På denna sida hittar du alla kontaktuppgifter indelade enligt tjänst.

Här hittar du de anställda i alfabetisk ordning >>

Finlands Ekonomer Rf

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
OBS! Besöksadress till 31.7.2020: Banmästargatan 11
tfn +358201299299
e-post: info@ekonomit.fi
FO-numret: 0202108-3

Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn(a)ekonomit.fi

Faktureringsadress

E-faktura:
003702021083 (EDI-koden)
OpusCapita Solutions Oy (operator)
E204503 (operatorns koden)

Pappersfaktura:
Finlands Ekonomer rf.
PB 53462
00021 LASKUTUS

På fakturan bör alltid meddelas den person som gjort beställningen. 

Inrikessamtal från en mobiltelefon till 0210-servicenummer kostar 8,21 cent/samtal + 16,9 cent/min. Från en fast telefon kostar samtal 8,21 cent/samtal + 6,9 cent/min. Samtal från en mobiltelefon till 0206-servicenummer kostar mobilavgift/samtal + 3 cent/min och från en fast telefon kostar lokalavgift/samtal + 3 cent/min.


Frågor som gäller medlemskapet

 • Ändringar av egna uppgifter
 • Frågor som berör medlemstidningsförmånen
 • Medlemsförmåner
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan

Kontakta oss


Karriärcoaching och rådgivning i arbetssökning

 • En ny riktning på karriären
 • Identifiering av det egna kunnandet
 • Metoder och kanaler för arbetssökning
 • Lönerådgivning och stöd för lönesamtal
 • Företagande som karriäralternativ

Läs självbetjäningsmaterialet innan du tar kontakt: CV-kliniken, arbetssökning, linkedin-profil

Kontakta oss

 • Boka tid >>
 • ura@ekonomit.fi
 • Studerandemedlem: Lägg märke till att det krävs en gällande KylteriPlus-beställning för att du ska kunna boka tid till en karriärcoach.
  Läs mer om tjänstepaketet KylteriPlus.

Karriärcoaching

Näytä yhteyshenkilöt
Eriksson Suvi
Direktör, karriärtjänster
p. +358408488935
Hallavo Marjut
Karriärcoach
p. +358400272911
Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146
Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +358407475390
Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431
Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358503395647
Lindholm Birgit
Karriärcoach
p. +358405217595
Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918
Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950
Saraneva Anna
Karriärcoach
p. +358406772092


Anställningsrådgivning

Juristerna står till tjänst i rättsliga frågor som gäller arbets- och tjänsteanställningar, till exempel:

 • Upprättande av arbets- och direktörsavtal
 • Samarbetsförhandlingar, uppsägningar och konflikter på arbetsplatsen
 • Övriga arbetsrättsliga frågor
 • Allmänna arbetslöshetsfrågor

Juristerna behandlar i princip ärendena i den ordning de kommit in. Lägg märke till att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.

Kontakta oss

eLakipalvelu 24/7

eLakipalvelu (eJuristen) 24/7 genom att logga in på Medlemsservice >>

Anställningsrådgivning

Näytä yhteyshenkilöt
Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. +35820692923
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning
Harju Katariina
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Heiska Sarianna
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Hämäläinen Johanna
Jurist
p. +358201299299
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn
Pennanen Emilia
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Pohjolainen Annika
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn, Rådgivning för företagare
Rintala Susanna
Ombudsman, arbetlöshet
p. +358201299273
Rådgivning i utkomstskydd på vardagar kl. 9-12 utan tidsbeställning, tfn. 020 693 273
Voutilainen Timo
Jurist
p. +358201299299
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn
Yli-Huumo Noora
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn Rådgivning för företagare

Rådgivning till chefer och arbetsgivare

 • Juridisk arbetsgivarrådgivning
 • Rådgivning i lönefrågor
 • Karriärcoacherna sparrar i chefsarbetet

Kontakta oss

Juridisk arbetsgivarrådgivning

 • tfn. 020692923

Karriärcoacherna och rådgivning i lönefrågor


Juridisk rådgivning för företagarmedlemmar

Följande juridiska frågor som berör företagare:

 • Råd och fakta gällande grundandet av företag
 • Delägaravtal
 • Uppdragsavtal

Customer experience, kommunikation och marknadsföring

Näytä yhteyshenkilöt
Enberg Nina
Marknadsföringschef
p. +358408267515
Grönholm Salla
Customer experience specialist
p. +358405159491
Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390
Hankia Tanja
Customer experience specialist
p. +358503012664
Hämäläinen Hannele
Evenemang producent
p. +358400801555
Karusalmi Krista
Utvecklingschef, digitala tjänster
p. +358503805941
Kuittinen Arja
Kommunikationsspecialist
p. +358405532960
Kujala Julius
Customer experience specialist
p. +358400250644
Kärnä Claudia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358505506526
Levänen Ida
Kommunikationschef, Chefredaktör
p. +358407674661
Markkanen Katri
Customer experience direktör
p. +358400454165
Niskanen Eeva
Evenemang producent
p. +358452602884
Pellinen Heidi
Customer experience specialist
p. +358405265379
på familjeledighet
Raitio Kristian
Specialist, informationshantering och affärsanalys
p. +358445151432
Wilén Charlotta
Customer experience specialist
p. +358505355838

Ledning

Näytä yhteyshenkilöt
Elo Jari
Direktör
p. +358405009840
Happonen Teija
Assistent för verksamhetsledare
p. +358407048067
Varpenius Anu
Projektledare, School of Sales
p. +358407104860

Kontaktpersoner för ekonomstuderande

Näytä yhteyshenkilöt
Broman Teddy
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358451349455
Hautakangas Teemu
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358407670646
Hoikkaniemi Emilia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358407407584
Jakonen Henri
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358407563266
Juurikkala Aino
Kontaktperson för ekonomistuderande / Villmanstrands tekniska universitet
p. +358503253948
Kuusinen Hanna
Assistent för verksamhetsledare
p. +358442174878
Käki Petra
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358400898133
Kääpä Eeva
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358451108550
Lehojärvi Aku
Kontaktperson för ekonomistuderande /Finska handelshögskolan i Åbo
p. +358405324189
Luukkonen Emma
Kontaktperson för ekonomistuderande / Dumppi ry
p. +358406531878
Lönnbäck Frida
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358505444701
Nagy Ida
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358408095231
Nukala Anastasija
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +358405297882

Ekonomi- och byråtjänster

Näytä yhteyshenkilöt
Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760
Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358201299269
Roitto Katariina
HR specialist
p. +358503030081
Salo Krista
Assistent
p. +358201299296

Arbetsmarknadsverksamhet

Näytä yhteyshenkilöt
Apter Ted
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd
Hellman Veera
Sakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503858229
Hyyppä Kosti
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Privata sektorn: ICT bransch, Finnvera och Hansel
Lindberg Tage
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358405133969
Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939
Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
Parkkari Mika
Utbildningspolitisk specialsakkunnig
p. +358400802145
Salokannel Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566
Sipilä Riikka
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226
På studieledighet