På denna sida har personuppgifterna ordnats alfabetiskt. Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn(a)ekonomit.fi

Apter Ted
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd
Arola Neea
Kundservice specialist
p. 020 693 200
Cavén Moa
Kontaktperson för ekonomistuderande / Åbo Akademi
p. +358449933700
Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. 09 2312 0101
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning
Elers Mikaela
Evenemang producent
p. +358400162062
Elo Jari
Direktör
p. +358405009840
Eriksson Suvi
Direktör, karriärtjänster
p. +358408488935
Erämaja Elias
Chefsekonom
p. +358407471854
Furuhjelm-Andberg Alexandra
Evenemang producent
p. +358407021585
Grönholm Salla
Customer experience specialist
p. +358405159491
Gylden Sani
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358400368509
Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390
Haataja Joni
CRM specialist
p. +358406603567
Hankia Tanja
Customer experience specialist
p. +358503012664
Hanni Noona
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Happonen Samu
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358442037527
Happonen Teija
Assistent för verksamhetsledare
p. +358407048067
Heiska Sarianna
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Hellman Veera
Sakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503858229
Hintikka Hilma
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358442729257
Hirvonen Hanna
Karriärcoach
p. +358407326543
Hyyppä Kosti
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Hämäläinen Johanna
Jurist
p. 020 693 200
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn
Isto Launo
Kontaktperson för ekonomistuderande /Finska handelshögskolan i Åbo
p. +358449717043
Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146
Juurikkala Aino
Kommunikations- och marknadsföringsexpert
p. +358503253948
Kajaani Sari
Kundservice specialist
p. 020 693 200
Karppinen Emma
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358406318351
Karusalmi Krista
Utvecklingschef, digitala tjänster
p. +358503805941
Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +358407475390
Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431
Kurki Kristiina
HR specialist
p. +358503395647
Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760
Käki Petra
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358400898133
Kärnä Julia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +3580401842198
Lehtinen Camilla
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358408174847
Leino Hanna
Kommunikationsspecialist, producent av tidningen Ekonomi
p. +358440881883
Levänen Ida
Kommunikations- och marknadschef, chefredaktör
p. +358407674661
Liikka Max
Utbildningspolitisk specialsakkunnig
p. +358403526910
Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358407640409
Lindberg Tage
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358405133969
Markkanen Katri
Customer experience direktör
p. +358400454165
Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939
Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918
Mäkelä Tiitus
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358400399128
Nikula Jenna
Team assistent
p. +358405029694
Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
Palomäki Julius
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358406523622
Parkkari Mika
Utbildningspolitisk specialsakkunnig
p. +358400802145
Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950
Pellinen Heidi
Customer experience specialist
p. +358405265379
Pennanen Emilia
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Perätalo Marje
Kontorsassistent
p. +358401905549
Pohjolainen Annika
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn, Rådgivning för företagare
Raitio Kristian
Specialsakkunnig, informationshantering och affärsanalys
p. +358445151432
Rantala Fanni
Kontaktperson för ekonomistuderande / Dumppi ry
p. +358401875200
Salmi Mari
Kontaktperson för ekonomistuderande / LUT University
p. +358406565099
Salo Krista
Evenemang producent
p. +358403504057
Salokannel Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566
Saraneva Anna
Karriärcoach
p. +358406772092
på familjeledighet
Sarosto Kristian
UX/UI Designer
p. +358443533226
Sipilä Riikka
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226
Skogberg Amy
Karriärcoach
p. +358406297439
Stenberg Jonatan
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358407070750
Tanhuanpää Maria
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Varpenius Anu
Projektledare, School of Sales
p. +358407104860
Virtanen Oskari
Marknadsföringsexpert
p. +358405290715
Voutilainen Elisa
Jurist
p. 020 693 200
Voutilainen Timo
Jurist
p. 020 693 200
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn
Wilén Charlotta
Kundservicechef
p. +358505355838