Kun mietit työtäsi ja tulevaisuuttasi, voit varata ajan henkilökohtaiseen uravalmennukseen. Luottamukselliset keskustelut uravalmentajan kanssa auttavat sinua löytämään ratkaisuja urasi suuntaan, työnhakuun ja työhyvinvointiin.

Uravalmennus sisältyy ekonomijäsenen jäsenmaksuun. Jos haluat hyödyntää henkilökohtaista uravalmennusta jo opiskeluaikana, hanki KylteriPlus-lisäpalvelupaketti.

Uravalmennus on yksilöllistä

Uravalmennukseen kuuluu tavallisesti 1–3 keskustelua, joita tukevat erilaiset pohdintatehtävät tai urasuunnittelun työvälineet. Keskustelut voidaan käydä kasvokkain, puhelimitse tai Teamsin välityksellä. Valmennuksen kokonaiskesto on tavallisesti muutamia viikkoja.

Uravalmennuksen kolme vaihetta

  1. Uravalmennus alkaa sinun tilanteesi, tarpeittesi ja tavoitteittesi kartoittamisella. Ensimmäinen, lyhyt keskustelu käydään usein puhelimitse.
  2. Seuraavassa vaiheessa tutkitaan olemassa olevaa kokemustasi, osaamistasi sekä mahdollisesti jo ottamiasi askelia kohti tavoitteitasi. Tähän käytetään aikaa yhdestä useampaan tuntiin.
  3. Kolmannessa vaiheessa etsitään keinoja tavoitteittesi saavuttamiseksi.

Nämä kolme vaihetta voivat sisältyä yhteen keskusteluun tai ne voivat jakautua useampaan keskusteluun.

Mistä uravalmentajien kanssa voi keskustella?

Keskustelujen aiheet uravalmennuksessa ovat todella vaihtelevia. Joskus haussa on kokoaan uusi suunta uralle ja kaikki vaihtoehdot ovat auki. Toisinaan pohditaan tarjolla olevan uuden tehtävän tai tehtävien hyviä ja huonoja puolia. Yrittäjyys uravaihtoehtona ja esihenkilötyö ovat tavallisia keskustelunaiheita.

Keskustelun lähtökohtana voi olla myös tavoite työskennellä ulkomailla tai huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan.  Uravalmentajat antavat myös työnhaku- ja palkkaneuvontaa.

Lue jäsenten kokemuksia