Personuppgifter

På denna sida har personuppgifterna ordnats alfabetiskt.

Apter Ted
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd

Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. +35820692923
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning

Enberg Nina
Marknadsföringschef
p. +358408267515

Eriksson Suvi
Utbildningspolitisk ombudsman
p. +358408488935

Feodoroff Carina
Medlemsekreterare
p. +358201299246
Medlemsskap i arbetslöshetskassan

Fesiuk Julia
Kontaktperson för ekonomistuderande
p. +358409130698
Finska handelshögskolan i Åbo

Grönholm Salla
Kundrelationsansvarig, företagare
p. +358405159491

Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390

Hallavo Marjut
Karriärcoach
p. +358400272911

Halsvaha Terhi
Specialist, Digitala tjänster
p. +358505142193

Hankia Tanja
Kundrelationsansvarig, studerande och unga ekonomer
p. +358503012664

Happonen Teija
Assistent för verksamhetsledare
p. +358407048067

Harju Katariina
Jurist
Anställningsrådgivning, privata sektorn (tjänsteledig)

Heiska Sarianna
Jurist
p. +358201299202
Anställningsrådgivning, privata sektorn

Holopainen Aleksi
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358442838841

Hurme Isla
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358407022457

Hyyppä Kosti
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Privata sektorn: ICT bransch, Finnvera och Hansel

Hämäläinen Hannele
Evenemangskoordinator
p. +358400 801 555

Hämäläinen Johanna
Jurist
p. +358201299218
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn

Joki Olli
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358505182155

Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146

Jyrhämä Lari
Kontaktperson för ekonomistuderande / Villmanstrands tekniska universitet
p. +358504047837

Kalpamaa Kasper
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358400561583

Karusalmi Krista
Kundrelationschef
p. +358503805941
LinkedIn -profil

Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +35840747 5390
LinkedIn -profil

Koivuniemi Viivi
Kontaktperson för ekonomistuderande / Åbo Akademi
p. +358504075991

Koskela Ilona
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358440150017

Kulmala-Portman Sirja
Karriärcoach
LinkedIn -profil

Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358405377397
LinkedIn -profil

Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760

Lahdenpää Veikka
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +358405305776

Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358201299269

Lindberg Tage
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358405133969
Teknologiateollisuus ja elintarvikeala

Lindholm Birgit
Karriärcoach
p. +358405217595

Linnapuomi Markku
Dataskyddsombud
p. +358 40 451 6063

Loisa Marjo
Kommunikationschef
p. +358407479548

Markkanen Katri
Kundrelationschef (familjeledighet)

Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939

Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918

Mäkinen Tuija
Kundförvaltningschef
p. +358201299245

Niemelä Ulla
Kommunikationsspecialist
p. +358400203235

Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
LinkedIn -profil

Parkkari Mika
Utbildningspolitisk ombudsman
p. +358400802145

Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950

Pellinen Heidi
kundrelationsansvarig
p. +358405265379

Pennanen Emilia
Jurist
p. +358201299226
Anställningsrådgivning, privata sektorn

Ridanpää Sari
Medlemsekreterare
p. +358201299255

Rintala Susanna
Ombudsman, arbetlöshet (familjeledig)

Ripatti Roosa
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358504358255

Roitto Katariina
Henkilöstöasiantuntija (perhevapaalla)

Salo Krista
Assistent
p. +358201299296

Salokannel Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566

Seppä Juha-Matti
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358443160394, juhamatti.seppa@ekonomit.fi

Sipilä Riikka
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226
Privata sektorn: finansbransch

Särestö Carita
Medlemsekreterare / Studerande medlemmar
p. +358201299242

Taivainen Satu
Projektchef
p. +358400950619

Tarkkonen Eeva-Kaisa
Viestintäasiantuntija
p. +358401404856

Uljas Anja
Direktör
p. +35840 5500712

Vapola Valtteri
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358509182440

Varpenius Anu
Sakkunnig, karriärutveckling / kundrelationsansvarig, ekonomer
p. +358407104860
LinkedIn -profil

Viinikainen Suvi
Ekonomiassistent
p. +358201299271

Voutilainen Timo
Jurist
p. +358201299283
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn

Westerholm Alexia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358407332525

Yli-Huumo Noora
Jurist
p. +35820692924
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Rådgivning för företagare