Som medlem i Finlands Ekonomer kan du nu bättre än tidigare påverka hur ditt medlemskap ser ut. Du kan välja bland många olika medlemsförmånstidskrifter. Tidskrifterna finns både i tryckt och digital version. Som medlemsförmån kostar tidskriften 40 euro per kalenderår och betalas i samband med medlemsavgiften. Priset är betydligt lägre än tidskrifternas marknadspris. Förmånen kan endast utnyttjas av ekonommedlemmar.

I vår elektroniska medlemstjänst kan du göra ändringar i tidskriftsprenumerationen och även säga upp den.

Du kan välja mellan följande tidskrifter:

 • Talouselämä 
 • Affärsmagasinet Forum
 • Mikrobitti 
 • Arvopaperi 
 • Tivi 
 • Tekniikka & Talous
 • Kauppalehti Fakta 

Läs mer om medlemsförmånstidskrifterna

Talouselämä – eftersom ekonomin alltid är i centrum

Talouselämä

Talouselämä är en tidskrift som handlar om människor, företag, företeelser i Finlands ekonomi och arbetsliv – om pengar och även om makt. Den gör alltid djupdykningar och avslöjar vad det är fråga om. Varje år fastställs bland annat Finlands största företag, kvinnliga beslutsfattare, uppstartsföretag och tillväxtföretag.

Välj Talouselämä:

 • tryckt version av Talouselämä som utkommer en gång per vecka (norm. 415 euro) 46 nummer per år
 • digital version (norm. 195 euro) – Talouselämä Digi omfattar faksimilupplagor, senaste nytt, databasen Yrityskaupat och specialinnehåll som är avsett endast för prenumeranterna eller
 • en kombination av tryckt och digital version (norm. 439 euro).

Forum – Trender. Aktualiteter. Innovationer.

Forum

Genom framtidsinriktade reportage, tankeväckande intervjuer och expertkolumner vill vi lyfta den finlandssvenska ekonomibevakningen till en ny nivå. Affärsmagasinet Forum är ett unikt magasin som läses av beslutsfattare och experter i hela Norden. Det är samtidigt Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift.

Här delar entreprenörer och näringslivsprofiler med sig av kunskap och erfarenheter. Tidskriftens kärna är att bevaka ekonomi, teknik, innovationer, ledarskap och arbetsliv. Tidningen utkommer med 10 nummer om året.

Välj Affärsmagasinet Forum:

 • Tryckt version (norm. 96 euro) 10 nummer per år.
 • Om du vill prenumerera på Affärsmagasinet Forum tillsammans med en annan medlemsmagasin, vänligen kontakta medlemstjänsten på jasenpalvelu@ekonomit.fi. Prenumerationspriset för tidningen är 40 e / år.

MikroBitti – den tuffaste datortidskriften i hela universum

MikroBitti

Mikrobitti handlar om datateknik, mjukvara och hårdvara och testar dessa obarmhärtigt. Så här tycker en läsare: ”Gräsklippare och rakapparater tas med i er tidskrift endast om ni berättar hur apparaterna kan programmeras så att de spelar Rick Astleys Never gonna give you up”.

Välj Mikrobitti:

 • tryckt version (norm. 155 euro) 12 nummer per år
 • digital version (norm. 89 euro) – Mikrobitti Digi innehåller bland annat de senaste testen, guiderna, Mikrobittis faksimilupplagor jämte Retrobitti samt specialinnehåll som är avsett endast för prenumeranterna.

Arvopaperi – välkommen till den inre kretsen

Arvopaperi

Arvopaperi hjälper både placerare och sparare att bli förmögnare: tidskriften avslöjar bra placeringsobjekt och berättar vad som händer i branschen. Alltid aktuell och rakt på sak.

Välj Arvopaperi:

 • tryckt version (norm. 170 euro) 12 nummer per år samt den tryckta Sijoitusopas som utkommer varje höst
 • digital version (norm. 115 euro) – Arvopaperi Digi omfattar bland annat avsnittet Sisäpiirin kaupat som visar vem som säljer och vem som köper på Helsingforsbörsen och specialinnehåll som är avsett endast för prenumeranterna.

Tivi – bygger en bro mellan kunskap och teknologi

Tivi

Tivi berättar allt det väsentliga om företeelser i IT-branschen och hur de kan utnyttjas i företagets affärsverksamhet. Tivi hjälper IT-experterna att hålla sig à jour med nyheter, personer och företeelser i branschen. Tivi berättar också hur man leder och utvecklar sitt kunnande i en verksamhetsmiljö som förändras.

Välj Tivi:

 • tryckt version (norm. 167 euro) 12 nummer per år,
 • digital version (norm. 129 euro) – I Tivi Digi hittar du allt innehåll som redaktionen tagit fram, faksimilupplagorna och databasen IT-alan yrityskaupat samt specialinnehåll som är avsett endast för prenumeranterna.

Tekniikka & Talous – Finlands ledande innovationsmedia

Tekniikka ja Talous

Tekniikka & Talous bjuder på perspektiv och nyttig information om teknologi och hur den påverkar affärsverksamheten. I tidskriften presenteras innovationer från olika branscher och hur de påverkar företagens affärsverksamhet. Tekniikka & Talous granskar också förändringar i arbetslivet i den tekniska branschen och arbetets framtid.

Välj Tekniikka&Talous:

 • tryckt version (norm. 249 euro) 41 nummer per år
 • digital version (norm. 165 euro) – när du beställer den digitala versionen får du allt material som är tillgängligt endast på nätet, faksimilupplagorna och specialinnehållet som är avsett endast för prenumeranterna.

Kauppalehti Fakta – led dig själv och andra

Fakta

Kauppalehti Fakta Printti är en specialtidskrift om ledarskap, riktad till alla som utför eller kommer att börja utföra chefsuppgifter. Fakta stöder ledarna i deras arbete genom att förmedla och fördjupa information och erfarenheter om arbetslivet – 11 nummer per år (norm. 169 euro)

NYTT!

Nu kan du själv bestämma om du vill inkludera en tidskriftsprenumeration (t.ex. Talouselämä) som medlemsförmån i din medlemsavgift eller inte.   

 • Om du vill ha tidskriften även i fortsättningen behöver du inte göra någonting.
     
 • Om du inte vill ha tidskriften ska du agera före 31.12.2020 så att ändringen kan beaktas i medlemsavgiften för nästa år. Radera tidskriften i den elektroniska medlemstjänsten under Medlemsförmåner. Du kan logga in i den elektroniska medlemstjänsten med din e-postadress, ditt telefonnummer eller ditt medlemsnummer.   

Adressändringar för medlemsförmånstidskrifterna

Adressändringar som gäller medlemsförmånstidskriften (förutom Kauppalehti) görs i Ekonomernas medlemstjänst eller genom att skicka ett e-postmeddelande till jasenpalvelu@ekonomit.fi.

Observera följande om du bor utomlands!

Från och med ingången av 2021 skickas Talouselämä och övriga medlemstidskrifter från Alma Media inte längre per post till utlandet. Om du bor utomlands får du alltså den digitala versionen i fortsättningen.

Läs mer om medlemskapet för personer bosatta utomlands