Siktar du på en drömkarriär som ekonom? Vi hjälper dig på vägen mot målet!


I vår gemenskap av likasinnade människor får du viktiga sociala relationer, kontakter och hållbara nätverk redan under studietiden. Ekonomer och ekonomistuderande kan bli medlemmar i Finlands Ekonomer. Vi har redan över 50 000 medlemmar och ungefär en tredjedel av dessa är ekonomistuderande. Läs mer om studerandeföreningarna >>


Vårt mål är att din examen uppskattas på arbetsmarknaden. Vi vill hålla ekonomernas kunnande på hög nivå och hjälpa ekonomistuderande och ekonomer att nå framgång. Framgång kan betyda till exempel kompetens, utmaningar, sinnesfrid eller pengar. Du bestämmer själv vad framgång betyder för dig.


Maximera dina chanser genom att utnyttja våra tjänster

Utnyttja våra tjänster om du till exempel arbetar vid sidan om studierna eller söker sommarjobb. Vi står också till din tjänst i andra skeden av arbetslivet.

Det avgiftsfria studerandemedlemskapet ger dig tillgång till ett stort antal tjänster och förmåner:

 • Juridisk rådgivning och stöd i anställningsfrågor och frågor som gäller företagande. Du kan också låta våra jurister granska ditt arbetsavtal innan du undertecknar det.
 • Karriärtjänster i form av webbinarier, karriärkliniker och gruppsparring.
 • Råd för lönebestämning och löneförhandlingar.
 • Mångsidiga evenemang och utbildningar som studerandeföreningarna eller kontaktpersonerna för ekonomistuderande ordnar på olika orter
 • Tidskriften Ekonomi.
 • Gratisperioder av Kauppalehti (digital) 1.10.2020–31.5.2021.

Du kan också utöka ditt tjänsteutbud med det avgiftsbelagda (25 euro/år) KylteriPlus-paketet med tilläggstjänster under vilket skede av studierna som helst.

Genom att köpa KylteriPlus-tjänstepaketet kan du utnyttja våra tjänster i högre grad redan under studietiden:

 • Personliga karriärtjänster.
 • Rättsskydds- och ansvarsförsäkring.
 • Snabbmentorskap
 • Rätt att delta i Finlands Ekonomers och lokala ekonomföreningars evenemang redan som ekonomistuderande och i vilket skede av studierna som helst (med undantag av helheten Ledarskap för ekonomen. Obs! En del evenemang är avgiftsbelagda. 
 • Mer omfattande Kauppalehtiförmån (digital & tryckt) och Kauppalehti Optio och Kauppalehti Fakta (2.9.2020–14.8.2021)  (värde över 500 euro)

OBS! KylteriPlus gäller ett år från anskaffningsdagen! Vi förhåller oss dock rätten till ändringar i innehållet. Tjänsterna/förmånerna gäller ändå hela läsåret 2020–21. Den mer omfattande Kauppalehtiförmånen kan du aktivera under perioden 2.9.2020–14.8.2021.

Du är väl redan studerandemedlem?

Anslut dig till en gemenskap som inte är tillgänglig för vem som helst. Du kan bli medlem redan under studietiden. När du ansluter dig till en lokal studerandeförening blir du samtidigt medlem i Finlands Ekonomer.  Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt. Du betalar endast en eventuell medlemsavgift till den egna studerandeföreningen.

Om du studerar vid Aalto-universitetet blir du studerandemedlem via KY på adressen kyweb.fi. Om du studerar vid Hanken i Helsingfors eller Vasa är du automatiskt studerandemedlem i Finlands Ekonomer. Om du studerar vid något annat universitet blir du medlem HÄR!