Mitkä ja ketkä ovat Suomen talouden menestyksen tekijöitä? Tässä podcastissa puhutaan taloudentekijöistä laajasti ja faktavetoisesti, suurta totuutta etsien. Podia vetävät Suomen Ekonomien puheenjohtaja Martin Paasi ja hallituksen jäsen Katarina Naumanen. Vieraina taloudentekijöitä Suomen huipulta.

Voit kuunnella jaksot Spotifyssa, SoundCloudissa, Suplassa, Apple Podcastissa ja Google Podcastissa tai katsoa ne Youtubessa.

Ehdota aihetta tai anna palautetta: taloudentekijat@ekonomit.fi

Opiskelijana ja vastavalmistuneena työelämässä − vieraana Tiia Sinisalo ja Kristian Raitio 1/2

Suomen talous ja eläkejärjestelmä tarvitsevat korkeaa työllisyyttä ja pitkiä työuria, ja siksi viime vuosina on pyritty nopeuttamaan opiskelijoiden valmistumista ja siirtymistä työelämään. Kata, Women’s Career Societyn puheenjohtaja Tiia Sinisalo ja Suomen Ekonomien tietojohtamisen ja bisnesanalytiikan asiantuntija Kristian Raitio keskustelevat uran alkuvaiheista, opintojen aikaisista harjoitteluista ja työllistymisestä vastavalmistuneena. Puuttuuko kauppatieteiden opinnoista käytännönläheisyyttä? Onko välttämätöntä tehdä harjoitteluja, että pärjää vastavalmistuneena työelämässä? Miten järjestötoiminta voi kehittää työelämävalmiuksia?

Hyvästi turhat kilpailukiellot − vieraana Saara-Sofia Sirén ja Riku Salokannel 2/2

Martin, Saara-Sofia Sirén ja Riku Salokannel keskustelevat kilpailukieltosopimusten tarpeellisuudesta työnantajan näkökulmasta. Onko reilua, että työnantaja joutuu maksamaan siitä, ettei yrityksen avainhenkilö siirry kilpailevan yrityksen palvelukseen? Millaista lisätyötä lakimuutos aiheuttaa työnantajille?

Lisäksi Martin ja vieraat käyvät läpi vaikuttamistyötä, jota kilpailukieltoja koskeva lakimuutos on vaatinut. Miten muutosta vaativa asia saadaan päättäjien tietoon? Miksi lainsäädäntöprosessissa kestää niin pitkään? Kuinka kansanedustajat saadaan lakialoitteen taakse puoluekannasta riippumatta?

Kilpailukieltosopimukset − mitä niistä pitäisi tietää? − vieraana Saara-Sofia Sirén ja Riku Salokannel 1/2

Kilpailukieltosopimus rajoittaa työntekijän oikeutta mennä töihin kilpailijalle tai perustaa omaa kilpailevaa yritystä. Kilpailukiellot ovat yleisiä etenkin korkeakoulutettujen työsopimuksissa ja ne heikentävät työvoiman vapaata liikkuvuutta. Vuoden 2022 alusta lähtien lainsäädäntö muuttuu niin, että työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta kilpailukiellon ajalta. 

Taloudentekijöissä selvitetään, millaisia vaikutuksia kilpailukieltosopimuksilla on työmarkkinoille, yrityksille ja työntekijöille. Miksi kilpailukiellosta pitäisi maksaa korvausta työntekijälle? Onko kyseessä aito epäkohta vai vain turha lisävelvoite työnantajalle? Vuotavatko yritysten liikesalaisuudet nyt surutta kilpailijoille, kun kilpailukielloista tulee maksullisia? Martinin kanssa keskustelemassa on asiasta lakialoitteen tehnyt kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel.

Stoppi työssä uupumiselle − vieraana Anni Erkko 2/2

Kata ja työuupumuksen kokenut toimittaja Anni Erkko keskustelevat työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Työ on parhaimmillaan ilon ja hyvinvoinnin lähde, joka tuo merkityksellisyyttä elämään. Vaikka työhyvinvoinnin tärkeydestä puhutaan yhä enemmän, liiallinen stressi ja uupuminen ovat edelleen suuria ongelmia työelämässä. Onko oma jaksaminen vain yksilön vastuulla? Mitä pitäisi tehdä, jos työ läikkyy jatkuvasti vapaa-ajalle? Miten johtamisella voidaan tukea työn mielekkyyttä ja joustavuutta eri elämäntilanteissa?

Hyvinvoiva mieli ja talous − vieraana Anni Erkko 1/2

Työuupumisen ja mielenterveysongelmien kustannukset kansantaloudelle ovat miljardeja euroja. Pitkittynyt työstressi altistaa uupumiselle, joka voi johtaa masennukseen ja työkyvyttömyyteen. Joka neljäs sairauslomapäivä johtuu mielenterveyden oireista, ja jopa yli puolet myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperusteisia. Huolestuttavaa on, että tunne työn stressaavuudesta on voimakasta jo nuorten keskuudessa.

Kata ja työuupumisesta kirjan kirjoittanut toimittaja Anni Erkko pohtivat, miten työelämässä jaksettaisiin paremmin. Annetaanko työelämästä liian kova kuva nuorille? Onko uupumus edelleen tabu vai uskalletaanko siitä puhua avoimemmin? Mitä työpaikoilla pitäisi tehdä, jotta uupumista ja työn aiheuttamaa stressiä voitaisiin ehkäistä?

Miten Suomesta tehdään hyvä maa tuotekehitykselle? − vieraana Risto Siilasmaa, 2/2

Martin ja teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa pohtivat, miten tuotekehitykseen panostaminen saadaan uuteen nousuun. Suomen hallituksen tavoitteena on nostaa TKI-panostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Missä ollaan tällä hetkellä ja onko neljä prosenttia edes riittävästi? Kuinka Suomi pärjää kansainvälisessä vertailussa? Yksittäistä toimenpiteistä tarkastelussa on TKI-menojen verovähennysoikeus, joka on tutkitusti toimiva keino vauhdittaa yritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja.

Kun Suomelle kävi Nokiat − vieraana Risto Siilasmaa, 1/2

Martinin ja Risto Siilasmaan yhteisenä huolena on TKI-panostusten puute. 90-luvulla investoitiin ja uusien asioiden kokeilu nosti Suomen teknologian huippumaaksi. Tämän jälkeen olemme kärsineet 20 vuotta siitä, että emme uskalla muuttua. Miten saadaan investointiuskoa? Entä jos kehityshanke epäonnistuu, menevätkö rahat automaattisesti hukkaan? Siilasmaan johtama teknologianeuvottelukunta miettii keinoja, joilla parantaa suomalaisten elintasoa kestävällä tavalla niin, että samalla koko maailma hyötyy. Mitkä ovat neljä keskeistä keinoa, joilla tavoitteeseen päästään?

Jakso 18: Miksi sijoittamisesta pitää puhua? − vieraana Mimmit sijoittaa -median perustaja Pia-Maria Nickström 

Onko sijoittaminen enää vain rikkaiden ihmisten erityisoikeus? Kannattaako sijoittamisen aloittaminen, vaikka ei ymmärtäisi asiasta mitään? Tarvitsevatko naiset omat sanansaattajansa sijoittamiseen ja säästämiseen? Muun muassa näitä kysymyksiä Kata ja Martin pohtivat huippusuositun Mimmit sijoittaa -mediaa luotsaavan Pia-Maria Nickströmin kanssa. Jaksossa selviää myös, mikä maailmanympärysmatkalla koettu oivallus sai Pia-Marian aikanaan innostumaan sijoittamisesta ja säästämisestä. 

Jakso 17: Talous ja maahanmuutto − vieraana Migrin ylijohtaja Jari Kähkönen

Erityisasiantuntijoiden oleskelulupien käsittelyaika on tällä hetkellä yksitoista vuorokautta. ”Miksi Twitterissä sitten riehutaan, että Suomeen on vaikea tulla?”, kysyy Martin. Taloudentekijöiden vieraana on hallintotieteiden maisteri Jari Kähkönen. Hänet valittiin viime vuonna Migrin eli maahanmuuttoviraston johtoon. Ylijohtaja kehittää ja valvoo viraston toimintaa. Millaisia tulostavoitteita Migrillä on?

Jakso 16: Suomen talouden haasteet – vieraana Ted Apter

Mitkä ovat Suomen talouden haasteet? Miten Suomi saadaan luovimaan karikoista selvemmille vesille ja kaikki soutamaan samaan suuntaan? Onko esteet talouskasvulle rakenteellisia vai onko taustalla taloudellista osaamattomuutta tai johtajuuden puutetta? Ehkä kyse onkin vain enemmän asenteesta, tarvitaan enemmän kunnianhimoa. Taloudentekijät-podissa talouskasvun haasteista ja mahdollistajista keskustelemassa Suomen Ekonomien elinkeinopoliittinen erityisasiantuntija Ted Apter.

Jakso 15: Katan ja Martinin uratarinat ja -turinat

Miltä näyttää työelämä eri vuosikymmenillä valmistuneiden ekonomien silmin? Jaksossa Kata ja Martin pohtivat koulutus- ja urapolkujaan ja niihin vaikuttaneita valintoja. Vaatiiko työelämässä pärjääminen maskuliinisuutta? Koulutetaanko Suomessa vain tutkijoita eikä työelämässä pärjääviä asiantuntijoita? Millainen on oppimisen kova tie vastavalmistuneella? Lisäksi käydään läpi Martinin urakehitys Stockan parkkihallista maan päälle ja urheilun merkitys Katan uran alkutaipaleelle.

Jakso 14: Talous ja tasa-arvo – vieraana tutkija Hanna Ylöstalo

Taloudellisella päätöksenteolla on väistämättä vaikutuksia myös yhteiskunnan tasa-arvoisuuteen. Miten talouspolitiikka voisi olla tasa-arvon draivaaja? Miksi työmarkkinoilla edelleen esiintyy segregaatiota ja sukupuolten välisiä palkkaeroja? Ovatko tasa-arvopyrkimykset aina hyvästä vai voivatko ne kääntyä itseään vastaan? Taloudentekijät-podissa on (tietenkin) paras mahdollinen vieras näiden haastavien kysymysten vastaamiseksi, asiaa kaksikymmentä vuotta tutkinut tohtori Hanna Ylöstalo Turun yliopistosta.

Jakso 13: Päivittäistavarakaupan markkinat ja tulevaisuus − Vieraana SOK:n pääjohtaja Hannu Krook

Jaksossa keskustellaan S-ryhmän merkityksestä Suomen talouden tekijänä. Millainen vaikutus julkiseen talouteen on konsernilla, jolla on yli 1 800 toimipaikkaa? Mihin investoidaan nyt ja missä ovat tulevaisuuden näkymät? Onko päivittäistavarakaupan kilpailu vain näennäistä vai voivatko pienet toimijat aidosti haastaa markkinoiden mammutteja? Katan ja Martinin kanssa näitä kysymyksiä on pohtimassa Suomen Osuuskuntien Keskuskunnan SOK:n pääjohtaja Hannu Krook.

Jakso 12: Suomen superyrittäjät − vuorossa sankarikokki Henri Alén

Koronavuoden vaikutukset iskivät erityisen rankasti ravintoloihin. Miten alalla on pysytty hengissä, pidetty mieli virkeänä ja yritys pystyssä? Miksi sinänsä ymmärrettävät koronatoimet ovat närkästyttäneet alalla? Kun valoa alkaa näkyä tunnelin päässä, lähtevätkö ravintolat käyntiin kuin nappia painamalla? Taloudentekijöiden superyrittäjät-sarjan ensimmäinen vieras on huippukokki Henri Alén, jonka kanssa käydään rehellistä keskustelua yrittämisestä, välittämisestä ja tekemisen meiningistä koronan kurittamalla ravintola-alalla. 

Jakso 11: Kestävä talouskasvu − hyvinvoinnin edellytys vai pelkkää utopiaa? Vieraana Sitran Mari Pantsar

Onko kestävää talouskasvua olemassa? Vai olemmeko vääjäämättä menossa kohti maailmanloppua, jos emme alenna elintasoamme? Taloudentekijöiden jaksossa selvitetään talouskasvun ja ekologisen kestävyyden haastavaa, mutta tulevaisuuden kannalta elintärkeää suhdetta. Vieraana on Sitran kestävyysratkaisut-teemaa luotsaava Mari Pantsar, joka asuu Lohjan maaseudulla ja tunnustelee ekologista elämää pyörän varassa.

Jakso 10: Katan ja Martinin totuuden turinat

Podin kymmenennessä jaksossa Kata ja Martin niputtavat edellisten jaksojen huomioita timanttiseksi kokonaisuudeksi ja ruotivat muun muassa seuraavia aiheita:

• Miten Verohallinto edesauttaa Suomen kilpailukykyä?
• Mikä on suomalaisen sielunmaiseman sauma myynnin mullistuksessa?
• Miten Ruotsissa on onnistuttu siinä, että vaihtuvista hallituksista huolimatta taloutta viedään määrätietoisesti eteenpäin?
• Mitä pitäisi ajatella EU:n elvytysrahastosta, josta äänestetään nyt eduskunnassa?

Jakso 9: Näin hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan – vieraana Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder

Hallituksen kehysriihen jälkeen keskustelu Suomen talouden tilasta käy kuumana – myös Taloudentekijöissä. Miksi Martin haluaisi ottaa 100 miljardia lisää velkaa? Vaikuttaako yhden prosentin veronkorotus vai yhden prosentin nousu työllisyysasteessa enemmän valtion talouteen? Miksi Ruotsi rökittää Suomen talouskasvussa ja työllisyydessä? Mitä yhteistä on TKI:llä, megainvestoinneilla ja työperäisellä maahanmuutolla? Aiheista keskustelemassa on korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestön Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Jakso 8: Muuttuva myynti – vieraana myyntiosaaja Niina Reponen

Ahdistelevaa kaupittelijaa, tyhjänpäivästä rupattelua, nokkelia clousaustemppuja, luukutusta ja manipulointia – vai jotain ihan muuta? Jaksossa jaksossa selvitetään, millaista on nykypäivän myynti ja myyntiosaaminen. Vieraana on Niina Reponen, digimyynnin konsultti Columbia Roadilta, joka on tehnyt uranuurtavaa työtä B2B-digitransformaation puolella Vaisalan leivissä Yhdysvalloissa.

Jakso 7: Tätä et taatusti tiennyt Verohallinnosta – vieraana pääjohtaja Markku Heikura

Jaksossa kuulet täydellisen kattauksen siitä, mitä et ikinä ole ymmärtänyt tietää Verohallinnosta. Tiesitkö, että Suomen Verohallinnolla on osaamista, jolle on maailmalla kysyntää jopa raketoivan pörssiyhtiön edestä? Olisitko uskonut, että Verohallinto voi edesauttaa myös verojen alenemista? Kirsikkana kakun päällä, miten ja miksi Verosta tuli yksi Suomen puhutuimmista sosiaalisen median staroista? Vieraana pääjohtaja Markku Heikura.

Jakso 6: Reflektion aika – Katan ja Martinin jakso

#Taloudentekijät on tarjonnut faktavetoista talouskeskustelua neljän jakson verran. Tässä jaksossa ääneen pääsevät Kata ja Martin, jotka palaavat käytyihin keskusteluihin podcastin vieraiden kanssa. Samalla kuullaan hostien omia ajatuksia Suomen talouden kohentamisesta. Millaisia vertauskuvia Kata löytää urheilun puolelta? Entä miksi Martin pelkää saavansa potkut?

Jakso 5: ”Edunvalvonta on voimalaji” – vieraana Riku Salokannel

Ammattiliitot ovat tärkeä osa Suomen taloutta. Mutta onko joukkovoima muuttunut kehityksen jarruksi? Jaksossa selvitetään, mihin tarvitaan työmarkkinajärjestelmää ja työelämän edunvalvontaa. Vieraana on Suomen Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel.

Jakso 4:  Onko Suomi otollinen ympäristö yrityksille? − Vieraana Jannica Fagerholm

Yrityksillä on keskeinen merkitys kasvun ja työpaikkojen luomisessa, mutta menestyäkseen on pysyttävä ajan hermolla ja mukana kansainvälisessä kilpailussa. Jaksossa kuullaan, mitkä ovat yritystalouden menestyksen avaimet hallitusammattilaisen näkökulmasta. Vieraana on hallitusammattilainen Jannica Fagerholm.

Jakso 3: Kuka jaksaa lukea kestävyysvajeesta? − Vieraana Jussi Kärki

Mitä tapahtuu suomalaisen talousjournalismin ytimessä? Onko taloustoimittaja puolueeton tarkkailija, poliitikkojen sparraaja tai kansanvalistaja? Podcastin kolmannessa jaksossa selvitetään, miten talousvallan vahtikoira toimii. Vieraana on Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.

Jakso 2: Lisää kansainvälisiä taloudentekijöitä Suomeen − vieraana Peter Vesterbacka

Kuka tekee työt ja maksaa eläkkeet, kun väestöpyramidi seisoo päällään? Podcastin toisessa jaksossa pohditaan, miten Suomeen saataisiin lisää tekijöitä kasvattamaan talouden kakkua.

Jakso 1: Mikä #Taloudentekijät, ketkä Martin ja Katarina?

#Taloudentekijät on podcast, jossa puhutaan laajasti Suomen taloudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Jaksossa kuullaan, mistä podcast sai alkunsa ja keitä ovat taloudentekijät Martin ja Katarina. Lisäksi paljastetaan, kuka tunnettu ja kansainvälistäkin mainetta kerännyt henkilö saapuu podin ensimmäiseksi vieraaksi.