Medlemskapet

Jag vill bli medlem i KOKO-kassan. Hur går jag till väga?

Du ansluter dig till arbetslöshetskassan i medlemstjänsten.

Jag har fått en studieplats men på grund av värnplikten börjar jag studera först senare. När kan jag bli studentmedlem?

Du kan bli studentmedlem genast då din studierätt träder i kraft.

Jag har fyllt i anslutningsblanketten på nätet. När träder medlemskapet i kraft och när får jag tillgång till förmånerna?

Det tar ca 2-7 vardagar att bekräfta medlemskapet. När medlemskapet har bekräftats får du ett meddelande om detta till den e-postadress du angett. Alla tjänster som hör till medlemsförmånerna är tillgängliga genast efter meddelandet. Kom ihåg att ange rätt e-postadress på blanketten.

Hur skiljer sig en studentmedlems tjänster/förmåner från en ekonommedlems förmåner?

Gratis studentmedlemskap omfattar bl.a. juridisk konsultation och stöd i arbetsärenden, karriärtjänster i form av webinarium och gruppcoaching, tidningen Ekonomi samt Kauppalehtis digiversion. Medlemmar som är ekonomer får dessutom personlig karriärvägledning, ett omfattande utbud av evenemang samt ansvars- och rättskyddsförsäkring. Som studentmedlem kan du redan under studietiden öka dina medlemsförmåner genom att köpa KylteriPlus-paketet.

Kan en företagare bli medlem i KOKO-kassan?

KOKO-kassan är endast avsedd för löntagare. Du kan ansluta dig till AYT-kassan. Företagarmedlemmar som anslutit sig till en företagarkassa betalar själva sin arbetslöshetsförsäkring direkt till AYT-kassan. Läs mer  >>

Var hittar jag information om försäkringsförmåner?

Jag har inte fått Talouselämä på en månad. Har ni fel adress i registret?

Du kan kontrollera vilken adress vi har på medlemssidorna -> mina uppgifter.

Jag vill byta Talouselämä till en annan tidskrift från Talentum. Är det möjligt och hur ska jag gå till väga?

Medlemsavgiften

Var hittar jag information om rabatt på medlemsavgiften?

Jag hör till fler än en rabattkategori. Kan jag få ”dubbel rabatt”?

Om du är berättigad till rabatt på flera grunder kan du endast få den rabatt som är störst.

Hur stor är min medlemsavgift om jag blir medlem mitt under året?

De som anslutit sig mitt under året betalar medlemsavgiften för de återstående månaderna.

Jag vill betala min medlemsavgift i fyra rater framöver. Är det möjligt och hur går jag till väga?

Det kan du göra – kontakta kundservice.

Jag deltidsarbetar vid sidan om vårdledigheten. Räknas jag som förvärvsarbetande?

Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.

Rabatt på medlemsavgiften 

Jag har som nyutexaminerad beviljats 60 procent rabatt på medlemsavgiften. Vad händer med den?  

Under den pågående rabattperioden sker inga ändringar i rabatten till nyutexaminerade som du redan har fått.  

Får jag pensionärsrabatt när jag är deltidspensionerad?

Pensionärsrabatten kan endast utnyttjas av personer som är heltidspensionerade. Kom ihåg att meddela oss genast när du blir pensionär på heltid.  

Jag är arbetslös och får inkomstrelaterad dagpenning. Ändras min rabatt automatiskt från 50 procent till  100 procent när jag börjar få grunddagpenning?  

Rabattprocenten ändras inte automatiskt. Ansök om rabatt på medlemsavgiften i medlemstjänsten för att ändra din rabattprocent.

Jag är familjeledig. Ändras min rabatt automatiskt från 50 procent till  100 procent när jag börjar få hemvårdsstöd?  

Din rabattprocent ändras inte automatiskt. Ansök om rabatt på medlemsavgiften i medlemstjänsten för att ändra din rabattprocent.

Jag är pensionär och mitt medlemskap har inte omfattat en tidskrift. Får jag den nu automatiskt?   

Om en medlemstidskrift inte har ingått i ditt medlemskap tidigare får du inte tidskriften automatiskt framöver heller. Om du vill ha medlemstidskriften framöver ska du göra en ändring i medlemstjänsten.  

Jag är studerande. Kan jag inkludera tidskriftsförmånen i mitt medlemskap?  

Tyvärr inte. Endast ekonommedlemmar kan få en tidskrift som medlemsförmån. Du kan utnyttja tidskriftsförmånen så fort du blir ekonommedlem.  

En tidskrift som medlemsförmån 

Är standardalternativet att tidskriftsförmånen ingår i mitt medlemskap? 

Om du har fått en tidskrift tidigare får du den även i fortsättningen. Om du vill ha tidskriften även i fortsättningen behöver du alltså inte göra någonting. Om du inte vill ha tidskriften i fortsättningen kan du göra en ändring i medlemstjänsten.

Jag vill inte ha medlemsförmånstidskriften. Vad ska jag göra?  

Om du inte vill ha medlemsförmånstidskriften ska du göra en ändring i medlemstjänsten

Kan jag byta tidskrift mitt under året?  

Om tidskriftsförmånen ingår i ditt medlemskap kan du byta till en annan tidskrift när som helst i medlemstjänsten.  

Jag kunde inte ta bort tidskriften i medlemstjänsten. Vad ska jag göra?  

Om du inte lyckas göra ändringen kan du kontakta kundservice.  

Jag fick redan fakturan, men jag vill inte ha medlemsförmånstidskriften. Kan jag själv dra av priset för tidskriften från min medlemsavgift och betala fakturan jag fått?  

Du kan tyvärr inte själv dra av priset för tidskriften från medlemsavgiften. Gör ändringen i medlemstjänsten. Därefter skapas en ny faktura som du får antingen per post eller som e-faktura. Betala den nya fakturan. Den tidigare fakturan upphävs och du behöver alltså inte betala den.

Jag fick redan fakturan, men jag vill också ha medlemsförmånstidskriften.  Kan jag själv lägga till priset för tidskriften till min medlemsavgift och betala fakturan jag fått?  

Du kan tyvärr inte själv lägga till priset för tidskriften till medlemsavgiften. Gör ändringen i medlemstjänsten. Därefter skapas en ny faktura som du får antingen per post eller som e-faktura. Betala den nya fakturan. Den tidigare fakturan upphävs och du behöver alltså inte betala den.  

Jag meddelade tidigare att jag inte vill inkludera en medlemsförmånstidskrift i mitt medlemskap. Nu vill jag ändå göra det. Kan jag ändra mig?  

Ja, det kan du.  

  • Om du ännu inte har fått en faktura på medlemsavgiften: Gör ändringen i medlemstjänsten före den 31 december för att den ska beaktas automatiskt i din medlemsavgift för nästa år.  
  • Om du har fått fakturan men ännu inte betalat den: Gör ändringen i medlemstjänsten. Därefter skapas en ny faktura som du får antingen per post eller som e-faktura. Betala den nya fakturan. Den tidigare fakturan upphävs och du behöver alltså inte betala den.  
  • Om du redan har betalat fakturan: Du kan lägga till medlemsförmånstidskriften i medlemstjänsten. Du får sedan en separat faktura på den.  

Kostar medlemstidskriften 40 euro även om jag blir medlem mitt under året?  

Tidskriftsförmånens fasta pris för 2022 är 40 euro. Du har stor nytta och glädje av förmånen även om du får den först mitt under året. I fortsättningen strävar vi efter att göra tidskriftsförmånen mer flexibel.  

Hur kommer jag till medlemstjänsten för att ändra mitt medlemskap?  

Den elektroniska medlemstjänsten finns på adressen jasenpalvelu@ekonomit.fi. Du kan logga in i medlemstjänsten med din e-postadress, ditt telefonnummer eller ditt medlemsnummer (du hittar medlemsnumret på Ekonomi-tidskriftens bakre pärm, i nyhetsbrevet eller på fakturan). Du behöver inte komma ihåg lösenordet. 

Jag bor utomlands och har inte tidigare utnyttjat tidskriftsförmånen. Kan jag inkludera en tidskrift i mitt medlemskap?   

Ja, det kan du. Beakta att du endast kan välja den digitala versionen av tidskriften om du bor utomlands.  

Frågor?

Pajoslahti Anton
Karriärcoach
p. +358504381399