Till företagare

Vi betjänar våra medlemmar i olika skeden av företagandet – ända från det att du funderar på att bli företagare till vardagen som företagare.  Du har tillgång till karriärsamtal, juridiska tjänster, rådgivning i frågor som gäller utkomstskydd, utbildningar och tjänster som tillhandahålls tillsammans med andra aktörer. Det finns också olika guider och inspelningar.  

Företagarsamarbete

AKY - Akavalaiset yrittäjät

Tillsammans med fem andra förbund som hör till Akava har vi grundat samorganisationen AKY- Akavalaiset yrittäjät som har anslutit som branschorganisation i Företagarna i Finland i början av 2016. AKY är en företagarorganisation för högskoleutbildade dit varje förbund hör beträffande sina företagarmedlemmar. AKY är ett samarbetsorgan för medlemsorganisationerna i frågor som gäller företagande, kompletterar tjänsterna som är riktade till företagare och främjar högskoleutbildade företagares verksamhetsförutsättningar.

Företagarna i Finlands tjänstepaket

Tack vare samarbetet med Akateemiset yrittäjät kan företagarmedlemmar i Finlands Ekonomer skaffa Företagarna i Finlands omfattande tjänstepaket (93 euro/år) utan att de behöver vara medlemmar i Företagarna i Finland. Via tjänstepaketet får de tillgång till Företagarna i Finlands medlemsförmåner, men de blir inte medlemmar i Företagarna i Finland eller dess lokalföreningar.

Läs mer och skaffa tjänstepaketet på Företagarna i Finlands webbplats.

Fondia

Fondia är ett affärsjuridikföretag med full service som erbjuder Finlands Ekonomers medlemmar skräddarsydda juridiska tjänster. Mer information om Fondias tjänster till företagare: www.fondia.fi/yrittajille.

Länkar till webbplatser för företagare