Till företagare

Vi betjänar våra medlemmar i olika skeden av företagandet – ända från det att du funderar på att bli företagare till vardagen som företagare.  Du har tillgång till karriärsamtal, juridiska tjänster, rådgivning i frågor som gäller utkomstskydd, utbildningar och tjänster som tillhandahålls tillsammans med andra aktörer. Det finns också olika guider och inspelningar.  Företagarsamarbete

Akateemiset yrittäjät AKY ry

Tillsammans med fem andra förbund som hör till Akava har vi grundat samorganisationen Akateemiset yrittäjät AKY ry(Akademiska företagare) som har anslutit som branschorganisation i Företagarna i Finland i början av 2016. AKY är en företagarorganisation för högskoleutbildade dit varje förbund hör beträffande sina företagarmedlemmar. AKY är ett samarbetsorgan för medlemsorganisationerna i frågor som gäller företagande, kompletterar tjänsterna som är riktade till företagare och främjar högskoleutbildade företagares verksamhetsförutsättningar.

Företagarna i Finlands tjänstepaket

Tack vare samarbetet med Akateemiset yrittäjät kan företagarmedlemmar i Finlands Ekonomer skaffa Företagarna i Finlands omfattande tjänstepaket (90 euro/år) utan att de behöver vara medlemmar i Företagarna i Finland. Via tjänstepaketet får de tillgång till Företagarna i Finlands medlemsförmåner, men de blir inte medlemmar i Företagarna i Finland eller dess lokalföreningar.

Läs mer och skaffa tjänstepaketet på Företagarna i Finlands webbplats.

Fondia

Fondia är ett affärsjuridikföretag med full service som erbjuder Finlands Ekonomers medlemmar skräddarsydda juridiska tjänster. Mer information om Fondias tjänster till företagare: www.fondia.fi/yrittajille.

Länkar till webbplatser för företagare