Vad kostar det att vara medlem?

Vår medlemsavgift består av medlemsavgiften till förbundet, ekonomföreningens andel och en eventuell medlemsavgift till KOKO-arbetslöshetskassan. Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt.

Den årliga medlemsavgiften består av följande

  • Finlands Ekonomers andel 224 euro.
  • Ekonomföreningarnas andel 0–40 euro.
  • Den eventuella andelen till KOKO-kassan 66 euro.

Vi ber dig beakta att medlemsavgiften inklusive avgiften till KOKO-arbetslöshetskassan är avdragsgill i sin helhet. Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt.

Med hjälp av räknaren nedan kan du beräkna storleken på din medlemsavgift. Mata in de nödvändiga uppgifterna så får du reda på hela medlemsavgiften och vad den består av.

Medlemsavgiftskalkulator

eller