Member+

Member+ är en medlemsförmånstjänst för medlemmar i förbund som hör till Akava. Tjänsten omfattar aktuella förmåner och tjänster, bl.a. i anslutning till stugliv, resor, fritid och välbefinnande. Temat för förmånerna ändrar varje säsong.

Registrera dig och utnyttja förmånen

UKKO.fi

Som medlemsförmån får du 20% rabatt på UKKO.fi faktureringstjänstens serviceavgift (endast 4% serviceavgift av faktureringssumman, exklusive moms). Om du utför arbete du vill fakturera för men inte vill grunda egen firma eller inleda företagsverksamhet, är det möjligt att istället använda en faktureringtjänst. UKKO.fi sköter byråkratin kring t.ex. skatter och försäkringsavgifter mot en serviceavgift. Rabatten får du genom att meddela kundtjänsten ditt medlemsnummer till Ekonomernas förening.

Läs mera och utnyttja din förmån!

Tjänsten OP Lättföretagare

Du får 20 procent rabatt på tjänsten OP Lättföretagare som medlemsförmån.

Genom att registrera dig i tjänsten får du ett eget FO-nummer kostnadsfritt och du blir företagare med firmanamn. Via tjänsten kan du skicka fakturor och den enda utgiften är en serviceavgift på 4 procent för en betald faktura (inga fasta kostnader). Tjänsten tar hand om pappersarbetet, till exempel bokföringen, skattedeklarationerna och avgifterna.

Du får rabatten genom att meddela ditt medlemsnummer i Finlands Ekonomer till kundtjänsten.

Läs mer och utnyttja din förmån

A-lomat

A-lomat erbjuder medlemmar i ett Akavaförbund och deras familjer semester- och fritidsrelaterade tjänster som hjälper dem att må bra och orka i arbetet. A-lomat äger stugor och semesterandelar och hyr ut dessa till Akavamedlemmar.

Läs mer om A-lomats tjänster och förmåner!

Tallink Silja ja Club One

Tallink Silja och Club One ger medlemmarna chansen att bli Club One-medlemmar på stamkundsprogrammets mellersta nivå, Silvernivån. Till förmånerna på Silvernivån hör bland annat 20 procent grundrabatt på vissa produkter till normalpris.

Bli Club One-medlem! Du blir medlem med avtalsförmånsnumret 9057.