Medlemskapet är alltid personligt

Du väljer själv vad du vill att ditt medlemskap ska omfatta. Medlemsavgiften kan alltid dras av helt och hållet i beskattningen!

Så här bildas medlemsavgiften  

Finlands Ekonomer  

Grundavgiften är densamma för alla och omfattar mångsidiga tjänster, medlemsförmåner och intressebevakning för ekonomer. Ekonomernas egen tidskrift Ekonomi ingår också i grundavgiften.     

Vad betalar du? 199 euro/år – med andra ord knappa 17 euro/månad. Avgiften är en av de lägsta bland förbunden. Obs! För studerande omfattar medlemskapet i Finlands Ekonomer även medlemsavgiften till studerandeföreningen.  

Din lokalförening  

Din lokalförening ordnar utbildningar, företagsbesök och fritidsevenemang nära dig. Du kan dessutom skapa nätverk med andra ekonomer i ditt område.  Du är fri att välja din lokalföreningen.

Vad betalar du? 0–40 euro/år beroende på din lokalförening. Utgifterna per månad är högst cirka 3 euro.   

Om du redan är medlem kan du göra ändringar i eLoungen >>

EkonomföreningenMedlemsavgift
Ekonomföreningen Merkur rf25,00
Ekonomföreningen Niord rf35,00
Etelä-Hämeen Ekonomit ry20,00
Etelä-Karjalan Ekonomit ry15,00
Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry25,00
FLEX ry0,00
Helsingin Ekonomit ry38,00
Kainuun Ekonomit ry20,00
Keski-Suomen Ekonomit ry20,00
Kymenlaakson Ekonomit ry15,00
Lahden Seudun Ekonomit ry15,00
Lapin Ekonomit ry20,00
Lounais-Hämeen Ekonomit ry20,00
Oulun Ekonomit ry40,00
Pirkanmaan Ekonomit ry20,00
Pohjois-Karjalan Ekonomit ry10,00
Pohjois-Savon Ekonomit ry15,00
Porin Seudun Ekonomit ry20,00
Rauman Ekonomit ry15,00
Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit ry20,00
Savonlinnan Seudun Ekonomit ry15,00
Suur-Savon Ekonomit ry20,00
Turun Seudun Ekonomit ry25,00
Vaasan Ekonomit – Vasa Ekonomer ry22,00
Varkauden Seudun Ekonomit ty10,00

KOKO-arbetslöshetskassan  

Är det viktigt för dig att säkerställa att du inte får problem med ekonomin om du blir arbetslös eller permitterad? Inkludera KOKO-kassan i ditt medlemskap om du vill få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning (förutsatt att arbetsvillkoret uppfylls) när du inte har arbete.

Vad betalar du? 63 euro/år. Det betyder att du betalar cirka 5,25 euro per månad för KOKO.   

Om du redan är medlem kan du göra ändringar i eLoungen >>

En tidskrift som medlemsförmån  

Vill du få reda på det senaste inom ekonomi, teknik eller finansvärlden? Inkludera tidskriftsförmånen i ditt medlemskap om du vill utvidga din yrkesutveckling till aktuella frågor.  

Om du redan är medlem kan du göra ändringar i eLoungen >>


Rabatt på medlemsavgiften

Läs mer om när du kan få rabatt på medlemsavgiften. Beakta att rabatten endast räknas på Finlands Ekonomers andel.

Ett skriftligt intyg över grunden för rabatten måste på begäran lämnas in.  Rabatterna räknas separat för varje månad. Grunden för rabatten måste gälla oavbrutet i minst tre månader. Du kan ansöka om rabatt i förväg eller i efterhand endast för innevarande år. 

Situationer som berättigar till rabatt 

Rabatt för nya medlemmar -50 % två år

Du får rabatt de första två åren som ekonommedlem.

Familjeledighet -50 % (den inkomstrelaterade perioden)  

Rabatt under perioden med moderskaps- eller föräldradagpenning. Rabatten beviljas endast för den period under vilken din arbetsgivare inte betalar lön till dig. Anteckna dagen då perioden med föräldradagpenning börjar som den dag då rabatten börjar. Om familjeledigheten redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Anteckna dagen då perioden med föräldradagpenning upphör som den dag då rabatten upphör. Om familjeledigheten fortsätter kan du ansöka om fortsatt rabatt.   

Familjeledighet -100 % (perioden med hemvårdsstöd) 

Rabatt under perioden med hemvårdsstöd. Anteckna dagen då perioden med hemvårdsstöd börjar som den dag då rabatten börjar. Om du redan har börjat få hemvårdsstöd kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Anteckna dagen då perioden med hemvårdsstöd upphör som den dag då rabatten upphör. Dagen då rabatten upphör ska vara senast den sista dagen det följande året. Om hemvårdsstödet fortsätter kan du ansöka om förlängning av rabatten.  

Oavlönad studieledighet/alternerings- eller tjänstledighet -50 %  

Anteckna dagen då ledigheten börjar som den dag då rabatten börjar. Om ledigheten redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Anteckna dagen då ledigheten upphör som den dag då rabatten upphör. Dagen då rabatten upphör ska vara senast den sista dagen det följande året. Om ledigheten fortsätter kan du ansöka om fortsatt rabatt.

Arbetslöshet -50 % (den inkomstrelaterade perioden)  

Den inkomstrelaterade dagpenningperioden. Anteckna dagen då perioden med inkomstrelaterad dagpenning börjar som den dag då rabatten börjar. Om den inkomstrelaterade dagpenningperioden redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Dagen då rabatten upphör ska vara senast den sista dagen det följande året. Om arbetslösheten fortsätter kan du ansöka om fortsatt rabatt. Om du får arbete ska du genast meddela detta till medlemstjänsten.  

Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.  

Arbetslöshet -100 % (annan än den inkomstrelaterade perioden)

Period med grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Anteckna dagen då perioden med grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd börjar som den dag då rabatten börjar. Om perioden med grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Dagen då rabatten upphör kan vara senast den sista dagen det följande året. Om arbetslösheten fortsätter kan du ansöka om fortsatt rabatt. Om du får arbete ska du genast meddela detta till medlemstjänsten. 

Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.  

Pensionär -50 %  

Anteckna dagen då du går i pension som den dag då rabatten börjar. Om du redan har gått i pension kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Rabatten gäller tills vidare.  

Personer som arbetar deltid eller får deltidspension räknas som förvärvsarbetande.  

Värnpliktig -50 %  

Anteckna dagen då beväringstjänsten börjar som den dag då rabatten börjar. Om beväringstjänsten redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Anteckna dagen då beväringstjänsten upphör som den dag då rabatten upphör. 

OAJ-parallellmedlemskap -50 % eller Professorsförbundet-parallellmedlemskap -10%

Anteckna dagen då parallelmedlemskapet börjar som den dag då rabatten börjar. Om medlemskapet redan har börjat kan du ansöka om rabatten retroaktivt. Då kan rabatten börja gälla tidigast den första dagen det innevarande året. Rabatten gäller tills vidare. Om ditt medlemskap upphör ska du genast meddela detta till medlemstjänsten.