Som nyutexaminerad ekonom får du bland annat hjälp med att utarbeta ett CV och förbereda dig för lönesamtal. Våra jurister granskar också ditt arbetsavtal. Dessutom får du 50 procent rabatt på medlemsavgiften.

Talrika möjligheter för unga ekonomer

Att bli klar med studierna är en viktig milstolpe i din karriär som ekonom. Utexamineringen innebär ofta förändringar, till exempel flyttning till annan ort, en ny arbetsplats och stödnätverk. Vi finns vid din sida från första början.

Medlemsförmåner

När du är klar med studierna kan du sälla dig till ekonomerna och utnyttja alla medlemsförmåner. Precis som under studietiden får du tidskriften Ekonomi och rabatt på If:s försäkringar.

Läs mer om alla medlemsförmåner till ekonomer >>

Karriärcoaching

Om du inte tycks hitta ditt drömjobb eller din drömbransch kan du kontakta våra karriärcoacher. De hjälper dig att utarbeta ett CV och en arbetsansökan, att förbereda dig inför anställningsintervjuer och att identifiera ditt eget kunnande. Som vår medlem kan du boka tid till en karriärcoach kostnadsfritt och börja bygga en meningsfull karriär.

Läs mer om karriärtjänsterna >>

Juridiska tjänster

Låt våra jurister granska ditt arbetsavtal innan du undertecknar det. Juristerna hjälper dig också i olika anställningsfrågor.

Läs mer om de juridiska tjänsterna >>

Banktjänster till nyutexaminerade

Som nyutexaminerad medlem får du betydande förmåner av Danske Bank utan månads- och årsavgifter. Värdet på den totala förmånen uppgår till och med till över 700 euro per år.

Läs mer om Danske Banks förmåner >>

Den lokala ekonomföreningens verksamhet

När du är medlem i Finlands Ekonomer är du också medlem i en lokal ekonomförening. Ekonomföreningarna ordnar olika slags verksamhet, allt från avspända fritidsaktiviteter till evenemang för yrkesutveckling. Genom att delta i ekonomföreningarnas verksamhet lär du känna andra ekonomer på din ort och skapar ett starkt nätverk.

Läs mer om ekonomföreningarna >>

50 procent rabatt till nyutexaminerade

När du blir ekonommedlem efter din examen får du 50 procent rabatt på medlemsavgiften. Rabatten gäller i 24 månader från din examensdag.  

För att få rabatten till nyutexaminerade behöver du inte lämna in ett intyg över när du blev klar med studierna. Vi kontrollerar vid behov dessa uppgifter vid universitetet.

ANSLUT DIG HÄR!