På denna sida har personuppgifterna ordnats alfabetiskt. Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn(a)ekonomit.fi

Apter Ted
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd
Arnkil Sami
Kundservice specialist
p. 020 693 200
Arola Neea
Fakturering specialist
p. +358400592570
Boman Elias
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358440759475
Cavén Moa
Kontaktperson för ekonomistuderande / Åbo Akademi
p. +358449933700
Chalhoub Anton
Medlemsrekrytering specialist
p. +358407503437
Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. 09 2312 0101
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning
Delgoulet Anne
International Liaison Coordinator
p. +358408095709
Elers Mikaela
Evenemang producent
p. +358400162062
Elo Jari
Verkställande direktör
p. +358405009840
Eriksson Suvi
Direktör, karriärtjänster
p. +358408488935
Erämaja Elias
Chefsekonom
p. +358407471854
Furuhjelm-Andberg Alexandra
Evenemang producent
p. +358407021585
Grönholm Salla
Customer experience specialist
p. +358405159491
Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390
Haataja Joni
CRM specialist
p. +358406603567
Hankia Tanja
Customer experience specialist
p. +358503012664
Hanni Noona
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Happonen Teija
Assistent för verksamhetsledare
p. +358407048067
Heino Heli
Kundservice specialist
p. 020 693 200
Heiska Sarianna
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Hellman Veera
Sakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503858229
Hintikka Hilma
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358442729257
Hirvonen Hanna
Karriärcoach
p. +358407326543
Hoikkaniemi Emilia
Assisterande specialist
p. +358407407584
Hyyppä Kosti
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Hämäläinen Johanna
Jurist
p. 020 693 200
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn
Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146
Juurikkala Aino
Kommunikations- och marknadsföringsexpert
p. +358503253948
Järvinen Emilia
Medlemsrekrytering specialist
p. +358452718444
Karppinen Emma
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358406318351
Karusalmi Krista
Informationschef
p. +358503805941
Kemppainen Lauri
Kontaktperson för ekonomistuderande /Finska handelshögskolan i Åbo
p. +358443144711
Kemppainen Lauri
Medlemsrekrytering specialist
p. 020 693 200
Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +358407475390
Kinnunen Katariina
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358440277333
Komulainen Pinja
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358406536610
Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p. +358443488431
Kurki Kristiina
HR specialist
p. +358503395647
Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760
Leino Hanna
Kommunikationsspecialist, producent av tidningen Ekonomi
p. +358440881883
Levänen Ida
Kommunikations- och marknadschef, chefredaktör
p. +358407674661
Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358407640409
Lotta Leinonen
Utbildningspolitisk specialsakkunnig
p. +358440660384
Markkanen Katri
Customer experience direktör
p. +358400454165
Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939
Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918
Mäkelä Tiitus
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358400399128
Nissinen Riina
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +358408228214
Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
Pajoslahti Anton
Karriärcoach
p. +358504381399
Palomäki Julius
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358406523622
Parkkari Mika
Specialsakkunnig, arbetsmarknadsverksamhet och samhällspåverkan
p. +358400802145
Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950
Pellinen Heidi
Customer experience specialist
p. +358405265379
Pennanen Emilia
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Pohjolainen Annika
Jurist
p. 020 693 200
Anställningsrådgivning, privata sektorn, Rådgivning för företagare
Raitio Kristian
Chef, informationshantering och digitala tjänster
p. +358445151432
Rantala Fanni
Kontaktperson för ekonomistuderande / Dumppi ry
p. +358401875200
Saarinen Karen
Jurist
p. 020 693 200
Salmi Mari
Kontaktperson för ekonomistuderande / LUT University
p. +358406565099
Salmi Mari
Medlemsrekrytering specialist
p. 020 693 200
Salo Krista
Evenemang producent
p. +358403504057
på familjeledighet
Salokannel Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566
Salokorpi Emma
Jurist
p. 020 693 200
Saraneva Anna
Karriärcoach
p. +358405095798
Sarosto Kristian
UX/UI Designer
p. +358443533226
Sipilä Riikka
Specialsakkunnig, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226
Tanhuanpää Maria
Jurist
p. 020 693 200
På familjeledighet
Törmälä Sara
Kundservice specialist
p. 020 693 200
Varpenius Anu
Projektledare, School of Sales
p. +358407104860
Vesternäs Oscar
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358452336873
Virtanen Oskari
Marknadsföringsexpert
p. +358405290715
Voutilainen Elisa
Jurist
p. 020 693 200
Voutilainen Timo
Jurist
p. 020 693 200
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn
Vuola Valtteri
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358503611490
Welling Noora
Karriärcoach
p. +358408097261
på familjeledighet
Wilén Charlotta
Kundservicechef
p. +358505355838