På denna sida hittar du alla kontaktuppgifter indelade enligt tjänst.

Här hittar du de anställda i alfabetisk ordning >>

Finlands Ekonomer Rf

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
tfn +358201299299
e-post: info@ekonomit.fi
FO-numret: 0202108-3

Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn(a)ekonomit.fi

Faktureringsadress

E-faktura:
003702021083 (EDI-koden)
OpusCapita Solutions Oy (operator)
E204503 (operatorns koden)

Pappersfaktura:
Finlands Ekonomer rf.
PB 53462
00021 LASKUTUS

På fakturan bör alltid meddelas den person som gjort beställningen. 

Inrikessamtal från en mobiltelefon till 0210-servicenummer kostar 8,21 cent/samtal + 16,9 cent/min. Från en fast telefon kostar samtal 8,21 cent/samtal + 6,9 cent/min. Samtal från en mobiltelefon till 0206-servicenummer kostar mobilavgift/samtal + 3 cent/min och från en fast telefon kostar lokalavgift/samtal + 3 cent/min.


Frågor som gäller medlemskapet

 • Ändringar av egna uppgifter
 • Frågor som berör medlemstidningsförmånen
 • Medlemsförmåner
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan

Kontakta oss


Karriärcoaching och rådgivning i arbetssökning

 • En ny riktning på karriären
 • Identifiering av det egna kunnandet
 • Metoder och kanaler för arbetssökning
 • Lönerådgivning och stöd för lönesamtal
 • Företagande som karriäralternativ

Läs självbetjäningsmaterialet innan du tar kontakt: CV-kliniken, arbetssökning, linkedin-profil

Kontakta oss

 • Boka tid >>
 • ura@ekonomit.fi
 • Studerandemedlem: Lägg märke till att det krävs en gällande KylteriPlus-beställning för att du ska kunna boka tid till en karriärcoach.
  Läs mer om tjänstepaketet KylteriPlus.

Karriärcoaching

Näytä yhteyshenkilöt
Eriksson Suvi
Direktör, karriärtjänster
p. +358408488935
Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146
Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +358407475390
Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431
Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358503395647
Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918
Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950
Saraneva Anna
Karriärcoach
p. +358406772092


Anställningsrådgivning

Juristerna är anträffbara vardagar kl. 9–12 utan tidsbeställning, tfn 020 693 205. Vänligen kontakta i första hand vår telefonjour. Om ditt ärende inte är brådskande kan du också boka en tid i tidsbokningskalendern.

Juristerna står till tjänst i rättsliga frågor som gäller arbets- och tjänsteanställningar, till exempel:

 • Upprättande av arbets- och direktörsavtal
 • Samarbetsförhandlingar, uppsägningar och konflikter på arbetsplatsen
 • Övriga arbetsrättsliga frågor
 • Allmänna arbetslöshetsfrågor
 • Grundläggande fakta om utkomstskydd för arbetslösa

Juristerna behandlar i princip ärendena i den ordning de kommit in. Lägg märke till att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.

Om ditt ärende inte är brådskande kan du i stället för att ringa boka tid i vår tidsbokningskalender. En av våra jurister ringer dig då på den bokade tiden. Vänligen använd endast en servicekanal för att ta kontakt.

Kontakta oss

 • I brådskande ärenden ring: tfn. 020 693 205, må–fre kl. 9–12
 • Om ditt ärende inte är brådskande kan du också boka en telefontid >>.

eLakipalvelu 24/7

Söker du svar på en arbetsrättslig fråga? Vår eLakipalvelu i medlemstjänsten (eJuristen, enbart på finska) är tillgänglig 24/7 i medlemstjänsten.

Anställningsrådgivning

Näytä yhteyshenkilöt
Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. +35820692923
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning
Harju Katariina
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Heiska Sarianna
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Hämäläinen Johanna
Jurist
p. +358201299299
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn
Pennanen Emilia
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Pohjolainen Annika
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn, Rådgivning för företagare
Voutilainen Timo
Jurist
p. +358201299299
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn
Yli-Huumo Noora
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn Rådgivning för företagare

Rådgivning till chefer och arbetsgivare

 • Juridisk arbetsgivarrådgivning
 • Rådgivning i lönefrågor
 • Karriärcoacherna sparrar i chefsarbetet

Kontakta oss

Juridisk arbetsgivarrådgivning

 • tfn. 020692923

Karriärcoacherna och rådgivning i lönefrågor


Rådgivning till nya företagare

Allmän information och hänvisning till informationskällor i följande frågor som gäller företagande: 

 • Att bli företagare
 • Expertens uppdragsavtal när ett avtal ingås
 • Avtal mellan delägarna i ett företag när avtal ingås

Vänligen beakta att vi i dessa avtalssituationer ger allmän information och rådgivning som gäller enskilda avtalsvillkor. Däremot gör vi inte upp avtal, gör inga helhetsgranskningar av erbjudna avtal och sköter inte tvister som gäller tolkning eller hävande av ett avtal. Frågor som rör till exempel skatt eller socialskyddhör inte heller till rådgivningen. 


Customer experience, kommunikation och marknadsföring

Näytä yhteyshenkilöt
Enberg Nina
Marknadsföringschef
p. +358408267515
Grönholm Salla
Customer experience specialist
p. +358405159491
Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390
Hankia Tanja
Customer experience specialist
p. +358503012664
Hämäläinen Hannele
Evenemang producent
p. +358400801555
Juurikkala Aino
Customer experience specialist
p. +358503253948
Karusalmi Krista
Utvecklingschef, digitala tjänster
p. +358503805941
Kuittinen Arja
Kommunikationsspecialist
p. +358405532960
Kujala Julius
Customer experience specialist
p. +358400250644
Levänen Ida
Kommunikationschef, Chefredaktör
p. +358407674661
Markkanen Katri
Customer experience direktör
p. +358400454165
Niskanen Eeva
Evenemang producent
p. +358452602884
Pellinen Heidi
Customer experience specialist
p. +358405265379
på familjeledighet
Raitio Kristian
Specialist, informationshantering och affärsanalys
p. +358445151432
Wilén Charlotta
Customer experience specialist
p. +358505355838

Ledning

Näytä yhteyshenkilöt
Elo Jari
Direktör
p. +358405009840
Happonen Teija
Assistent för verksamhetsledare
p. +358407048067
Varpenius Anu
Projektledare, School of Sales
p. +358407104860

Kontaktpersoner för ekonomstuderande

Näytä yhteyshenkilöt
Auramo Anselmi
Kontaktperson för ekonomistuderande / Villmanstrands tekniska universitet
p. +358456471116
Broman Teddy
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358451349455
Buckbee Aku
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358504946949
Ekman Ylva
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358403742506
Hoikkaniemi Emilia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358407407584
Isto Launo
Kontaktperson för ekonomistuderande /Finska handelshögskolan i Åbo
p. +358449717043
Jakonen Henri
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358407563266
Käki Petra
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358400898133
Kääpä Eeva
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358451108550
Luukkonen Emma
Kontaktperson för ekonomistuderande / Dumppi ry
p. +358406531878
Nagy Ida
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358408095231
Nukala Anastasija
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +358405297882
Ovaskainen Antti
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358405876228
Pajoslahti Anton
Assistent för verksamhetsledare
p. +3585043813999

Ekonomi- och byråtjänster

Näytä yhteyshenkilöt
Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760
Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358201299269
Roitto Katariina
HR specialist
p. +358503030081
Salo Krista
Assistent
p. +358201299296

Arbetsmarknadsverksamhet

Näytä yhteyshenkilöt
Apter Ted
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd
Hellman Veera
Sakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503858229
Hyyppä Kosti
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Privata sektorn: ICT bransch, Finnvera och Hansel
Lindberg Tage
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358405133969
Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939
Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
Parkkari Mika
Utbildningspolitisk specialsakkunnig
p. +358400802145
Salokannel Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566
Sipilä Riikka
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226