Grattis – examensdagen är en viktig milstolpe! Säkerställ att du fortsätter som medlem i Finlands Ekonomer

Efter din examen kan du ändra studerandemedlemskapet till fullvärdigt medlemskap. Du får då 50 procent rabatt på medlemsavgiften under de följande 24 månaderna. Även därefter är vår medlemsavgift en av de förmånligaste jämfört med andra förbund.

Ekonomisk kompetens är en trumf på hand i arbetslivet. Vi säkerställer att din yrkeskunskap uppskattas även i framtiden. Vi tillhandahåller tjänster som hjälper dig att nå framgång och hitta din egen väg.

Som medlem får du

En språngbräda för din karriär

En bättre löneutveckling

  • Löneradarn som hjälper dig att bestämma den aktuella lönenivån bland annat utifrån erfarenhet, ort och bransch
  • Kollektivavtal som vi förhandlar fram för våra medlemmar och som utgör en betydande del av våra medlemmars löneförhöjningar

Lösningar för kompetensutveckling

Medlemsrabatter med ett värde i pengar

  • Förmåner på banktjänster (t.ex. bostadslån) och försäkringar
  • Många andra rabatter bland annat i anslutning till resor, fritid och välbefinnande

Ett konkurrenskraftigare samhälle och ett bättre arbetsliv

  • Ju fler vi är desto större inflytande har vi: som medlem bidrar du till att ekonomerna får sin röst hörd i samhället.
  • Vi undersöker och främjar kvaliteten på den ekonomiska utbildningen och arbetar för att den uppskattas.
  • Vi påverkar lagstiftningen och strävar efter att undanröja praxis som försvårar våra medlemmars framgång, till exempel onödiga avtal om konkurrensförbud, åldersdiskriminering och en alltför stor arbetsbörda.
  • Vi främjar god praxis på arbetsplatserna, till exempel rättvisa och sporrande lönesystem. 

Verksamhet som ordnas av lokalföreningen

Som Finlands Ekonomers medlem är du också medlem i en lokal ekonomförening. Lokalföreningarna ordnar mycket program av olika slag, allt från informella fritidsaktiviteter till evenemang för yrkesutveckling. Via lokalföreningarnas verksamhet kan du lära känna ekonomerna på din ort och skapa ett starkt nätverk.

50 procent rabatt till nyutexaminerade

När du blir ekonommedlem efter din examen får du 50 procent rabatt på medlemsavgiften. 

Rabatten gäller i 24 månader från din examensdag.  

För att få rabatten till nyutexaminerade behöver du inte lämna in ett intyg över när du blev klar med studierna. Vi kontrollerar vid behov dessa uppgifter vid universitetet.