Som medlem i Finlands Ekonomer är du en del av en inflytelserik gemenskap med nästan 60 000 medlemmar. Ju fler vi är, desto inflytelserikare är vi: som medlem bidrar du till att ekonomiutbildade personers åsikter blir hörda i samhället. Du får mångdubbel valuta för din medlemsavgift. På denna sida hittar du alla fördelar med medlemskap.

Ett konkurrenskraftigare samhälle och ett sunt arbetsliv

 • Vi inverkar på samhället och lagstiftningen och försöker avskaffa praxis som hindrar våra medlemmars framgång, till exempel onödiga avtal om konkurrensförbud.
 • Vi utför påverkansarbete för aktuella frågor gällande till exempel välbefinnande i arbetet, jämställdhet och likabehandling i arbetslivet samt förutsättningar för företagande.
 • Vi baserar vårt påverkansarbete på forskningsdata och producerar hela tiden ny data gällande frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi utvecklar arbetslivet på ett lösningsinriktat sätt.

Trygghet i arbetslivets situationer

 • Våra jurister ger råd i arbetsrättsliga frågor oavsett om du är i arbetsförhållande, arbetar som chef eller planerar att bli företagare.
 • Via oss kan du gå med i KOKO-arbetslöshetskassan.
 • Du får tillgång till en omfattande sortiment färdiga avtalsmallar och handböcker för olika situationer.
 • Medlemskapet hos oss inkluderar ansvars- och rättsskyddsförsäkring ifall du hamnar i en situation i arbetslivet där du måste väcka åtal.

Bättre löneutveckling och rättvisa villkor för arbetsförhållanden

Utmärkta möjligheter att utvecklas och skapa nätverk

 • Vi ordnar tiotals aktuella utbildningar och evenemang varje år på nätet och live (de flesta ingår i medlemsavgiften och avgiftsbelagda evenemang kostar betydligt mindre än marknadspriset).
 • Du får tillgång till ett omfattande webbinariebibliotek.
 • Som medlem i Finlands Ekonomer är du även medlem i en lokalförening och kan delta i din förenings verksamhet och evenemang.
 • Mentorskapsprogrammet ger nya synvinklar (avgiftsfritt för mentorer, avgiftsbelagt för adepter).
 • Individuell karriärcoachning hjälper dig att hitta din egen väg.
 • Du kan enkelt skapa nätverk med andra medlemmar i Finland och internationellt.

Mångsidigt stöd för arbetssökning eller en ny karriär

Värdefulla medlemsförmåner

Medlemskapet i Finlands Ekonomer är ett av de billigaste bland fackförbund. Se vad priset på medlemskapet består av >>

Har du frågor gällande medlemskapet? Ta kontakt, vi svarar gärna