Kuvituskuva

Finlands Ekonomer har en omfattande organisation med många olika organ. Det högsta beslutande organet är förbundsmötet. Förbundets röstberättigade medlemmar är ekonomföreningarna och studerandeföreningarna. Förbundsmötet väljer Finlands Ekonomers styrelse för tre år åt gången. Många olika kommittéer, arbetsgrupper och nätverk är underställda styrelsen.

Styrelsen utgörs av en ordförande och två vice ordförandena samt minst sex och högst nio övriga medlemmar. Minst en medlem ska representera studerandena. En av ordförandena ska representera svenskspråkiga ekonomföreningar. Alla styrelsemedlemmar måste vara medlemmar i en medlemsförening.

Om du vill ställa upp som kandidat till Finlands Ekonomers styrelse ska du fylla i den elektroniska ansökningsblanketten jämte CV-uppgifter.

Ansökningstid 1.8– 31.8.2023.