Så här utvecklades lönerna: 

I Helsingfors ekonomiska region
medianinkomst 6 000 euro/månad          
+4,9 % jämfört med året innan 

I övriga landet
medianinkomst 5 179 euro/månad          
+4,02 % jämfört med året innan 

Inom den privata sektorn
medianinkomst 5 800 euro/månad            
+5,07 % jämfört med året innan 

Inom staten
medianinkomst 5 200 euro/månad            
+2 % jämfört med året innan 

I kommunerna
medianinkomst 5 200 euro/månad          
+4 % jämfört med året innan 

Den generella lönehöjningen ger ”ränta på ränta” 

Fler ekonomer än tidigare hade fått en löneförhöjning. Nu berättade 78 procent av de tillfrågade att deras lön har ökat under det senaste året. I fjol var motsvarande siffra 72 procent.  

Detta fenomen orsakas av kollektivavtalens generella lönehöjningar. Rejält över hälften, 65 procent, hade fått en löneförhöjning tack vare den generella lönehöjningen. I fjol var motsvarande siffra 54 procent och året före det 48 procent.  

”Om 25 000 ekonomer hade individuellt försökt förhandla en löneförhöjning på minst 3,5 procent för sig själv, skulle det ha lyckats? Generella lönehöjningar har år efter år haft en stor inverkan på ekonomernas lön. Med förra årets inflationssiffror skulle köpkraften ha minskat kraftigt utan de generella lönehöjningarna, säger arbetsmarknadsdirektör Riku Salokannel

Bakgrundsinformation om undersökningen 

  • 4 364 respondenter 
  • utgör ett tvärsnitt av lönenivån bland medlemmarna i Finlands Ekonomer 
  • i undersökningen efterfrågades heltidsanställdas inkomster i oktober 2023 (inkl. naturaförmåner) 
  • 53 procent av respondenterna var sakkunniga, 18 procent i mellanledning och 22 procent inom ledande befattningar 
  • 77 procent av respondenterna arbetade inom den privata sektorn 
  • 63 procent av respondenterna var kvinnor och 37 procent var män 
  • respondenterna hade i genomsnitt 16,7 års arbetserfarenhet 

Medlem, senaste lönedata har nu uppdaterats till Löneradarn

I Löneradarn kan du se aktuella lönenivåer, till exempel enligt ställning, arbetsuppgift, bransch, arbetsplatsens läge och antal anställda.