Ekonomi

Du får tidskriften Ekonomi som medlemsförmån fyra gånger per år hemskickad. Ekonomi är Finlands Ekonomers egen medlemstidskrift.

Kauppalehti

Du får gratisperioderna av Kauppalehti-digi 1.10.2020-31.5.2021 som medlemsförmån. Om du är en studerandemedlem som är berättigad till en gratis prenumeration på Kauppalehti har du fått eller kommer du att få ett e-postmeddelande med en prenumerationslänk av oss. Beställningslänken hittar du också från medlemstjänsten.

Som KylteriPlus-medlemförmån får du prenumerationsperioderna på Kauppalehti (digital & tryckt) och Kauppalehti Optio och Kauppalehti Fakta 2.9.2020-14.8.2021. Du får ett e-postmeddelande med en prenumerationslänk när du har betalat KylteriPlus-medlemsavgiften. Beställningslänken hittar du också från medlemstjänsten.

Utanför medlemsperioden kan den som utnyttjar medlemsförmånen prenumerera på Kauppalehti till halva priset. Prenumerera här!