Kuvituskuva

Suomen Ekonomeilla on laaja ja kattava toimielinorganisaatio. Ylimpänä päättävänä elimenä toimii liittokokous. Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt. Liittokokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan Suomen Ekonomien hallituksen. Hallituksen alaisuudessa toimii monia eri toimikuntia, työryhmiä sekä verkostoja.

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään kuusi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Vähintään yhden tulee edustaa opiskelijoita. Yhden puheenjohtajistosta tulee edustaa ruotsinkielisiä ekonomiyhdistyksiä. Hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla jäsenyhteisöjen jäseniä.

Suomen Ekonomien hallitukseen asetutaan ehdokkaaksi täyttämällä sähköinen hakulomake CV-tietoineen. 

Hakuaika 1.8.–31.8.2023.