Från oss får du tjänster för företagarskapets alla stadier, oavsett om du funderar över att grunda ett företag eller redan är en erfaren företagare. På denna sida hittar du tjänsterna och förmånerna för företagare.

Kom ihåg att uppdatera uppgiften om företagande som huvud- eller bisyssla i eLounge så att vi bättre kan betjäna dig.

Juridisk rådgivning för nya företagare

Allmän information och vägledning till informationskällor i följande frågor gällande företagande:

 • Att bli företagare
 • Att ingå ett sysslomannaavtal för en expert
 • Att ingå ett aktieägaravtal mellan företagets delägare

Observera att vi erbjuder allmän information gällande dessa avtalssituationer och rådgivning i enskilda avtalsvillkor. Vi upprättar dock inga avtal, gör inga helhetsgranskningar av avtalserbjudanden och sköter inga tvistemål gällande tolkning eller slutande av avtal. Beskattnings- eller socialskyddsfrågor ingår också inte i rådgivningen.

Kontakta företagarrådgivningen, yrittajat@ekonomit.fi.

Handböcker och avtalsmallar för företagare

 • I medlemsappen hittar du handböcker för att grunda ett företag (2021), upprätta ett aktieägaravtal (2019) och ett sysslomannaavtal (2018).
 • Det finns även många avtalsmallar till hands (till exempel anställningsavtal för en verkställade direktör)

Akavalaiset yrittäjät (AKY) och Företagarna i Finlands tjänstepaket

 • Finlands Ekonomer har med andra förbund inom Akava grundat samorganisationen Akavalaiset yrittäjät (AKY). Som medlem hos oss är du automatiskt också medlem i AKY.
 • AKY är medlem i Företagarna i Finland, så du kan skaffa dig Företagarna i Finlands omfattande tjänstepaket utan att separat bli medlem i Företagarna i Finland. Skaffa tjänstepaketet via Företagarna i Finland.
 • Utöver evenemang och möjligheter att skapa nätverk erbjuder AKY bra förmåner, till exempel färdigt konkurrensutsatt företagshälsovård. Se alla förmåner på AKY:s webbplats.

Faktureringstjänsten Palkkio+

 • Via Palkkio+ kan du som medlem i Finlands Ekonomer avgiftsfritt fakturera arbete till ett värde av 1 000 euro som lättföretagare, alltså utan FO-nummer. För den andel som överskrider detta är tjänsteavgiften bara 3,2 %. Tjänsten är betydligt billigare än andra faktureringstjänster.

Karriärcoachning, mentorskap och nätverksbildning

 • Du kan utnyttja individuell karriärcoachning även när du funderar över frågor gällande företagande. Vi hjälper dig även att prissätta din egen expertservice.
 • Via mentorskapsprogrammet kan du hitta en mentor för dig själv från företagsvärlden eller själv dela dina erfarenheter och lärdomar som mentor.
 • Du kan enkelt skapa nätverk med andra medlemmar i medlemsappen.

Företagande och arbetslöshetskassan

 • Det finns två slags arbetslöshetskassor: arbetslöshetskassor för löntagare och för företagare. KOKO-kassan är en arbetslöshetskassa för löntagare, företagare kan försäkra sig själva i Företagarkassan.
 • Om du jobbar heltid i ett lönearbete och har företagande som bisyssla lönar det sig att höra till KOKO-kassan.
 • Om du har företagande som huvudsyssla kan du höra till KOKO-kassan i högst 18 månader efter att du har inlett företagsverksamheten.
 • Ifall att du går med i Företagarkassan bör du själv avsluta ditt medlemskap i KOKO-kassan eller så kan du be Företagarkassan avsluta medlemskapet med din fullmakt. Således kan betalningen för KOKO-kassan för resten av året antingen kompenseras som nästa års medlemsavgift eller returneras till dig. Annars behöver vi en separat anmälan om att du avslutar medlemskapet i KOKO-kassan.

Var får jag skatterådgivning?