På denna sida har personuppgifterna ordnats alfabetiskt.

Airikainen Janina
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358405692000
Apter Ted
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd
Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. +35820692923
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning
Dernjatin Aleksei
Art Director
p. +358505166567
Elo Jari
Direktör
p. +358405009840
Enberg Nina
Marknadsföringschef
p. +358408267515
Eriksson Suvi
Direktör, karriärtjänster
p. +358408488935
Furuhjelm Eva
Karriärcoach
p. +358405510611
Grönholm Salla
Customer experience specialist
p. +358405159491
Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390
Hallavo Marjut
Karriärcoach
p. +358400272911
Hämäläinen Hannele
Evenemang producent
p. +358400801555
Hämäläinen Johanna
Jurist
p. +358201299218
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn
Hankia Tanja
Customer experience specialist
p. +358503012664
Harju Katariina
Jurist
p. +358201299203
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Harju Siiri
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358504334302
Hautakangas Teemu
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358407670646
Heiska Sarianna
Jurist
p. +358201299202
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Hellman Veera
Bidragande sakkunnig
p. +358503858229
Hyyppä Kosti
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Privata sektorn: ICT bransch, Finnvera och Hansel
Hyyppä Kosti
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Privata sektorn: ICT bransch, Finnvera och Hansel
Järventaus Justiina
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +358404134478
Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146
Juurikkala Aino
Kontaktperson för ekonomistuderande / Villmanstrands tekniska universitet
p. +358503253948
Kääpä Eeva
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358451108550
Kankare Nadja
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358406731524
Kärnä Claudia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358505506526
Kärnä Claudia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358505506526
Karusalmi Krista
Utvecklingschef, digitala tjänster
p. +358503805941
Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +358407475390
Kesti Erik
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358445472505
Kuittinen Arja
Kommunikationsspecialist
p. +358405532960
Kujala Julius
Growth Agent
p. +358400250644
Kukkonen Milla
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358449749883
Kulmala-Portman Silja
Karriärcoach
p.
Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358503395647
Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760
Kuusinen Hanna
Assistent för verksamhetsledare
p. +358442174878
Lehojärvi Aku
Kontaktperson för ekonomistuderande /Finska handelshögskolan i Åbo
p. +358405324189
Levänen Ida
manager, Chefredaktör
p. +358407674661
Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358201299269
Lindberg Tage
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358405133969
Lindholm Birgit
Karriärcoach
p. +358405217595
Markkanen Katri
Customer experience direktör
p. +358400454165
Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939
Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918
Niskanen Eeva
Evenemang producent
p. +358452602884
Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
Oksanen Saara
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358505524784
Parkkari Mika
Utbildningspolitisk ombudsman
p. +358400802145
Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950
Pellinen Heidi
Customer experience specialist
p. +358405265379
Pennanen Emilia
Jurist Anställningsrådgivning, privata sektorn
p.
familjeledighet
Pohjolainen Annika
Jurist
p. +358201299205
Anställningsrådgivning, privata sektorn, Rådgivning för företagare
Rintala Susanna
Ombudsman, arbetlöshet
p. +358201299273
Rådgivning i utkomstskydd
Roitto Katariina
HR specialist
p. +358503030081
Salo Krista
Assistent
p. +358201299296
Salokangas Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566
Sipilä Riikka
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226
Privata sektorn: finansbransch
Tykkä Johanna
Jurist
p. +358201299271
Varpenius Anu
Sakkunnig, karriärutveckling, customer experience
p. +358407104860
Voutilainen Timo
Jurist
p. +358201299283
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn
Yli-Huumo Noora
Jurist
p. +35820692924
Anställningsrådgivning, privata sektorn Rådgivning för företagare