När du funderar över ditt arbete och din framtid kan du boka tid till personlig karriärcoaching.  Förtroliga samtal med en karriärcoach hjälper dig att hitta lösningar som gäller karriärens riktning, arbetssökning och välbefinnande i arbetet.

Ekonomistuderande OBS!

Du kan utnyttja våra personliga karriärtjänster redan under studietiden om du beställer KylteriPlus-tjänstepaketet.

Läs mer om KylteriPlus’ tjänster och förmåner.

Vad omfattar karriärcoaching?

Karriärcoaching är alltid en individuell process som utgår från kundens behov och situation.

Den består vanligen av 1–3 samtal som stöds av olika uppgifter att fundera över eller redskap för karriärplanering. Samtalen kan föras ansikte mot ansikte, per telefon eller Teams. Coachingen pågår vanligen i några veckor.

I frågor gällande din karriär så kan du också kontakta oss via epost.

Vad kan man samtala om med karriärcoacherna?

Samtalsämnena varierar stort.  Ibland är det aktuellt att lägga om kursen helt och då diskuteras alla alternativ. Ibland diskuteras för- och nackdelarna med en ny lockande arbetsplats eller nya uppgifter.

Andra vanliga ämnen är arbete utomlands och välbefinnande i arbetet. Sociala medier som expertens arbetsredskap och ett personligt varumärke som expert diskuteras också ofta. Karriärcoacherna ger också råd i frågor som gäller arbetssökning och lön.

Karriärcoachingens tre faser

  1. Karriärcoachingen börjar med en kartläggning av din situation, dina behov och dina mål. Det första samtalet är kort och förs ofta per telefon.
  2. I nästa fas kartläggs din befintliga erfarenhet, kompetens och eventuellt de steg du redan tagit mot dina mål. Det behövs vanligen mellan en och flera timmar för detta.
  3. I den tredje fasen diskuteras sätten att nå de uppställda målen.

Dessa tre skeden kan ingå i ett samtal eller vara uppdelade på flera samtal. Som stöd för samtalen och dina egna funderingar kan du också utnyttja olika verktyg som gör den egna riktningen klarare.