Som medlem i Finlands Ekonomer kan du nu bättre än tidigare påverka hur ditt medlemskap ser ut. Du kan välja bland många olika medlemsförmånstidskrifter. Tidskrifterna finns både i tryckt och digital version. Som medlemsförmån kostar tidskriften 40 euro per kalenderår och betalas i samband med medlemsavgiften. Både tryckta och digitala tidningar eller kombinerade prenumerationer finns tillgängliga. Priset är detsamma i alla fall (40 e). Priset är betydligt lägre än tidskrifternas marknadspris. Förmånen kan endast utnyttjas av ekonommedlemmar.

I vår elektroniska medlemstjänst kan du göra ändringar i tidskriftsprenumerationen och även säga upp den.

Du kan välja mellan följande tidskrifter:

 • Talouselämä 
 • Mikrobitti 
 • Arvopaperi 
 • Tivi 
 • Tekniikka & Talous
 • Kauppalehti Fakta 

Läs mer om medlemsförmånstidskrifterna

Talouselämä – eftersom ekonomin alltid är i centrum

Talouselämä

Talouselämä är en tidskrift som handlar om människor, företag, företeelser i Finlands ekonomi och arbetsliv – om pengar och även om makt. Den gör alltid djupdykningar och avslöjar vad det är fråga om. Varje år fastställs bland annat Finlands största företag, kvinnliga beslutsfattare, uppstartsföretag och tillväxtföretag.

Välj Talouselämä:

 • tryckt version av Talouselämä som utkommer en gång per vecka (norm. 445 euro) 46 nummer per år
 • digital version (norm. 195 euro) – Talouselämä Digi omfattar faksimilupplagor, senaste nytt, databasen Yrityskaupat och specialinnehåll som är avsett endast för prenumeranterna eller
 • en kombination av tryckt och digital version (norm. 469 euro).

MikroBitti – den tuffaste datortidskriften i hela universum

MikroBitti

Mikrobitti handlar om datateknik, mjukvara och hårdvara och testar dessa obarmhärtigt. Så här tycker en läsare: ”Gräsklippare och rakapparater tas med i er tidskrift endast om ni berättar hur apparaterna kan programmeras så att de spelar Rick Astleys Never gonna give you up”.

Välj Mikrobitti:

 • tryckt version (norm. 159 euro) 12 nummer per år
 • digital version (norm. 94 euro) – Mikrobitti Digi innehåller bland annat de senaste testen, guiderna, Mikrobittis faksimilupplagor jämte Retrobitti samt specialinnehåll som är avsett endast för prenumeranterna.
 • en kombination av tryckt och digital version (norm. 175 euro).

Arvopaperi – välkommen till den inre kretsen

Arvopaperi

Arvopaperi hjälper både placerare och sparare att bli förmögnare: tidskriften avslöjar bra placeringsobjekt och berättar vad som händer i branschen. Alltid aktuell och rakt på sak.

Välj Arvopaperi:

 • tryckt version (norm. 183 euro) 12 nummer per år samt den tryckta Sijoitusopas som utkommer varje höst
 • digital version (norm. 124 euro) – Arvopaperi Digi omfattar bland annat avsnittet Sisäpiirin kaupat som visar vem som säljer och vem som köper på Helsingforsbörsen och specialinnehåll som är avsett endast för prenumeranterna.
 • en kombination av tryckt och digital version (norm. 199 euro).

Tivi – bygger en bro mellan kunskap och teknologi

Tivi

Tivi berättar allt det väsentliga om företeelser i IT-branschen och hur de kan utnyttjas i företagets affärsverksamhet. Tivi hjälper IT-experterna att hålla sig à jour med nyheter, personer och företeelser i branschen. Tivi berättar också hur man leder och utvecklar sitt kunnande i en verksamhetsmiljö som förändras.

Välj Tivi:

 • tryckt version (norm. 179 euro) 12 nummer per år,
 • digital version (norm. 136 euro) – I Tivi Digi hittar du allt innehåll som redaktionen tagit fram, faksimilupplagorna och databasen IT-alan yrityskaupat samt specialinnehåll som är avsett endast för prenumeranterna.
 • en kombination av tryckt och digital version (norm. 199 euro).

Tekniikka & Talous – Finlands ledande innovationsmedia

Tekniikka ja Talous

Tekniikka & Talous bjuder på perspektiv och nyttig information om teknologi och hur den påverkar affärsverksamheten. I tidskriften presenteras innovationer från olika branscher och hur de påverkar företagens affärsverksamhet. Tekniikka & Talous granskar också förändringar i arbetslivet i den tekniska branschen och arbetets framtid.

Välj Tekniikka&Talous:

 • tryckt version (norm. 269 euro) 41 nummer per år
 • digital version (norm. 179 euro) – när du beställer den digitala versionen får du allt material som är tillgängligt endast på nätet, faksimilupplagorna och specialinnehållet som är avsett endast för prenumeranterna.
 • en kombination av tryckt och digital version (norm. 289 euro).

Kauppalehti Fakta – led dig själv och andra

Fakta

Kauppalehti Fakta Printti är en specialtidskrift om ledarskap, riktad till alla som utför eller kommer att börja utföra chefsuppgifter. Fakta stöder ledarna i deras arbete genom att förmedla och fördjupa information och erfarenheter om arbetslivet – 11 nummer per år (norm. 184 euro)

Vill du ha en tidning eller ge upp den?

Nu kan du själv bestämma om du vill inkludera en tidskriftsprenumeration (t.ex. Talouselämä) som medlemsförmån i din medlemsavgift eller inte.   

 • Om du vill ha tidskriften även i fortsättningen behöver du inte göra någonting.
     
 • Om du inte vill ha tidskriften ska du agera före årsskiftet så att ändringen kan beaktas i medlemsavgiften för nästa år. Radera tidskriften i den elektroniska medlemstjänsten under Medlemsförmåner. Du kan logga in i den elektroniska medlemstjänsten med din e-postadress, ditt telefonnummer eller ditt medlemsnummer.   

Adressändringar och ändringar av tidningsval

Adressändringar och ändringar av tidningsval som gäller medlemsförmånstidskriften (förutom Kauppalehti) görs i Ekonomernas medlemstjänst.

Har du förlorat digitala ID?

Om dina digitala ID:n försvinner eller om du har andra problem med att använda digitala tidningar. Ta kontakt:

Alma Talent kundtjänst
öppet vardagar från 8.30 till 16.30
tel 03051 4100
tilaajapalvelu@almatalent.fi

Pris för ett samtal från Finland 8,35 cent / samtal + 16,69 cent / min (moms 24%)

Observera följande om du bor utomlands!

Från och med ingången av 2021 skickas Talouselämä och övriga medlemstidskrifter från Alma Media inte längre per post till utlandet. Om du bor utomlands får du alltså den digitala versionen i fortsättningen.

Läs mer om medlemskapet för personer bosatta utomlands