Suomen Ekonomien 6 000 euron arvoinen opetuspalkinto annetaan vuosittain opettajalle, joka on kehittänyt kauppatieteellisen koulutuksen laatua merkittävästi. Tänä vuonna palkinnon teemana oli vastuullinen ja tulevaisuusorientoitunut opetus.

Opetuspalkinto 2023 myönnettiin Tampereen yliopiston Tenure track -professori Timo Rintamäelle. Lisäksi yliopistonlehtori Esa Hiltunen Itä-Suomen yliopistosta palkittiin 3 000 euron arvoisella kunniamaininnalla.

Esitykset palkituista olivat tehneet Tampereen yliopiston opiskelijayhdistys Boomi ry sekä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen opiskelijayhdistys Preemio ry.

Voittaja haastaa opiskelijoiden ajattelua

Voittajasta päättävä toimikunta perusteli valintaa muun muassa näin: ”Timo Rintamäki pyrkii opetuksessaan kriittisen ajattelun kehittämiseen sekä opitun soveltamiseen. Opetuksessa hän käyttää monipuolisia materiaaleja, jotka pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla kuvaamaan tulevaisuuden kehityskulkuja. Rintamäki kannustaa keskusteluun ja uusimman tiedon tarjoamiseen.”

Timo Rintamäki
Opetuspalkinnon voittaja 2023 Timo Rintamäki
Kuva: Sari Laapotti, Tampereen yliopisto

Opiskelijapalautteessa osoitetaan kurssien älyllisen haastavuuden olevan korkealla tasolla, mitä opiskelijat pitivät erinomaisena asiana. ”Rintamäen kurssit haastavat, herättävät ajattelemaan, totuttavat erilaisiin näkökulmiin, ovat rakenteeltaan ja menetelmiltään joustavia sekä saavat erinomaisen vastaanoton itse oppijoilta.”

Palkinnon saanut Timo Rintamäki näkee itse, että syvän epävarmuuden aikana vastuullisuuden ja tulevaisuusorientoituneisuuden merkitys osaamisessa korostuu entisestään.

”Yksi parhaista rokotuksista epävarmuutta vastaan on kyky arvioida ja soveltaa opittua erilaisista näkökulmista ja erilaisissa konteksteissa. Tällöin opetuksessa on erityisen tärkeää kriittiseen ajatteluun kannustaminen sekä teorian ja käytännön tasapaino. Olen todella kiitollinen tästä tunnustuksesta, sekä siitä että saan työskennellä opiskelijoideni kanssa näiden teemojen parissa”.

Kunniamaininta aktiiviselle opetuksen kehittäjälle

Kunniamaininnan myöntämistä toimikunta perusteli sillä, että ”Esa Hiltunen pyrkii työssään tukemaan oppijoiden kriittistä ajattelua alati kyseenalaistamalla ja etsimällä yhdessä opiskelijoiden kanssa uusia näkökulmia keskustelun ja argumentoinnin avulla niin vuoropuhelussa, pienryhmissä kuin isommilla luennoillakin”.

Kunniamaininta, Esa Hiltunen, Itä-Suomen yliopisto

Lisäksi perusteluissa todetaan, että Hiltunen on ”aktiivinen opetuksen kehittäjä, joka kerää opiskelijoilta palautetta omasta suoriutumisestaan jatkuvasti. Hän oli Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opettajista ensimmäisten joukossa kokeilemassa opetuksen yhteyteen ja luentojen suunnittelua tukevana työkaluna ChatGPT:tä ja muita tekoälysovelluksia, kun ne nousivat otsikoihin tämän lukuvuoden aikana.”

Esa Hiltunen kertoo, että tekoälyn käyttö on tarjonnut ideointiapua opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä.

”Olen pyytänyt tekoälysovellusta ideoimaan opetusta kanssani, kuten kehittämään osallistavaa opetusta. Tekoälyltä olen voinut saada pedagogista apua eli hyviä ideoita asioiden opettamiseksi tai opetustilanteen rakentamiseksi, mitä en itse olisi osannut välttämättä ajatella.”

Hiltunen kuitenkin korostaa, että tekoälyn hyötyjen ja haasteiden selvittäminen on tärkeää niin opetuksessa kuin muutenkin.

”Olemme tekoälyn käytössä opetuksessa vielä uuden edessä, mutta suhtaudun siihen mahdollisuuksia antavana. Se voi olla hyödyllinen työkalu opetuksessa, mutta kuten tiedämme, se ei korvaa ihmisten välistä vuorovaikutusta kuten sosiaalisten taitojen oppimista, empatiaa, ohjausta tai opiskelijoiden yksilöllistä tukea eikä myöskään omaa ajattelua, halua ja motivaatiota kehittää opetusta tai opettajien ammattitaitoa.”

Opetuspalkinnosta lyhyesti

Suomen Ekonomien opetuspalkinnolla halutaan tukea kauppatieteellisen alan opetuksen kehittämistä. Palkinnon suuruus on 6 000 euroa. Voittaneen esityksen tehnyt opiskelijajärjestö palkitaan 1 000 eurolla. Opetuspalkinnon voitot tulevat KAUTE-säätiön varoista. KAUTE-säätiö edistää kauppatieteellistä ja teknillistieteellistä opiskelua, opetusta ja tutkimustoimintaa.

Lisätiedot:

Parkkari Mika
Työmarkkinatoiminnan ja yhteiskuntavaikuttamisen erityisasiantuntija
p. +358400802145