Vi vet mycket om ekonomernas löner och löneutveckling och delar gärna med oss av vår kunskap. Våra karriärcoacher ger personlig lönerådgivning och dessutom kan du utnyttja våra löneverktyg på nätet 24/7.

Utnyttja vår personliga lönerådgivning

Du får personlig lönerådgivning skräddarsydd för din situation samt hjälp både när du söker arbete och förbereder dig inför ett utvecklings- eller lönesamtal.

Våra karriärcoacher står till ditt förfogande, boka tid eller ta kontakt  via e-post.

Utnyttja våra övriga löneverktyg

Löneradarn – kontrollera om du får rätt lön

Med hjälp av Löneradarn kan du räkna ut din jämförelselön. Programmet grundar sig på uppgifterna i den senaste lönenivåundersökningen.

Logga in i medlemstjänsten

Arbetslivets databank – information om löner och lönesamtal

Arbetslivets databank omfattar bland annat

  • goda råd för lönesamtal
  • lönerekommendationer
  • information om ekonomernas lönenivå.