Vår medlemsavgift består av medlemsavgiften till förbundet, ekonomföreningens andel och en eventuell medlemsavgift till KOKO-arbetslöshetskassan. Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt.

Den årliga medlemsavgiften består av följande

  • Finlands Ekonomers andel 224 euro.
  • Ekonomföreningarnas andel 0–40 euro.
  • Den eventuella andelen till KOKO-kassan 66 euro.

Vi ber dig beakta att medlemsavgiften inklusive avgiften till KOKO-arbetslöshetskassan är avdragsgill i sin helhet. Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt.

Anslut dig per SMS

Skicka: EKONOMIT LIITY ETUNIMI SUKUNIMI till nummer 18200 så kontaktar vi dig.