Medlemsförmåner och tjänster

Har du också ställt någon av följande frågor:

Hur hittar jag sommarjobb i den egna branschen?

Hur mycket lön kan jag begära?

Hur får jag en bra arbetsplats?

Hur skapar jag en internationell karriär?

Hur bygger jag upp ett yrkesmässigt nätverk?

Hur säkerställer jag att jag orkar och mår bra under studietiden och i arbetslivet?

Vi har lösningarna för dig. Som studerandemedlem kan du utnyttja våra tjänster som hjälper dig med övergången från studielivet till arbete som passar dig.

Se vad som är bäst med att vara Kylteri

Vad innehåller studerandemedlemskapet?

Ett bättre arbetsliv


Ett konkurrenskraftigare samhälle och ett bättre arbetsliv

Ju fler vi är desto större inflytande har vi: som medlem bidrar du till att ekonomerna får sin röst hörd i samhället.

Vi undersöker och främjar kvaliteten på den ekonomiska utbildningen och arbetar för att den ska uppskattas.

Vi påverkar arbetslivspraxis som är viktig för studerandena, till exempel rättvis lön under arbetspraktiken.

Vi påverkar lagstiftningen och strävar efter att undanröja praxis som försvårar våra medlemmars framgång, till exempel onödiga avtal om konkurrensförbud, en alltför stor arbetsbörda.

Vi främjar jämställdhet, likvärdighet och mångfald i arbetslivet.

Karriär


Få en flygande start på karriären

Webbkurs i arbetssökning för studerande.

Juridiska råd till exempel när du ska underteckna ett arbetsavtal.

Möjligheter att nätverka i Finland och internationellt.

Tjänster om du vill bli eller redan är företagare.

Möjlighet att redan under studietiden gå med i KOKO-arbetslöshetskassan.

Platsannonser i vår LinkedIn-grupp.

Lön


En bättre löneutveckling

Rekommendationer om lön för sommarjobb som grundar sig på de senaste uppgifterna.

Löneradarn som hjälper dig att bestämma lönenivån bland annat utifrån erfarenhet, ort och bransch.

Kollektivavtal som vi förhandlar fram för våra medlemmar och som utgör en betydande del av våra medlemmars löneförhöjningar.

Medlemsförmåner över 1000 €


Medlemsrabatter, evenemang och kurser

Kauppalehti digi gratis.

Förmåner på banktjänster (t.ex. bostadslån) och försäkringar.

Många andra rabatter bland annat i anslutning till resor, fritid och välbefinnande.

Legendariska Kylteripäivät (KYPÄ) för ekonomistuderande.

Evenemang som ordnas av kontaktpersonen för ekonomistuderande (kylli) på din ort.

Ett mycket omfattande webbinariearkiv.

KylteriPlus – få en flygande start på karriären

4+1 goda skäl att skaffa KylteriPlus

1. Hitta din plats i arbetslivet

Funderar du på hur du ska få arbete i den egna branschen? När du skaffar KylteriPlus kan du delta i CV- och ansökningssparring. Karriärcoachen hjälper dig att identifiera ditt kunnande och finslipa ditt CV och din arbetsansökan.

2. Bli bildad och följ kvalitetsmedier

När du skaffar KylteriPlus får du ett tidningspaket som innehåller Kauppalehti i ett år från inköpsdatum samt tidningarna Optio och Fakta som båda utkommer 10 gånger per år. Alternativt kan du välja tidningen Talouselämä.

3. Ha ryggen fri med rättshjälp.

Om du arbetar vid sidan om studierna har du ryggen fri med rättshjälp som hör till paketet.

4. Lär dig nytt och inhämta upplevelser

Du kan delta i en stor mängd evenemang och kurser.

5. Du betalar bara 25 euro per år

Du får tjänster och förmåner för över tusen euro.

FördelarStudentmedlemskapKylteriPlus
Aktiv intressebevakning i utbildnings- och arbetslivsärenden
Juridiska råd, t.ex. vid ingåede av arbetsavtal
Rättshjälp för utredning av medlemskapsvillkor
Tilgång till rättshjälp i en eventuell rättegångssituation
Webbkurs i att söka jobb och sommarjobb
Personlig lönerådgivning
Presonlig sparring i jobbsökning
Evenemang som orfnas av kylli på din ort och NEUK
Tillträde till alla evenemang som ordnas av Finlands Ekonomer
Kauppalehti VIP ELLER Talouselämä digi
Kauppalehti VIP ELLER Talouselämä digitalt och tryckt format