Bankförmåner

Som medlem eller studerandemedlem i Finlands Ekonomer  får du bra förmåner från Danske Bank.

Kontakta Danske Bank – vi berättar mer om förmånerna
0200 2570 mån–fre 9–16 (lna/msa)

Danske Banks förmåner på bostadslån

Placera förmånligt

  • Konto (gäller även aktiesparkonto) för dina placeringar 0 € / mån
  • Förmedlingsprovisioner med lägre pris
  • Läs mer

Tilläggsförmåner för nyutexaminerade

  • Du hör direkt till den högsta förmånsnivån i vårt Danske Förmånsprogram
  • Årliga förmåner på upp till mer än 700 euro
  • Läs mer

Frågor?

Pajoslahti Anton
Karriärcoach
p. +358504381399