Vår juridiska rådgivning står till ditt förfogande

Våra jurister hjälper dig personligen i rättsliga frågor som gäller arbetslivet. Kom också ihåg att utnyttja våra andra juridiska verktyg!


Utnyttja den personliga juridiska rådgivningen

Du får hjälp av våra jurister i alla situationer som gäller arbetslagstiftningen, till exempel när du:

 • ska upprätta ett arbets- eller delägaravtal
 • har frågor som gäller byte av arbetsplats eller uppsägning
 • blir familjeledig eller går i deltidspension
 • behöver arbetsrättslig rådgivning ur arbetsgivarens synvinkel
 • som företagare vill veta mer om arbetslivets juridiska spelregler.

Vi hjälper dig oberoende av om du är arbetstagare, arbetsgivare eller företagare. Du kan antingen ringa juristernas journummer eller boka en tid som passar dig i vår tidsbeställningskalender.

Dra nytta av våra andra juridiska tjänster

eLakipalvelu – den juridiska databanken ger svar på frågor som gäller arbetslivet

eLakipalvelu ger snabbt och enkelt svar på de vanligaste arbetsrättsliga frågorna, till exempel:

 • Kan ett tidsbundet arbetsavtal sägas upp?
 • Hur lång är min prövotid?
 • Hur långt konkurrensförbud kan man avtala om i ett arbetsavtal?

I tjänsten väljer du ett ämne och svarar på de preciserande frågorna som du får. Utifrån dina val får du ett svar eller en åtgärdsrekommendation.  Frågorna och svaren består av de vanligaste frågorna och är vägledande. eLakipalvelu hittar du genom att logga in i medlemstjänsten. Tjänsten är tillgänglig 24/7. 

Logga in i medlemstjänsten

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen skyddar dig

Våra jurister ger förhandlingshjälp vid tvister. Om förhandlingarna inte leder till önskat slutresultat och du vill föra ärendet till domstol med hjälp av ett ombud utanför förbundet har du under vissa försäkringsvillkor tillgång till förbundets ansvars- och rättsskyddsförsäkring för att få ersättning för rättegångskostnader.

 

Dokumentmodellerna i Fondias tjänst VirtuaaliLakimies kostnadsfritt

VirtuaaliLakimies är en databank som utarbetats av Fondias jurister. Företagen får kostnadsfritt grundläggande information i juridiska frågor som stöd för att sköta den dagliga affärsverksamheten. VirtuaaliLakimies omfattar sammanlagt över 1 700 artiklar på finska och engelska. Artiklarna behandlar på ett grundligt, förståeligt och pålitligt sätt juridiska frågor som är viktiga för företagare. Databanken omfattar tio juridiska områden som är de viktigaste med tanke på företagsverksamhet, allt från arbetsrätt till bolagsrätt. Den är också en omfattande informationskälla för alla anställda i företaget.
Som medlem i Finlands Ekonomer har du kostnadsfritt tillgång till VirtuaaliLakimies dokumentmodellpaket (värde 240 euro/år).

Paketet innehåller över 150 dokumentmodeller och anvisningar för hur de upprättas, till exempel:

 • dokumentmodeller för att grunda ett bolag
 • arbetsavtal
 • dokumentmodeller för samarbetsförhandlingar.

Du tar i bruk tjänsten genom att registrera dig på adressen www.virtuaalilakimies.fi och ange kampanjkoden som du hittar genom att logga in i Finlands Ekonomers medlemstjänst.

Fondias telefonrådgivning Yrittäjän lakipalvelu

Våra företagarmedlemmar kan utnyttja Fondias juridiska rådgivning i form av telefonrådgivning. Du kan boka en 15 minuters gratis telefontid för att diskutera delägaravtal, konsult- eller underleverantörsavtal eller bolagsrättsliga behörighets- och finansieringsfrågor med Fondias jurist. En jurist som satt sig in i din fråga ringer upp dig under de närmaste dagarna. Om din fråga är för omfattande eller komplicerad för att behandlas utförligt under den 15 minuter långa kostnadsfria rådgivningen kan du förhandla med Fondia om ett mer omfattande avgiftsbelagt uppdrag. Lämna kontaktbegäran till Fondia i vår medlemstjänst  under Juridisk hjälp till företagare (kräver inloggning).