Olemme rohkeasti uudistava vaikuttajayhteisö. Luomme yhdessä jäsentemme menestystä ja kestävää yhteiskuntaa.

Visio: Kestävimmät taloudentekijät

Strategiset kehitysohjelmat

Kasvu ja uudistuminen

 • Nuorten tavoittaminen, jäsenistön ikäjakauman tasapainottaminen
 • Nykyisen jäsenpohjan täysimääräinen hyödyntäminen
 • Opiskelijan jäsenpolun uudistaminen

Tahtotila vuonna 2025: Kauppatieteellisen (KTK ja KTM) jäsenpohjan järjestäytymisaste on pysyvässä nousussa. Jäsenistön ikäjakauma on tasapainottunut. Opiskelijajäsenet liittyvät varsinaisiksi jäseniksi aiempaa enemmän. Liittorajoja ylittävä yhteistyö on alkanut verkostoitumisessa.

Merkityksellinen jäsenkokemus

 • Keskiössä hyvä työelämä ja menestyvät jäsenet
 • Digitaalisten verkostojen aktivointi ja lisääminen
 • Segmenteittäin kohdennetut, hyötyä ja lisäarvoa tuottavat palvelut
 • Valtakunnallisesti tunnetut, suositut palvelut

Tahtotila vuonna 2025: 50–60 prosenttia jäsenistä käyttää palveluja katto-organisaation kautta tai paikallisesti. Ekonomien jäsenet luovat nykyistä aktiivisemmin sisältöjä. Ekonomit on tunnettu tonnin eduistaan. Digitaaliset verkostot toimivat aktiivisesti ja houkuttelevat uusia jäseniä. Ekonomit järjestää tunnettuja ja suosittuja ”supertapahtumia”.

Vaikuttavuus

 • Kohdeyleisön monikanavaisesti tavoittavat, puhuttelevat viestit
 • Segmenteittäin kohdennetut sisällöt ja viestintäkanavat
 • Talouspoliittisen ja yhteiskunnallisen vaikuttajaroolin vahvistaminen
 • Vastuullisuus läpileikkaavana teemana
 • Ekonomien henkilöstöedustajien määrän ja tietotaidon kasvattaminen ja kehittäminen sekä heidän toimintansa aktiivinen tukeminen ja näkyväksi tekeminen.

Tahtotila vuonna 2025: Ekonomit erottautuu kestävän työelämän ja talouskasvun puolestapuhujina ja edistäjinä ja näkyvyys talous- ja työelämäkysymysten asiantuntijana mediassa lisääntyy. Työntekijäjärjestön imago on moderni ja haluttu. Viestintä on kohdennettua ja sisällöltään kohderyhmää puhuttelevaa ja erityisesti nuoret huomioivaa. Somen hyödyntäminen on tehokasta ja myös orgaanisesti kasvavaa. Jäsenten ymmärrys Ekonomien vaikuttavuudesta paranee.