När du hör till studerandeföreningen på din ort är du samtidigt studerandemedlem i Finlands Ekonomer.

Du blir en del av de mer än 50 000 medlemmarna i vår gemenskap som består av ekonomer och ekonomistuderande.

Det kostar ingenting att bli studerandemedlem i Finlands Ekonomer (du betalar bara medlemsavgiften till studerandeföreningen på din ort).

Vilken nytta är det med studerandemedlemskapet?

Har du också ställt någon av följande frågor:

 • Hur hittar jag sommarjobb i den egna branschen?
 • Hur mycket lön kan jag begära?
 • Hur får jag en bra arbetsplats?
 • Hur skapar jag en internationell karriär?
 • Hur bygger jag upp ett yrkesmässigt nätverk?
 • Hur säkerställer jag att jag orkar och mår bra under studietiden och i arbetslivet?

Vi har lösningarna för dig. Som studerandemedlem kan du utnyttja våra tjänster som hjälper dig med övergången från studielivet till arbete som passar dig.

Vad omfattar studerandemedlemskapet?

En språngbräda för din karriär

En bättre löneutveckling

Evenemang och kurser

Medlemsrabatter med ett värde i pengar

Ett konkurrenskraftigare samhälle och ett bättre arbetsliv

 • Ju fler vi är desto större inflytande har vi: som medlem bidrar du till att ekonomerna får sin röst hörd i samhället.
 • Vi undersöker och främjar kvaliteten på den ekonomiska utbildningen och arbetar för att den ska uppskattas.
 • Vi påverkar arbetslivspraxis som är viktig för studerandena, till exempel rättvis lön under arbetspraktiken.
 • Vi påverkar lagstiftningen och strävar efter att undanröja praxis som försvårar våra medlemmars framgång, till exempel onödiga avtal om konkurrensförbud, en alltför stor arbetsbörda.
 • Vi främjar jämställdhet, likvärdighet och mångfald i arbetslivet.

Utvidga ditt medlemskap och skaffa KylteriPlus

KylteriPlus är ett tjänstepaket avsett för studerandena. Du får ett stort antal tilläggsförmåner genom att betala en årsavgift på bara 25 euro.

Vi rekommenderar KylteriPlus särskilt till alla som snart är klara med studierna.

Kontaktpersonerna för ekonomistuderande finns till din hjälp – se kontaktuppgifterna

Kontaktpersonen för ekonomistuderande, kylli på finska, är din länk till oss vid ditt eget universitet. Kontaktpersonerna förmedlar information om tjänster, förmåner och aktualiteter samt ordnar evenemang för ekonomistuderandena vid det egna universitetet.