När du hör till studerandeföreningen på din ort är du samtidigt studerandemedlem i Finlands Ekonomer. Studerandemedlemskapet tas till en ny nivå när du skaffar KylteriPlus-paketet som ger en stor mängd extra förmåner för bara 25 euro/år.

4+1 goda skäl att skaffa KylteriPlus 

  1. Hitta din plats i arbetslivet.  Funderar du på hur du ska få arbete i den egna branschen? När du skaffar KylteriPlus kan du delta i CV- och ansökningssparring. Karriärcoachen hjälper dig att identifiera ditt kunnande och finslipa ditt CV och din arbetsansökan.
  2. Bli bildad och följ kvalitetsmedier. När du skaffar KylteriPlus får du ett tidningspaket som innehåller Kauppalehti i ett år från inköpsdatum samt tidningarna Optio och Fakta som båda utkommer 10 gånger per år. Alternativt kan du välja tidningen Talouselämä.
  3. Ha ryggen fri med rättshjälp. Om du arbetar vid sidan om studierna har du ryggen fri med rättshjälp som hör till paketet.
  4. Lär dig nytt och inhämta upplevelser. Du kan delta i en stor mängd evenemang och kurser.
  5. Du betalar bara 25 euro per år, men du får tjänster och förmåner för över tusen euro.

Gör så här 

Om du ännu inte är studerandemedlem: Bli först studerandemedlem.

Om du redan är studerandemedlem: Logga in i medlemstjänsten och köp KylteriPlus-paketet enkelt och smidigt.  

Årsavgiften för KylteriPlus, 25 euro, betalar du när du köper paketet. När du har betalat avgiften får du en bekräftelse per e-post. Om du inte får något meddelande ska du kontrollera att det inte hamnat i skräppostmappen. 

KylteriPlus gäller ett år från anskaffningsdagen. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i paketets innehåll i början av läsåret. 

Läs mer om fördelarna 

CV- och ansökningssparring

I CV- och ansökningssparringen får du tips för att lägga sista handen vid dina arbetssökningsdokument, för att din kompetens och dina intresseobjekt ska lyftas fram och du förbättrar dina möjligheter att skilja dig från de övriga sökandena.

Sparringen omfattar två steg: Konditionstest för CV och ansökan och sparring med en karriärcoach.

Mångsidig läsning

Alternativ 1: Kauppalehti + Optio + Fakta

Du får Kauppalehti digital i ett år från inköpsdatum samt tidningarna Optio och Fakta som båda utkommer 10 gånger per år.

Optio behandlar affärsverksamhet och ekonomi, medan Fakta är specialiserat på ledarskap.

Kauppalehti öppnar nya perspektiv och möjligheter för framgång. Kauppalehti innehåller omfattande nyheter om olika företag, ekonomin, aktiemarknaden och samhället.

Vi rekommenderar också att du börjar använda Kauppalehtis nyhetsapp som du laddar ner på adressen kl.fi/lataa. I nyhetsappen hittar du alla Kauppalehtis nyheter, dagens tidning, stjärnartiklar för prenumeranter och de senaste börsmeddelandena.

Alternativ 2: Talouselämä

Talouselämä (tryckt och digital) berättar om människor, företag, företeelser i den finska ekonomin och arbetslivet – lite om pengar och makt också. Talouselämä hjälper läsarna att se djupare än till ytan och avslöjar vad det handlar om. Analyser förklarar siffrorna. Varje år analyseras bland annat Finlands största företag, kvinnliga beslutsfattare, startups och tillväxtföretag.

Den tryckta tidningen utkommer en gång i veckan.

Rättshjälp och ansvarsförsäkring

Ibland dyker det upp situationer i arbetslivet där arbetstagaren och arbetsgivaren hamnar i en så svår tvist att de måste ta till en rättegång. För säkerhets skull har du som medlem i Ekonomerna rätt till rättshjälp och ansvarsförsäkring enligt villkoren.

Rätt att delta i ett stort antal riksomfattande och lokala evenemang  

Du kan delta i utbildningar och evenemang av hög kvalitet som ordnas på olika håll i Finland. Du får kunskap, fördjupar ditt kunnande och får information om aktuella teman och utvecklingstrender. Samtidigt kan du bygga nätverk med andra ekonomer och ekonomistuderande. 

När du har KylteriPlus kan du delta i nästan alla virtuella evenemang och liveevenemang som Finlands Ekonomer ordnar. Du kan dessutom delta i lokalföreningarnas evenemang. Beakta att en liten del av evenemangen kan vara avgiftsbelagda.  

Du hittar aktuella evenemang i evenemangskalendern.

Ta kontakt

Grönholm Salla
Customer experience specialist
p. +358405159491