Anu Puusalla on selkeästi oikea ote työhönsä. Juuri Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon vastaanottanut apulaisprofessori on tänä vuonna saanut myös Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen Hyvä opettaja -palkinnon. Molempien palkintojen takana on opiskelijoista lähtöisin oleva arvostus opettajaansa kohtaan. “Kyllä tämä hiljaiseksi vetää”, Anu Puusa toteaa. “Tämän tärkeämpää palautetta ei opettaja voi saada.

Suomen Ekonomien Opetuspalkinnon Anu Puusa sai kurssistaan “Osuustoiminnan idea ja osuustoiminta yritysmuotona”, joka yhdisti arvokkaalla tavalla yliopiston kolme perustehtävää: opetuksen, tutkimuksen sekä yliopistojen ja yritysten välisen yhteistyön. Käytännössä kurssi on kuitenkin vain yksi loistava esimerkki hänen tavastaan opettaa. “Anu Puusa saa opiskelijat innostumaan aiheesta kuin aiheesta”, toteaa Anua palkinnon saajaksi ehdottaneen opiskelijayhteisö Optimi ry:n Toivo Isoranta.

Opiskelijoiden innostuminen on helppo ymmärtää. Anu Puusa pulppuaa tunnetta ja paloa puhuessaan työstään. “Minulle työ on mahdollisuus kanavoida intohimon kohteitani. Minulla on vapaus kehittää, ideoida ja tehdä, mutta vastapainona toki paljon vastuuta”, Anu täsmentää.

Opetustyön Anu kokee mieluisaksi; omien vastuukurssiensa lisäksi hän käy pitämässä vierailijaluentoja sekä puhumassa yrityksissä ja kouluissa.

Hyvän opettajan palkinnon Anu pokkasi keväällä. Kun häntä kuuntelee, ei voi olla ajattelematta, että palkinto meni täysin oikeaan osoitteeseen. Halu jakaa tietoa, oivalluttaa ihmisiä ja herättää rakentavaan kriittisyyteen toimivat tärkeinä ohjenuorina, joita myös opiskelijat arvostavat. Toivo Isoranta valottaa palkinnon taustoja: “Kauppatieteiden ainejärjestön jäsenille tehtiin kysely, jolla haettiin yksinkertaistaen sanottuna opettajaa, josta opiskelijat pitävät. Esiin nousi Anu Puusa. Perusteluina annettiin mm. se, että hän on mukava ja helposti lähestyttävä sekä se, että hän painottaa positiivisen paljon vuorovaikutuksen merkitystä kursseillaan.”

Anu itse pitää tärkeänä sitä, että hänellä on vahva usko siihen, mitä hän opettaa. “Asiantuntijuuttani on myös se, että osaan kiteyttää oppimani asiat ja kertoa ne eteenpäin.”

Herätys osuustoimintaan

Osuustoiminta ja sen avaaminen uusille yleisöille on nyt ykkösenä työarjessa. Aihe tuo Anun puheeseen lisävauhtia: “Minä olen kyllä edelleen täysin lumoutunut aiheesta, siis vau, miten hieno juttu”, hän riemuitsee. “Ja nyt minulla on mahdollisuus avata asiaa muille! Parasta on nähdä, miten tiedon lisääntyminen sytyttää lampun myös opiskelijoissa, kun he oivaltavat, miten merkittävästä asiasta on kyse.” Anun opit ovat innostaneet lukuisiin graduihin ja väitöskirjoihin; onpa muutama opiskelija ryhtynyt perustamaan osuuskuntayrityksiäkin.

Kun kurssia viisi vuotta sitten alettiin suunnitella, havaittiin, että tietämättömyyden määrä osuustoiminnasta oli tyrmäävä. Vahva palo ja usko ideaan sekä ahkeruus saivat kuitenkin aikaan sen, että ensimmäiset opiskelijat pääsivät opiskelemaan aihetta jo puolen vuoden kuluttua.

Anu kehuu pyyteettömästi ihmisiä, joiden kanssa hän kurssin suunnitteli ja joiden kanssa vuosi vuodelta sitä edelleen kehittää. Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Kivelä ja tohtoriopiskelija Antti Varis ovat nimetyt pääsyylliset kurssin syntyyn. “Meillä oli alussa enemmän intoa kuin osaamista, mutta kovalla draivilla ja työllä saatiin aikaan mainio lopputulos. Oma-apuisesti ja yhteistyössä, niin me toimimme”, Anu muistelee.

“Kurssilla on vaihtuvia, mielenkiintoisia luennoitsijoita ja siellä keskustellaan todella paljon,” Toivo Isoranta kehuu. Varsinkin viime kevään huippuluennoitsijat saivat käytäväkeskustelut käymään kiivaina. Anu Puusa toivoo koko Suomen heräävän aiheen tärkeyteen. “Osuustoiminta kuuluu osaksi yleissivistystä, se on iso osa meitä ja historiaamme. Mielellään näkisin sitä opetettavan kaikilla kouluasteilla”, hän lisää.

Lomalta uutta virtaa

Kesälomansa ansioitunut opettaja vietti perheen kanssa rakennushommissa. “Meidän perheen yhteinen harrastus on rakentaminen, tämänhetkinen talonrakennus on jo projekti numero neljä.”, Anu naurahtaa. “Missä paremmin saisikaan itsensä lomamoodiin kuin sirkkeli kädessä pienten tytärten ahkeroidessa vieressä maalisutien kanssa ja miehen vasaroidessa lautoja paikalleen.”

Työ maistuu niin, että loman jälkeen intoa tekemiseen taas löytyy. Anu uskoo, että kun itse yrittää ja on uudelle avoin, kaikki on mahdollista. Niin työssä kuin elämässä yleensä.

Kuka?

  • Nimi: Anu Puusa
  • Ikä: 41 v.
  • Koulutus: KTT
  • Harrastukset: Sulkapallo, kuntosali, lukeminen, erityisesti historialliset romaanit.
  • Perhe: Mies, kaksi tytärtä, kaksi koiraa.

2015: Vaasan yliopisto

Laadukasta opiskelua ajasta ja paikasta riippumatta

Riitta Viitala saa opiskelijoistaan kaiken irti suomalla heille tarpeeksi vapauksia opinpolullaan

Suomen Ekonomien Opetuspalkinto v. 2015 myönnettiin Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan professori Riitta Viitalalle menestyksekkäästä työstään joustavien opiskelumenetelmien kehittäjänä. Voittajaesityksen teki Vaasan yliopiston kauppatieteilijöiden ainejärjestö Warrantti. Palkinto matkaa Vaasaan toista vuotta peräkkäin.

“Ilman opiskelijoita ja työyhteisöäni en tässä olisi.” Professori Riitta Viitala ottaa opetuspalkinnon vastaan nöyrän kiitollisena. “Ilman opiskelijoitani ja työyhteisöäni en jaksaisi tällä suurella palolla ja intohimolla työtäni tehdä. Ilman heitä tätä palkintoa ei olisi olemassa.” Viitala korostaa toistuvasti ympärillään olevien ihmisten merkitystä. Hänen puheestaan kuultavat läpi myös aito halu auttaa ihmisiä kehittymään ja se, kuinka suurella sydämellä hän tätä työtään tekee. “Koen, että tunnustus opiskelijoilta on tähänastisen urani arvokkain tunnustus, ja tulee sellaisena pysymäänkin.”

Tunne toisen tärkeydestä on selkeästi molemminpuolinen. Opiskelijoita jututtaessaan Warrantin esityksen tehnyt Lotta Kasi törmäsi kiehtovan positiiviseen reaktioon. “Kun Opetuspalkinnon tämän vuoden teema julkistettiin, Riitan nimi alkoi nopeasti nousta esille keskusteluissa. Pian palkinnon saamisesta Riitalle tuli ikään kuin yhteinen projekti ja moni halusi perustella ja selventää, miksi hänen on ehdottomasti palkinto saatava”, Kasi hymyilee.

Paikasta ja ajasta riippumatonta opiskelua 24/7

Moniulotteinen joustavuus, aktiivinen vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa ja poikkeuksellisen hyvä opiskelijapalaute olivat ainejärjestö Warrantin syitä esittää Riitta Viitalaa opetuspalkinnon saajaksi. Viitalan valottaessa opetusmenetelmiään ei jää epäselväksi se, miksi tämä opettaja saa vuodesta toiseen kiitosta toiminnastaan.

“Opiskelun täytyy olla sujuvaa 24/7; tätä jokainen pitää nykyään toivottavana tai jopa suorastaan välttämättömänä. Katson, että tehtäväni opettajana on mahdollistaa laadukas opiskelu silloinkin, kun opiskelija ei kykene olemaan fyysisesti paikalla”, Viitala toteaa. Näille periaatteille hän on myös kurssinsa rakentanut.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja Suorituksen johtaminen ja palkitseminen – kurssit koostuvat seitsemästä vaihtoehtoisesta työpaketista, joista kukin opiskelija voi räätälöidä itselleen mielekkään kokonaisuuden ja edetä itselleen sopivimmalla tavalla. Perinteisten luentojen lisäksi opiskelijat tekevät case-töitä, analysoivat esim. yritysten palkitsemisjärjestelmiä tai ongelmia haastatteluin ja tieteellisen faktan avulla ja suorittavat tehtäviä verkossa. Viitalan antaa vapautta, mutta vaatii vastapainoksi tavoitteellisuutta, laaadukkaita suorituksia ja tehokkuutta.

Koko kurssin suorittamisen ajan Viitala on opiskelijoiden tukena, antaa palautetta ja sparraa. Viitalalle opetuksen kehittämisen peruspilari ovat juuri kohtaamiset opiskelijoiden kanssa, olivat ne sitten fyysisiä luennoilla tapahtuvia tai virtuaalisesti verkossa.

Vuosien opetustyö on kehittänyt kyvyn aistia voimakkaasti, mikä opetuksessa toimii ja mikä ei. “Joka ainoa kerta, kun olen opiskelijoiden kanssa tekemisissä, olen valpas ja arvioiva; minkälaisia reaktioita heiltä tänään saan ja mitä näen. Seuraan ja aistin, mikä innostaa ja tuottaa flow-kokemuksia. Ja mitä pitää mahdollisesti muuttaa ja kehittää”, Viitala selventää.

Kasi kertoo, että Viitalan kyky huomioida ja välittää opiskelijoistaan on ilmiömäinen; kukaan ei uhraa aikaansa opiskelijoiden hyväksi niin paljon kuin hän. “Riitta on persoonana sydämellinen ja mukautuva ja se heijastuu kaikkeen toimintaan. Jos joku opiskelija ei esim. meinaa pysyä aikatauluissa, Riitta sopii hänen kanssaan lounastreffit ja käy läpi, miten tilanteesta päästään eteenpäin”, Kasi kertoo.

Palautteen, kehujen ja luottamuksen voima

Ammattilaiselta toisen kuunteleminen onnistuu häiriöttä myös verkossa. Viitala on havainnut, että nykyopiskelijat ovat hyvin avoimia keskusteluissaan. Kynnys antaa palautetta niin yksittäisistä tehtävistä kuin ohjeistuksista on matala. “Sähköisessä luokassa saan koko ajan palautetta ja siellä opiskelijat myös aktiivisesti kysyvät ja kritisoivatkin opetusta.”

Usein Viitalan antama palaute johtaa keskusteluun, jossa päästään tarkemmin miettimään myös opiskelijan oppimistapoja ja miten niitä voisi kehittää. Viitala odottaa ja saa rehellisyyttä ja on rehellinen itsekin: “Minä saatan joutua pyytämään anteeksi vaikka virheellisiä ohjeita tai myöhästymistä. Avoimuus ja rehellisyys toimivat molempiin suuntiin.”

Kehujen voimaan Viitala uskoo vahvasti. “Pyrin aina kehumaan, kun huomaan opiskelijan esim. löytäneen hienot lähteet tai kehittäneen poikkeuksellisen luovan idean. Aina, kun näen jotain keskiverron ylittävää, minä myös kerron sen opiskelijalle.” Hämmentävää Viitalan mielestä on se, että moni opiskelija vastaa, erittäin ilahtuneena, saavansa elämänsä ensimmäisen kerran henkilökohtaista positiivista palautetta muina kuin numeroina. “On suuri virhe olla antamatta kiitosta, kun sille on paikkansa. Opiskelijat tarvitsevat voimaannuttavia kokemuksia jaksaakseen”, Viitala jatkaa.

Luottamus. Siitä Viitala puhuu paljon. Työpakettimalli mahdollistaa senkin, että opettaja ei tapaa oppilastaan kertaakaan kasvotusten kurssin aikana, vaan kaikki kontaktointi tapahtuu verkossa. “Minä luotan siihen, että ihmiset, jotka yliopistoon hakeutuvat, haluavat todella oppia ja olla ylpeitä tutkinnostaan. Minun ei ole tarvinnut pettyä, valtaosaltaan ihmiset ovat vilpittömiä ja rehellisiä ja haluavat tehdä parhaansa.”

Henkilöstöjohtamisen ja Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmia suorittavista suurin osa opiskelee työn ohessa. Opiskelijajoukossa on niin toimitusjohtajia kuin työuransa alkupäässä olevia nuoria. “Tämä ryhmien heterogeenisyys on valtava voimavara. Luennoilla näen mahtavia kohtaamisia pitkän uran tehneiden johtajien ja virkeiden, lähtökohtaisesti kansainvälisten nuorten välillä. Tilanteissa kaikki oppivat toisiltaan”, Viitala kehuu.

Hyvä työyhteisö on korvaamaton

Viitalan työyhteisössä, Vaasan kauppatieteellisen tiedekunnan Johtaminen ja organisaatiot –yksikössä opetuskeskeisyys ja hyvä draivi ovat pääsijalla. Opettajat vaihtavat hyviä ideoita, levittävät toimivia käytäntöjään ja puhuvat avoimesti onnistumisistaan. “Täällä oikeasti iloitaan ja nautitaan muiden menestyksestä”, Viitala toteaa ja ilmoittaa saamansa Opetuspalkinnon olevan tavallaan koko yksikön yhteinen: “Meidän yksikkömme opetus on erittäin laadukasta, sen voin taata. Tähän on yksinkertainen syy: me haluamme olla Suomen parhaita alallamme!”

Joustavien opetusratkaisujen kehittämisessä Viitala on kuitenkin hivenen omassa luokassaan. Itse hän kutsuu sitä rohkeudeksi tehdä villejä ratkaisuja, opiskelijat kutsuvat sitä ainutlaatuisuudeksi. “Meillä on paljon hyviä opettajia mutta kukaan ei ole kuin Riitta, hän tekee kaikkensa, jotta opinnot olisivat mahdollisimman joustavia ja meillä opiskelijoilla olisi tarpeeksi liikkumavaraa oppimisen kärsimättä”, kertoo Johtamisen pääaineopiskelija Ossi Cavén.

Opettajasta tukijaksi ja manageriksi

Digitalisaatio vaikuttaa myös opiskelun tulevaisuuteen. Viitala näkee tulevaisuudessa opiskelutapojen kehittyvän yhä nopeammin. Jatkossa 24/7 –opiskelu on itsestäänselvyys, oppimistoiminta monipuolistuu ja oppimisen muodot eri kurssien sisällä vaihtelevat rajusti.

Viitala listaa tulevaisuuden oppimisen tapoja: “On mm. workshoppeja, sparrausta, tutkimuksiin perehtymistä, haastatteluja, videoklippien tekemistä ja kansainvälisten yhteistyökumppanien tarjontaan tukeutumista. Perinteiset luennot pitävät pintansa, mutta niiden rooli muuttuu ja vääjäämättä pienenee. Niiden fokukseen nousevat keskustelu ja yhdessä työskentely.” Viitala näkee opettajan enemmänkin oppimisen tukijana, ei enää puhtaasti tiedon lähteenä. Opettajan rooli on olla myös opiskelijoidensa esimies. Hänen täytyy osata manageerata monitahoista opintokokonaisuutta, jossa monta ihmistä työskentelee kukin käyttäen omia työtapojaan.

Tulevaisuus vaatii siis myös opettajilta paljon. Yhteiskuntaan tulee koko ajan jotain uutta, uusia tutkimuksia, videoita, artikkeleita, asioita, jotka pitää sisällyttää työhön. Työstä tulee yhä luovempaa. Miten Viitala itse jaksaa tässä alati sykkivässä ja elävässä maailmassa, joka ei koskaan pysähdy. Viitala näkee tässäkin vain positiivista: “Sehän on lääke leipääntymistä vastaan, kun pitää koko ajan pysyä ajan hermolla. Tämä on minulle tavallaan pakko, mutta ennen kaikkea mahdollisuus koko ajan kehitellä ja luoda uutta!”

Viitala muistelee hyväntuulisena palautetilaisuutta, jossa yksi opiskelija puki heidän hyvän yhteistyönsä sanoiksi: “Sä olet niin tosissasi itse, että eihän me kehdata tehdä rimanalituksia.” Innostava, läsnä oleva, joustava ja ilmiömäinen, mutta taatusti tosissaan. Sellainen on huippuammattilainen Riitta Viitala.

2014: Vaasan yliopisto

Opetuspalkinnon voiton Vaasaan toi teorian ja käytännön nerokas yhdistelmä

Hyödynnettävyys työelämässä sekä teorian ja käytännön toimiva kokonaisuus ratkaisi opetuspalkinnon 2014 voiton Vaasan yliopistoon. Hyvää on myös voittaneen kurssikokonaisuuden kehittäminen yhdessä opiskelijoiden kanssa ja sen monistettavuus muihin yliopistoihin.

Kurssikokonaisuuden toteutus yhdistää teorian ja käytännön kiinnostavalla tavalla toisiinsa ja opiskelijoiden motivaatiota lisää kursseista muodostuva jatkumo, perusteli tämän vuoden opetuspalkinnon valintaraati voittajan valintaa.

Vuoden 2014 opetuspalkinnon sai Vaasan yliopisto markkinoinnin pääaineopiskelijoille suunnattu 15 opintopisteen kurssikokonaisuus tilastotieteiden johdantokurssi, tilastollinen tietojenkäsittely ja markkinoinnin analyysit. Opetuspalkinnon saivat kurssien opettajat kauppatieteellisestä tiedokunnasta yliopisto-opettaja Minna-Maarit Jaskari ja tutkijatohtori Katarina Hellen sekä päätoiminen tuntiopettaja Christina Gustafsson teknillisen tiedekunnan matemaattisten tieteiden yksiköstä.

Kurssikokonaisuutta voittajaksi ehdottanut ainejärjestö Warrantti ry valitsi kurssikokonaisuuden ehdokkaakseen siksi, että sen avulla teoria ja käytäntö yhdistyvät luovalla tavalla. Kursseilla oppii teoriaa, käytäntöä ja soveltamista. Esityksen voittajasta laatinut Warranttin koulutusasioista vastaava Pauliina Rintala kertoo, että kurssista on tullut paljon hyvää palautetta kylteriopiskelijoilta.

“Kurssien lähtökohtana on yhdistää tieto kokonaisuudeksi ja osaamiseksi sekä varmistaa, ettei tieto jää irrallisiksi osiksi vaan yhdistää saamansa tiedon käytäntöön ja linkittää oppimansa työelämään. Markkinointiekonomin perusosaamiseen kuuluu tilastollisten analyysien ymmärtäminen, sillä tilastolliset analyysit voivat auttaa ekonomia tekemään parempia päätöksiä”, Warrantin esityksessä perusteltiin.

Erityisen hyvää kurssikokonaisuudessa Minna-Maarit Jaskarin mielestä on, että se tasapainoilee tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kanssa.

“Opiskelijan pitää sekä rakentaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista, että pyrkiä soveltamaan tietoa. Kokeilun ja kokemuksen kautta tieto syvenee ja muuttuu ymmärrykseksi”, Jaskari sanoo.

“Erityisen hyvää on se, että tilastotieteen opetus ja soveltaminen markkinoinnin tutkimukseen on saatu järkeväksi kokonaisuudeksi, jossa on mukana sekä teoriaa että käytäntöä”, Christina Gustafsson arvioi kurssikokonaisuutta.

Mitä on hyvä opetus?

Hyvässä opetuksessa on mukana teoriaa ja käytäntöä, Gustafsson sanoo.

“Hyvää opetusta antaa opettaja, joka on asiantuntija alallaan. Opetuksen täytyisi olla vuorovaikutteista.

Opettajan täytyy olla kiinnostunut ja innostunut omasta alastaan. Hänen tulee olla myös ajan tasalla siitä, mitä omalla alalla, mutta myös muussa maailmassa on meneillään. Opetuksen tulee olla johdonmukaista, loogista ja selkeää.”

Pauliina Rintalan mielestä hyvää opetusta on tieto, jota opiskelija voi hyödyntää valmistuttuaan työelämässä.

Hyvään opetukseen on varmasti yhtä hyvää vastausta kuin opettajaakin, Jaskari ja Hellen miettivät. Voittajakurssikokoinaisuudessakin on kolme opettajaa.

Nykyaikainen opettaminen pyrkii Jaskarin mielestä aktivoimaan opiskelijaa itsenäiseksi tiedon omaksujaksi ja opettajan tehtävänä on oivalluttaa opiskelijaa ja saattaa häntä ristiriitaisten tilanteiden äärelle. Näissä tilanteissa syntyy oppimista.

Hellen painottaa, että hyvä opetus rakentuu hyvin suunniteltuun kurssikokonaisuuteen, jossa opiskelijan onnistumista tuetaan riittävällä ohjeistuksella. Harjoitustyöt ovat tarkasti mietittyjä.

Teoria on toimiva työkalu

Teorialla on Hellenin ja Jaskarin mielestä epäoikeudenmukaisesti huono maine vaikka hyvä teoria on oiva työkalu ymmärtämään ja analysoimaan erilaisia ilmiöitä. Tästä syystä yliopistojen tulisi heistä opettaa yliopistojen vahvuutta – eli teorioiden ymmärtämistä.

Henkilökohtaisille mielipiteille annetaan heistä liikaa painoarvoa, olivatpa ne sitten paremmin tai huonommin perusteltuja. Tämä trendi näkyy myös yliopistomaailmassa, jossa opiskelijat usein rakentavat argumentteja perustuen omiin kokemuksiin tai omiin mielipiteisiin.

“Toki mielipiteillä ja omalla kokemuksella on oma arvonsa, mutta omaan napaan tuijottaminen johtaa usein suhteellisen pinnalliseen ajatteluun ja se voi olla pahasti virheellinen. On paljon parempi rakentaa omaa argumentointia empiirisen näytön perusteella eikä siihen mitä sattuu olemaan mieltä. “

Nykyinen keskustelu työelämälähtöisestä opetuksesta on Hellenin ja Jaskarin mielestä tärkeää, koska se antaa opiskelijoille realismia oppimiseen. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että yliopistotasoinen oppiminen ei ole vain muutamiin havaintoihin ja omaan kokemukseen perustuvaa.

Yliopisto-opetuksen tulisi heistä rakentua tästä eteenpäin kriittisesti, tasapainoillen tiedon ja taidon välimaastossa. Opiskelijoita tulisi siis ohjata rakentamaan ajatteluaan ja argumenttejaan empiirisen näytön ja aiemman tiedon perusteella.

“Kauppatieteellinen opetus, erityisesti markkinointi, on luovan ajattelun yhdistämistä liiketalousajatteluun. Asioiden ajatteleminen uudella tavalla, asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen sekä markkinointi- ja liiketoimintakonseptien kokonaisvaltainen kehittäminen ovat osa-alueita, joita kauppatieteellisessä opetuksessa on hyvä kehittää kaikilla tasoilla,” Jaskari sanoo.

2013: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Opetuspalkinnon voittaja 2013: Laadukas opetus on yhteistyötä ja kokonaisuuden hallintaa 

Opetuspalkinto meni vuonna 2013 jälleen Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon (LUT). Tänä vuonna voittaja on LUT:n kauppatieteellisen tiedekunnan englannin kielellä opetettava MIMM-maisteriohjelma ja sen ydintiimin professorit Sanna-Katriina Asikainen, Olli Kuivalainen, Sami Saarenketo ja Liisa-Maija Sainio.

Opetuspalkinnon saajaksi ohjelmaa esitti ainejärjestö Enklaavi ry.

Viime vuonna voiton vei ohjelmaan kuuluva Kuivalaisen ja Saarenkedon kurssi International Entrepreneurship.

Maisteriohjelman ainutlaatuisuus ja samalla sen rakentamisessa käytettyjen käytänteiden monistettavuus, Opetuspalkinnon 2013 palkintoraati perusteli voittajavalintaa. Kiitosta sai akateemisten taitojen ja työelämässä tarvittavan käytännön osaamisen yhteen nivominen maisteriohjelmaan, Suomen Ekonomien (silloinen Suomen Ekonomiliitto SEFE) koulutuspolitiikan ja yhteiskunta-asioiden asiamies Eeva Salmenpohja kertoo.

“Ohjelman voittajaksi valikoitumiseen vaikuttivat myös ohjelman rakentuminen selkeästi yhteen nivoutuvista osista, edistykselliset opetuksen käytännöt sekä uskottava ja jatkuva kehittämistyö,” Salmenpohja jatkaa.

Panostukset opetuksen kehittämiseen on LUT:n vahvuus

LUT:ssa panostetaan aktiivisesti laadukkaaseen opetukseen ja sen kehittämiseen. Kehittämistyö perustuu opettajien yhteistyöhön, opiskelijoiden mukaanottoon, eri oppiaineiden yhteen saattamiseen, työelämän vaatimusten seurantaan ja kansainväliseen yhteistyöhön.

“Vaikka palkinto tuli tälle ohjelmalle, on se tunnustus koko tiedekunnan hyvästä koulutusportfoliosta”, Saarenketo sanoo.

“Palkinnon saaminen jo toisena vuotena peräkkäin kertoo, että olemme tehneet hyviä asioita vuodesta toiseen,” Kuivalainen jatkaa.

Laadukkaan opetuksen taustalla on määrätietoinen opetuksen johtaminen ja kokonaisuuksien katsominen.

“Meillä koulutusohjelmia johdetaan aktiivisesti. Ohjelmilla on isot ohjelmatavoitteet ja yksittäisten kurssien on palveltava ohjelman tavoitteita,” MIMM-ohjelman johtaja, Sainio sanoo.

“Ohjelma on rakennettu miettien, mitä meiltä valmistuvan maisterin pitäisi osata. Tämä näkyy kurssien sisällöissä ja miten osaamista arvioidaan,” Saarenketo jatkaa.

MIMM:n ydintiimin professorit kertovat, että Master in International Marketing Management –maisteriohjelmaa on kehitetty tällä ydintiimillä jo vuosien ajan. Viimeisimmän uudistuksen yhteydessä tiedekunnassa siirryttiin kaksiportaiseen kandidaatti- ja maisteriohjelmajaotteluun.  Samalla ohjelman fokusta terävöitettiin, ja uudistuksen tuloksena LUT haki ja sai parhaille kansainvälisten bisneskoulujen ohjelmille tarkoitetun EPAS-laatuleiman.

Ohjelmaa kehitettiin Asikaisen mukaan pohtien mitä taitoja ohjelmasta valmistuneiden halutaan hallitsevan.

“Potentiaalisia kansainvälisissä johtotehtävissä pärjääviä johtajia,” Saarenketo kiteyttää LUT:sta ekonomiksi valmistuvan erityisosaamisen.

Yritysyhteistyö on MIMM-ohjelmassa keskeistä. Saarenkedon mukaan yritysyhteistyöltä haetaan sparrausta työelämävaatimuksista ja samalla yritetään saada vastavalmistuneista valmiimpia työelämään. Ohjelmassa panostetaan aktiivisesti graduohjaukseen ja 80 prosenttia graduista tehdään yrityksiin tai yritysdatalla. Näin opiskelijat saavat jalkoja yrityksien ovien väleihin, Sainio sanoo.

Ainejärjestö Enklaavin KV- ja opintovastaava, itse kandivaiheenopiskelija Laura Heikkinen pitää MIMM-maisteriohjelman erityisenä vahvuutena sitä, että se antaa käytännönvalmiuksia työelämään ja käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä.

Aidosti kansainvälinen ohjelma on Suomessa ja maailmalla kilpailukykyinen ainutlaatuisuudellaan, professorit arvioivat.

Seuraamme tarkkaan kansainvälisiä markkinoita, Asikainen sanoo.

Ohjelma on aloittanut yhteistyön ranskalaisen EQUIS-akkreditoidun SKEMA Business Schoolin kanssa ja tarjoaa lisävaihtoehtona kaksoistutkintoa.

MIMM-ohjelman vahvuus on laaja-alaisuus, kun eri oppiaineita tuodaan yhteen. Ohjelma on yhdistelmä strategista markkinointia, kansainvälistä liiketoimintaa ja teknologia-johtamista.

LUT:n menestys ja laaja-alaisuus näkyy Asikaisen mielestä sinne hakevissa opiskelijoissa.

“Hakijat ymmärtävät, että kokonaisuus on tärkeää ja sitä he osaavat arvostaa.”

MIMM-ohjelmasta valmistuneet pärjäävät työmarkkinoilla

Opetuksen laadunmittari numero yksi on vastavalmistuneiden työllistyminen. Vuosina 2004-2011 MIMM-ohjelmasta valmistuneista ekonomeista jopa 88 prosenttia kertoi saaneensa koulutusta vastaavaa työtä jo kolmen kuukauden sisällä valmistumisestaan.

Myös vastavalmistuneiden saama alkupalkka on hyvä mittari: MIMM:sta valmistuneet saavat keskimäärin 600 euroa korkeampaa palkkaa kuin muista kauppakorkeakouluista valmistuvat. Vain Turun kauppakorkeakoulun markkinoinnin maisteriohjelmasta valmistuvat saavat hieman isompaa alkupalkkaa.

LUT:ssa panostetaan myönteiseen opiskeluilmapiiriin. Se lähtee opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien ottamisesta mukaan koulutuksen kehittämiseen ja matalasta hierarkiasta.

“Yhdelläkään koululla ei ole varaa suunnitella opetusta norsunluutornista”, ohjelmajohtaja Sainio sanoo.

2012: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Innovatiivisuus ja käytännöllisyys toivat Ekonomiliiton Opetuspalkinnon Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon

Suomen Ekonomiliitto SEFEn vuoden 2012 Opetuspalkinnon saivat kansainvälisen markkinoinnin professorit Olli Kuivalainen ja Sami Saarenketo Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kauppatieteellisestä tiedekunnasta. Master in International Marketing Management -maisteriohjelmaan kuuluva International Entrepreneurship-kurssia Opetuspalkinnon saajaksi esitti ainejärjestö Enklaavi ry.

Tänä vuonna SEFEn Opetuspalkinnon saajaa etsittiin teemalla kotikansainvälistyminen. Kotikansainvälistyminen (Internationalisation at Home) tarkoittaa kansainvälistymistä kotimaassa.

“Valinnan perusteina painottuivat vaihto-opiskelijoiden korkea osuus, opiskelijoiden välille syntyvä aito vuorovaikutus, tuore tenttijärjestelmien muoto, tosielämän casejen käyttäminen sekä aito ja vakuuttava palautteen keruu. Lisäksi kilpailuesitys oli laadittu erittäin vakuuttavasti ja johdonmukaisesti, SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund kertoo.

International Entrepreneurship-kurssi keskittyy yrittäjyyteen sekä pienen teknologiavetoisen yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen. Se on osa LUT:n EPAS-akkreditoitua ja siten kansainvälisesti tunnustettua “MIMM – Master in International Marketing Management” – maisteriohjelmaa.

“Kurssilla on käytössä sekä kansainvälinen opetusilmapiiri että uudenlaiset opetustavat. Kurssi yhdistää taitavasti yrittäjyyttä, kotikansainvälistymistä ja tiimityöskentelyä”, Enklaavi ry:n kansainvälisten asioiden- ja opintovastaava Ida Bolander perustelee ainejärjestönsä esitystä palkinnon saajaksi.

Kurssi on saanut opiskelijoilta ja yrityksiltä hyvää palautetta. Opiskelijat ovat antaneet kiitosta uusien opetustapojen lisäksi kurssin käytännöllisyydestä ja yhteistyöstä yritysten kanssa.

“Maisterikoulutuksessa ihannetilanne saavutetaan silloin, kun teoria ja käytäntö kohtaavat. Opiskelijat motivoituvat työskentelemään kurssilla hartiavoimin, kun kyseessä on todellisen yrityksen todellisen kansainvälistymisproblematiikan pohtiminen ja suunnitelman laadinta yrityksen tulevaisuuden tueksi”, Kuivalainen ja Saarenketo sanovat.

Opetuspalkinto meni kolmatta kertaa Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon.

Tänä vuonna Opetuspalkinnon kunniamaininnan sai Pörssi ry:n esitys Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yritysten ympäristöjohtamisen kurssi Climate Business ja sen vastuuopettaja, tohtorikoulutettava Susanna Horn.

2011: Vaasan yliopisto

Vaasan yliopiston kandidaatin tutkielmaprosessissa ohjataan opintoja opiskelijalähtöisesti

Suomen Ekonomiliitto SEFEn opetuspalkinnon saajaa etsittiin vuonna 2011 teemalla Ohjauksen hyvät käytännöt. Voittajaksi valittiin Vaasan yliopiston Johtamisen yksikön kandidaatin tutkielmaprosessi ja yliassistentti Annika Tidström.

Opiskelijayhteisöt saattoivat ehdottaa palkinnon saajaksi kauppatieteellisiä yksiköitä opinnäytetöiden ja opintojen ohjauksen perusteella. Toimivia käytänteitä haettiin myös muusta opintojen sujuvoittamiseen liittyvästä ohjaustoiminnasta. Erityinen painoarvo kilpailussa annettiin ohjauksen opiskelijalähtöisyydelle sekä innovatiivisille ja mallinnettavissa oleville käytänteille, jotka voivat toimia esimerkkinä kaikille yliopistoille.

“Opetuspalkinnolla halutaan nostaa esiin yksittäinen opettaja, joka on tuonut merkittävän henkilökohtaisen panoksen erinomaisen ekonomikoulutuksen antamiseen. Laadukkaan, inspiroivan ja tieteeseen pohjautuvan opetuksen mahdollistaa määrätietoinen opetuksen laatuun panostaminen niin yksittäisen opettajan kuin yliopistonkin osalta”, SEFEn toiminnanjohtaja Aija Bärlund toteaa.

Ekonomeista ja kauppatieteiden opiskelijoista koostunut raati valitsi opetuspalkinnon saajaksi Vaasan kauppatieteiden opiskelijat Warrantti ry:n esityksen. Raadin mukaan kandidaatin tutkielman ohjauksessa korostui muista poikkeava, helposti monistettava käytäntö. Opiskelijat ovat ohjauksen suhteen samanarvoisessa asemassa oman kandityön ohjaajasta riippumatta. Raati katsoi ohjauksen antavan hyvän pohjan gradun tekoon.

Annika Tidström mukaan järjestelmällisyys ja määräajat toteutuvat parhaiten ympäristössä, missä opiskelija nauttii oppimisestaan, ottaa vastuun omasta työnteostaan ja on ylpeä saavutuksestaan. “Kurssin opettajana koen yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi inspiroida opiskelijoita niin että he motivoituvat ja uskovat omaan osaamiseen”, hän sanoo.

Kunniamaininta myönnettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijapalveluille Taitosalkku-opintojaksosta. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY) esitys valittiin myös opetuspalkinnon parhaaksi esitystekniseksi työksi.

SEFE tukee kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä vuosittain jaettavalla Ekonomiliiton opetuspalkinnolla. Opetuspalkinnon suuruus on 6 000 euroa. Palkinto luovutettiin kauppatieteellisen alan valtakunnallisessa tapaamisessa Jyväskylässä 15.8.

2010: Turun kauppakorkeakoulu

Ekonomiliiton Opetuspalkinto 2010 Turun kauppakorkeakouluun

Suomen Ekonomiliitto SEFEn opetuspalkinnon teema vuonna 2010 oli innostavin perusopetusjakso. Voittajaksi valittiin LOGY Logistiikan perusteet (3 op). Kurssin järjesti Turun kauppakorkeakoulussa markkinoinnin laitokseen kuuluva logistiikan pääaine, ja kurssin vastuuopettaja oli KTT Harri Lorentz. Esityksen takana oli Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry.

SEFE pyysi kilpailuesityksiä opetusjaksoista, jotka ovat onnistuneet poikkeuksellisen hyvin johdattamaan opiskelijansa opetettavan aineen perusteisiin. Opetustavan piti olla innostava ja oppimislähtöinen. Opetusjakson tuli kattaa käsiteltävä aihe laajasti ja myös toimia innostavana kannustimena jatkaa opintoja syvemmälle aiheeseen. Pääsääntöisesti kyseessä tuli olla kandidaatinopintojen ensimmäisenä opintovuonna suoritettu opintojakso.

Tavoitteena oli palkita kauppatieteellinen perusopetusjakso, joka opiskelijoiden mielestä on innostavimmilla tavalla johdattanut heidät kyseisen kauppatieteellisen aineen perusteisiin. Kurssilla käytetyn opetusmenetelmän tuli olla toisinnettavissa. Kurssin suoritustapa oli yksi sen arviointikriteereistä. Useampana vuonna järjestettyjen kurssien kohdalla kurssipalautteen hyödyntäminen oli yksi arviointiperusteista.

Palkittu kurssi oli suomenkielinen ja suunnattu ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille pakollisena osana kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Kurssin tarkoituksena oli tutustuttaa opiskelija logistiikan keskeisiin osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin sekä logistiikan kokonaisvaikutukseen yrityksen toiminnassa. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon pakollisena osana kuuluvaa kurssia kehuttiin muun muassa selkeästä rakenteestaan, mielenkiintoisista luennoitsijoistaan ja käytäntöön sidotuista esimerkeistään. Kurssista saatua opiskelijapalautetta hyödynnettiin kurssin kehittämisessä, ja rakentava kritiikki pyrittiin huomioimaan. Kaiken kaikkiaan kurssista pyrittiin suuren opiskelijamäärän asettamien rajoitteiden puitteissa tekemään mahdollisimman mukaansatempaava ja kattava peruskurssi.

2009: Palkintoa ei jaettu, kunniamaininnan saivat Turun kauppakorkeakoulun sekä Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan opintojaksot

Ekonomiopetussaavutus 2009 –kunniamaininnat Turun kauppakorkeakoululle ja Vaasan yliopistolle

Ekonomiopetussaavutus-kilpailun teema vuonna 2009 oli Innovatiiviset opetusmenetelmät. Tavoitteena oli kartoittaa uusia, kekseliäitä ja luovia opetusmenetelmiä.

Varsinaista Ekonomiopetussaavutuspalkintoa ei jaettu. Kilpailussa jaettiin kaksi kunniamainintaa; Turun kauppakorkeakoulun yrittäjyyden aineen opintojaksolle “Business development laboratory: turning ideas into business” vastuuopettajanaan projektipäällikkö, KTM Vesa Hautala sekä Vaasan yliopiston johtamisen laitoksen opintojaksolle “Henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi” vastuuopettajanaan tutkija, KTM Liisa Mäkelä. Kurssien palkitsemista esittivät Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta ja Vaasan kauppatieteiden opiskelijat Warrantti ry.

Valintaraati piti molempia opintojaksoja erinomaisina esimerkkeinä korkeatasoisesta ja luovasta kauppatieteiden opetuksesta. Vesa Hautalan vetämän kurssin tavoitteena oli synnyttää haastavassa ja monitieteellisessä oppimisympäristössä oikeita yritysten toimintasuunnitelmia. Liisa Mäkelä hyödynsi kurssillaan useita osallistavia oppimismenetelmiä ja nivoi opetuksessaan onnistuneesti yhteen kaksi eri aihealuetta. Molempien palkittujen kurssien opetusprosessit olivat aidosti toimivia, opiskelijan näkökulmasta rakennettuja ja tukivat aidon opiskelija-opettaja-vuorovaikutussuhteen syntymistä.

2008: Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ekonomiopetussaavutuspalkinto 2008 Lappeenrantaan

Vuoden 2008 Ekonomiopetussaavutusta etsittiin teemalla Talousosaaminen johtamisen työkaluna. Palkinnon sai Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan opintojakso “Yritystutkimuksen erityiskysymyksiä”. Kurssista vastasivat lehtorit, tekniikan tohtori Antero Tervonen ja kauppatieteiden maisteri Markku Ikävalko sekä professori, kauppatieteiden tohtori Juha-Matti Saksa. Esityksen takana oli Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Enklaavi ry.

Kilpailuesitysten tuli käsitellä kandidaattiopintojen taloushallinnon opintojen käyttökelpoisuutta organisaation johtamisen apuvälineenä. Palkitun opintojakson koettiin olevan monipuolinen opetusmetodeiltaan, koska se toteutettiin intensiivikurssina ja siihen kuului tavallisten luentojen lisäksi etätehtäviä ja verkko-opetusta. Esitehtävän avulla motivoitiin opiskelijaa ja myös opettajaa panostamaan kurssiin alusta lähtien. Tämä aktiivinen vuorovaikutus koettiin yhdeksi valinnan kulmakivistä. Haastavasta sisällöstä ja opiskelijatöistä huolimatta opintojakso sai hyvät arvostelut opiskelijoilta.

2007: Turun kauppakorkeakoulu

Ekonomiopetussaavutuspalkinto 2007 Turun kauppakorkeakouluun

Ekonomiopetussaavutus-kilpailun teema vuonna 2007 oli Ekonomin kulttuurintuntemus. Valinta kohdistui Turun kauppakorkeakoulun kurssiin “Culture and International Management”. Kurssista vastasivat kulttuurienvälisten suhteiden dosentti Michael Berry Turun kauppakorkeakoulusta ja Werner Auer-Rizzi Johannes Kepler Universität Linzistä (Itävalta). Esityksen takana oli Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta.

Kurssi keskittyi esimiestyön kulttuurisiin puoliin ja ryhmänmuodostukseen sekä kulttuurienvälisen kommunikaation haasteisiin. Kurssin tavoitteena oli auttaa opiskelijaa kehittämään kykyä havaita, tulkita ja ilmaista kulttuurisia merkityksiä monikulttuurisessa liiketoimintaympäristössä. Opetusmetodin ydin olivat ryhmäkeskustelut, joissa 5-7 suomalaista ja ulkomaista opiskelijaa käsitteli annettuja aiheita ja avasi kielen merkityksiä oman kulttuurinsa näkökulmasta. Näin opittiin itsestä ja toisen kulttuurin edustajista. Lisäksi opiskelijat osallistuivat kaikille kurssilaisille yhteisiin harjoituksiin ja keskusteluihin, pitivät oppimispäiväkirjaa ja tutustuivat alan kirjallisuuteen.

Valintaraati piti kurssia opetustavaltaan poikkeavana. Kurssilla käytettiin yliopisto-opinnoille optimaalista opetusmetodia, joka on inspiroiva ja mukaansatempaava. Opetusmetodissa myös yhdistyivät hyvin käytäntö ja teoria.

Kurssin alussa painopiste oli kehittää ihmistenvälisiä ongelmanratkaisutaitoja, joita tarvitaan vaikeissa neuvottelutilanteissa. Kurssin edetessä havainnoitiin, kuinka kulttuuri vaikuttaa kommunikaatioon sekä esimiestyöhön ja johtamiseen, kun kyseessä ovat monikulttuuriset ihmissuhteet. Opiskelijavaihto-ohjelmat ovat luoneet yliopistoissa mahdollisuuksia monikulttuuriseen oppimiseen, mitä ei juurikaan ole hyödynnetty, vaan kulttuurien välisiä eroja pidetään itsestäänselvyyksinä. Yritysten kansainvälinen menestyminen edellyttää hyvää kilpailukykyä, ja sitä kasvattaa myös eri kulttuurien syvällinen ymmärtäminen.

2006: Turun kauppakorkeakoulu: Coordination of Supply Chains

2005: Helsingin kauppakorkeakoulu

Ekonomiopetussaavutuspalkinto 2005 Helsingin kauppakorkeakouluun

Ekonomiopetussaavutus-kilpailun teema vuonna 2005 oli Tiede ekonomiosaamisen perustana. Parhaaksi valittiin Helsingin kauppakorkeakoulun kurssi Coordination of Supply Chains, toimitusketjujen koordinointi. Kurssi kuului HKKK:n liiketoiminnan teknologian laitoksen kurssivalikoimaan. Kurssin kehittäjänä ja vastuullisena opettajana toimi yliassistentti Katariina Kemppainen. Kurssia esitti Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta KY.

Valintaraati arvioi kurssin edistävän analyyttistä ja kriittistä ajattelua sekä tuovan esiin teorian merkitystä käytännön mallintajana. Kurssin todettiin myös innostavan tutkimustyöhön ja valaisevan tieteen merkitystä laadukkaan opetuksen perustana.

2004: Vaasan yliopisto: Yrityksen perustaminen

2003: Turun kauppakorkeakoulu: Business Strategy

2002: Turun kauppakorkeakoulu: Teorian soveltaminen tutuksi ekonomille – onnistunut pro gradu -ohjaus

2001: Vaasan yliopisto: Kansainvälinen henkilöstöjohtaminen

2000: Vaasan yliopisto: Johtaminen ja organisaatiot

1999: Svenska handelshögskolan: Proseminariun Studentkonsult

Vuoden opetussaavutus 1999

Vuoden opetussaavutus 1999 -palkinto myönnettiin Proseminarium Studentkonsult -kurssille Svenska handelshögskolaniin. Kurssi kuului johtamisen ja organisoinnin aineopintoihin. Se vastasi kandidaatin tutkielmaa ja oli 5 opintoviikon laajuinen. Kurssin ohjaajana toimi lehtori Bo-Magnus Salenius. Kurssia oli ehdottanut palkittavaksi Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS.

Valintaraati perusteli valintaansa sillä, että kurssi toimi yrityksen muodossa, jolloin opiskelijat oppivat myös liikeyrityksen hoitoon liittyvät asiat ja kurssilla opittiin soveltamaan jo opittua teoriaa käytäntöön. Kurssi ylitti tieteen raja-aidat ja kehitti tiimityötaitoja. Lisäksi opiskelijoilla oli oma vastuu oppimisestaan ja opettaja toimii enemmänkin tukijana ja neuvonantajana. Koko lukuvuoden kestänyt kurssi vaati pitkäjänteistä työtä, ja kurssilla käytettiin tehokkaita keinoja opiskelijoiden motivoimiseksi.

1998: Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu: Tilinpäätösanalyysi