Vi vet mycket om ekonomernas löner och löneutveckling och delar gärna med oss av vår kunskap. Våra karriärcoacher ger personlig lönerådgivning och dessutom kan du utnyttja våra löneverktyg på nätet 24/7.

Utnyttja vår personliga lönerådgivning

Du får personlig lönerådgivning skräddarsydd för din situation samt hjälp både när du söker arbete och förbereder dig inför ett utvecklings- eller lönesamtal.

Våra karriärcoacher står till ditt förfogande.

Utnyttja våra övriga löneverktyg

Löneradarn – kontrollera om du får rätt lön

Med hjälp av Löneradarn kan du räkna ut din jämförelselön. Programmet grundar sig på uppgifterna i den senaste lönenivåundersökningen.

Arbetslivets databank – information om löner och lönesamtal

Arbetslivets databank omfattar bland annat

  • goda råd för lönesamtal
  • lönerekommendationer
  • information om ekonomernas lönenivå.

Lönerekommendationer

Våra rekommendationer om löner och arvoden grundar sig på undersökningen, den allmänna utvecklingen av inkomstnivån och prognoserna.

Rekommendationerna kan användas som stöd för de egna lönesamtalen.