På denna sida har personuppgifterna ordnats alfabetiskt. Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn(a)ekonomit.fi

Apter Ted
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd
Auramo Anselmi
Kontaktperson för ekonomistuderande / Villmanstrands tekniska universitet
p. +358456471116
Broman Teddy
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358451349455
Buckbee Aku
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358504946949
Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. +35820692923
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning
Ekman Ylva
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358403742506
Elo Jari
Direktör
p. +358405009840
Enberg Nina
Marknadsföringschef
p. +358408267515
Eriksson Suvi
Direktör, karriärtjänster
p. +358408488935
Grönholm Salla
Customer experience specialist
p. +358405159491
Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390
Haataja Joni
CRM specialist
p. +358406603567
Hankia Tanja
Customer experience specialist
p. +358503012664
Happonen Teija
Assistent för verksamhetsledare
p. +358407048067
Heiska Sarianna
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Hellman Veera
Sakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503858229
Hoikkaniemi Emilia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358407407584
Hyyppä Kosti
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Privata sektorn: ICT bransch, Finnvera och Hansel
Hämäläinen Hannele
Evenemang producent
p. +358400801555
Hämäläinen Johanna
Jurist
p. +358201299299
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn
Isto Launo
Kontaktperson för ekonomistuderande /Finska handelshögskolan i Åbo
p. +358449717043
Jakonen Henri
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358407563266
Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146
Juurikkala Aino
Customer experience specialist
p. +358503253948
Karusalmi Krista
Utvecklingschef, digitala tjänster
p. +358503805941
Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +358407475390
Kujala Julius
Customer experience specialist
p. +358400250644
Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431
Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358503395647
Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760
Käki Petra
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358400898133
Kääpä Eeva
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358451108550
Levänen Ida
Kommunikationschef, Chefredaktör
p. +358407674661
Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358201299269
Lindberg Tage
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358405133969
Luukkonen Emma
Kontaktperson för ekonomistuderande / Dumppi ry
p. +358406531878
Markkanen Katri
Customer experience direktör
p. +358400454165
Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939
Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918
Nagy Ida
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358408095231
Niskanen Eeva
Evenemang producent
p. +358452602884
Nukala Anastasija
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +358405297882
Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
Ovaskainen Antti
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358405876228
Pajoslahti Anton
Assistent för verksamhetsledare
p. +3585043813999
Parkkari Mika
Utbildningspolitisk specialsakkunnig
p. +358400802145
Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950
Pellinen Heidi
Customer experience specialist
p. +358405265379
på familjeledighet
Pennanen Emilia
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Pohjolainen Annika
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn, Rådgivning för företagare
Raitio Kristian
Specialist, informationshantering och affärsanalys
p. +358445151432
Roitto Katariina
HR specialist
p. +358503030081
Salo Krista
Assistent
p. +358201299296
Salokannel Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566
Saraneva Anna
Karriärcoach
p. +358406772092
Sipilä Riikka
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226
Varpenius Anu
Projektledare, School of Sales
p. +358407104860
Voutilainen Timo
Jurist
p. +358201299299
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn
Wilén Charlotta
Customer experience specialist
p. +358505355838
Yli-Huumo Noora
Jurist
p. +358201299299
Anställningsrådgivning, privata sektorn Rådgivning för företagare