Höjdpunkter i våra aktuella nyheter på svenska

Höjdpunkter i våra tjänster

Läs mer om vår karriärcoaching

Läs mer om vår karriärcoachingKontakta våra karriärcoacher när du funderar på ditt arbete och din framtid.

Delta i våra evenemang!

Delta i kostnadsfria medlemsevenemang av hög kvalitet som ordnas på olika håll i Finland.

eLakipalvelu

I nya eLakipalvelu får du svar på de vanligaste arbetsrättsliga frågorna 24/7.

Kontrollera din lön

Av lönenivåundersökningen som görs årligen framgår bland annat ekonomernas medianlön.

#Opiskelija’t arvostavat entistä enemmän vakaina pidettyjä työpaikkoja. Kaupallisella alalla opiskelevien ihannetyönantajaksi on noussut @OP_Ryhma @FinnairSuomi'n ohi. 🏆Entistä halutumpina työpaikkoina he näkevät @nordnetFI'n ja @BusinessFinland'in.bit.ly/3oqsvrq