Image

Kun mietit työtäsi ja tulevaisuuttasi, voit varata ajan henkilökohtaiseen uravalmennukseen. Luottamukselliset keskustelut uravalmentajan kanssa auttavat sinua löytämään ratkaisuja urasi suuntaan, työnhakuun ja työhyvinvointiin.

Uravalmennus sisältyy ekonomijäsenen ja KylteriPlus-jäsenen jäsenmaksuun.

Huom Kylteri!

Ostamalla KylteriPlus -palvelupaketin voit hyödyntää henkilökohtaisen uravalmennuksen jo opiskeluaikana.

Uravalmennus on yksilöllistä

Uravalmennukseen kuuluu tavallisesti 1–3 keskustelua, joita tukevat erilaiset pohdintatehtävät tai urasuunnittelun työvälineet. Keskustelut voidaan käydä kasvokkain, puhelimitse tai Skypen välityksellä. Valmennuksen kokonaiskesto on tavallisesti muutamia viikkoja.

Uravalmennuksen kolme vaihetta

  1. Uravalmennus alkaa sinun tilanteesi, tarpeittesi ja tavoitteittesi kartoittamisella. Ensimmäinen, lyhyt keskustelu käydään usein puhelimitse.
  2. Seuraavassa vaiheessa tutkitaan olemassa olevaa kokemustasi, osaamistasi sekä mahdollisesti jo ottamiasi askelia kohti tavoitteitasi. Tähän käytetään aikaa yhdestä useampaan tuntiin.
  3. Kolmannessa vaiheessa etsitään keinoja tavoitteittesi saavuttamiseksi.

Nämä kolme vaihetta voivat sisältyä yhteen keskusteluun tai ne voivat jakautua useampaan keskusteluun.

Mistä uravalmentajien kanssa voi keskustella?

Keskustelujen aiheet uravalmennuksessa ovat todella vaihtelevia. Joskus haussa on kokoaan uusi suunta uralle ja kaikki vaihtoehdot ovat auki. Toisinaan pohditaan tarjolla olevan uuden tehtävän tai tehtävien hyviä ja huonoja puolia. Yrittäjyys uravaihtoehtona ja esimiestyö ovat tavallisia keskustelunaiheita.

Keskustelun lähtökohtana voi olla myös tavoite työskennellä ulkomailla tai huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan.  Sosiaalinen media asiantuntijan työvälineenä, asiantuntijan henkilöbrändi, on myös usein aiheena. Uravalmentajat antavat myös työnhaku- ja palkkaneuvontaa.

Varaa aika henkilökohtaiseen uravalmennukseen tai ota yhteyttä sähköpostitse: ura@ekonomit.fi.

Työvälineitä pohdintasi tueksi

Keskustelujen ja oman pohdintasi tueksi käytettävissäsi on myös erilaisia työvälineitä oman suunnan selkiyttämiseen. Niiden avulla voit tarkastella arvojasi tai ura-ankkureitasi. Tutustu myös TSQ-tiimityylikyselyyn.