Vi ekonomer är allt från mattegenier till kreativa typer, chefer, specialister och företagare. Vi är experter på ekonomi: vi representerar kärnan inom hållbar ekonomi- och affärskompetens i Finland. På denna sida hittar du våra medlemskriterier. 

Medlemmar 

Personer som avlagt examen i ekonomiska vetenskaper 

Som medlem accepteras personer som avlagt lägre eller högre finländsk grundexamen i ekonomiska vetenskaper samt personer som avlagt påbyggnadsexamen i ekonomiska vetenskaper. 

Med grundexamen i ekonomiska vetenskaper avses ekonomie kandidat- eller magisterexamen. Som grundexamen i ekonomiska vetenskaper räknas dessutom examen från handelshögskolor eller ekonomiska enheter, vars examensbeteckning är någon annan än ekonomie kandidat- eller magisterexamen. 

Som medlem kan även accepteras en person som har beviljats studierätt 
för ekonomie magisterexamen (EM), men som inte tidigare har avlagt 
ekonomie kandidatexamen (EK) samt även en doktorand som fått rätt till 
ekonomie doktorsexamen, men som inte tidigare har avlagt 
ekonomie magisterexamen (EM). 

Personer som avlagt examen i andra ämnen än ekonomiska vetenskaper 

Som medlem kan accepteras en person som har avlagt 

  • universitetsexamen inom teknikvetenskaper med produktionsekonomi som huvudämne 
  • universitetsexamen inom statsvetenskaper eller samhällsvetenskaper med nationalekonomi som huvudämne 
  • examen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet 
    med livsmedelsekonomi, lantbruksekonomi, miljö- och naturresursekonomi eller motsvarande som huvudämne 
  • annan universitetsexamen (t.ex. examen i förvaltningsvetenskap), vars mål för kunnande, huvudämne eller studieinriktning (t.ex. ekonomivetenskap) kan jämföras med ovan nämnda definitioner 

Medlemsbehörigheten bedöms fall för fall. Den sökande ska på begäran kunna förmedla en kopia av sitt examensbevis. 

Personer som studerat i andra länder 

Förutsättningen är att personen har avlagt grund- eller påbyggnadsexamen i ekonomiska vetenskaper på ett universitet. 

Ansökningar behandlas fall för fall. För behandlingen ska den sökande förmedla 
en kopia av examensbeviset samt vid behov mer information om examen. 

Personer som avlagt MBA- och EMBA-program 

Programmet ska erbjudas av ett universitet. Minst en lägre högskoleexamen tillsammans med ett MBA- eller EMBA-program som erbjuds av ett universitet berättigar vanligtvis till medlemskap. 

Ansökningar behandlas fall för fall. För behandlingen ska den sökande förmedla 
en kopia av examensbeviset samt vid behov mer information om examen. 


Studentmedlemmar 

Som studentmedlem accepteras studerande som avlägger 
grundexamen i ekonomiska vetenskaper på ett finländskt universitet. 

Med grundexamen i ekonomiska vetenskaper avses ekonomie kandidat- eller magisterexamen. Som grundexamen i ekonomiska vetenskaper räknas dessutom examen från handelshögskolor eller ekonomiska enheter, vars examensbeteckning är någon annan än ekonomie kandidat- eller magisterexamen. 

En person som avlagt lägre grundexamen i ekonomiska vetenskaper kan förbli studentmedlem vid fortsatta studier i ekonomiska vetenskaper. 

En person som avlagt en annan lägre universitetsexamen än i ekonomiska vetenskaper kan ansluta sig som studentmedlem när han eller hon avlägger högre grundexamen i ekonomiska vetenskaper. 

Om en utbytesstudent accepteras som medlem i en ämnesförening eller studentkår, kan han eller hon vara medlem i Finlands Ekonomer via dessa under studietiden på en finländsk universitetsenhet i ekonomiska vetenskaper. 

En person som avlagt högre grundexamen i ekonomiska vetenskaper kan inte vara studentmedlem efter att han eller hon har utexaminerats, om han eller hon inte avlägger ännu en grundexamen i ekonomiska vetenskaper. En person som avlägger en påbyggnadsexamen kan inte vara studentmedlem. 


Varmt välkommen som medlem! ❤️