Hur bildas medlemsavgiften?   

Medlemskapet är alltid personligt – du väljer själv vad du vill att ditt medlemskap ska omfatta. Medlemsavgiften kan alltid dras av helt och hållet i beskattningen.  

Ditt medlemskap består av medlemsavgiften både till Finlands Ekonomer och till din lokalförening. Dessutom kan den valfria medlemsavgiften till KOKO-kassan och priset för tidskriftsförmånen tillkomma.   

NYTT! Nu kan du själv bestämma om du vill inkludera en tidskriftsprenumeration (t.ex. Talouselämä) som medlemsförmån i din medlemsavgift eller inte.   

  • Om du vill ha tidskriften även i fortsättningen behöver du inte göra någonting.   
  • Om du inte vill ha tidskriften ska du agera före 31.12.2020 så att ändringen kan beaktas i medlemsavgiften för nästa år. Radera tidskriften i den elektroniska medlemstjänsten under Medlemsförmåner. Du kan logga in i den elektroniska medlemstjänsten med din e-postadress, ditt telefonnummer eller ditt medlemsnummer.   

Så här bildas medlemsavgiften  

Finlands Ekonomer  

Grundavgiften är densamma för alla och omfattar mångsidiga tjänster, medlemsförmåner och intressebevakning för ekonomer.    

Vad får du? Vi avtalar om de viktigaste anställningsvillkoren genom kollektivavtal, vi sörjer för en bra löneutveckling för ekonomerna och vi främjar ett konkurrenskraftigt, harmoniskt och jämlikt arbetsliv. Du får också personlig karriärcoaching, hjälp av kunniga jurister i olika situationer, toppevenemang och -utbildningar samt nätkurser. Ekonomernas egen tidskrift Ekonomi ingår också i grundavgiften.  

Vad betalar du? 189 euro/år – med andra ord knappa 16 euro/månad. Avgiften är en av de lägsta bland förbunden. Obs! För studerande omfattar medlemskapet i Finlands Ekonomer även medlemsavgiften till studerandeföreningen.   

Din lokalförening  

Din lokalförening ordnar utbildningar, företagsbesök och fritidsevenemang nära dig. Du kan dessutom skapa nätverk med andra ekonomer i ditt område.  

Vad får du? Evenemangsutbudet i ditt område och bra möjligheter att skapa nätverk.   

Vad betalar du? 0–40 euro/år beroende på din lokalförening. Utgifterna per månad är högst cirka 3 euro.   

KOKO-arbetslöshetskassan  

Är det viktigt för dig att säkerställa att du inte får problem med ekonomin om du blir arbetslös eller permitterad? Inkludera KOKO-kassan i ditt medlemskap om du vill få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning (förutsatt att arbetsvillkoret uppfylls) när du inte har arbete. Arbetsvillkoret uppfylls till exempel redan av sommarjobb på heltid i tre månader under två somrar.  

Vad får du? Medlemskap i KOKO-kassan. KOKO är arbetslöshetskassan bl.a. för ingenjörer, arkitekter och ekonomer.  

Vad betalar du? 66 euro/år. Det betyder att du betalar cirka 5,50 euro per månad för KOKO.   

En tidskrift som medlemsförmån  

Vill du få reda på det senaste inom ekonomi, teknik eller finansvärlden? Inkludera tidskriftsförmånen i ditt medlemskap om du vill utvidga din yrkesutveckling till aktuella frågor.  

Vad får du? Tidskriften Talouselämä – eller någon av följande: Arvopaperi, Mikrobitti, Tivi eller Forum.   

Vad betalar du? 40 euro/årgång. Du kan jämföra priset till exempel med normalpriset för en årgång av Talouselämä som är 377 euro.   

OBS!

Du kan göra ändringar i ditt medlemskap i den elektroniska medlemstjänsten. 

När du gör ändringarna före den 31 december beaktas de i medlemsavgiften för följande år.  

Är du nyutexaminerad, familjeledig, arbetslös, pensionär eller studieledig? Kontrollera vem som har rätt till rabatt på medlemsavgiften.