Vi frågade våra medlemmar om Finlands Ekonomer som organisation bör delta i en eventuell politisk demonstration som organiseras av Akava tillsammans med alla andra fackförbund i Akava. 2 947 ekonomer svarade på enkäten.  

  • 57 % av respondenterna motsatte sig ett deltagande i demonstrationen 
  • 36,7 % av respondenterna understödde ett deltagande i demonstrationen 
  • 6,3 % kunde inte ta ställning. 

När man från respondenterna tog bort företagarna understödde 38,4 procent en demonstration och 55,1 procent motsatte sig den. Av respondenterna var omkring sju procent företagare och omkring 86 procent löntagare. Resterande sju procent var bland annat studenter och arbetslösa. 

Medlemmarna tillfrågades också om deras egen beredskap att delta i en politisk demonstration med andra Akava-medlemmar, om en sådan demonstration skulle äga rum. 

  • 65 % av respondenterna var inte beredda att delta i någon form av politisk demonstration 
  • 13 % av respondenterna var beredda att delta i en dagslång demonstration 
  • 6 % av respondenterna var beredda att delta i en demonstration på fritiden 
  • 6 % av respondenterna var beredda att delta i en demonstration som varade några timmar under arbetstid 
  • 10 % av respondenterna kunde inte säga om de var beredda att själva delta i en demonstration. 

Reformerna ger också anledning till oro 

Riku Salokannel, Finlands Ekonomers arbetsmarknadsdirektör, påpekar att ett stort antal respondenter stödde en demonstration, och att den åsikten också måste tas på allvar. 

I de öppna svaren på enkäten framkom tydligt till exempel oro över att uppsägningsgrunderna ska lindras samt över nedskärningar i den inkomstrelaterade dagpenningen. Om ändringarna genomförs försvårar de också många ekonomers vardag. 

”Vi har varit i direkt kontakt med de politiska beslutsfattarna och erbjudit alternativ till och justeringar i regeringens förslag. Till exempel när det gäller det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa har vi konstaterat att det ska sporra till snabb sysselsättning. En gradering är okej, men stödet får inte sjunka för snabbt. Den nu planerade graderingen på tre månader är mycket besvärlig för våra medlemmar, eftersom enbart rekryteringsprocessen till sakkunniguppgifter mycket väl kan ta lika lång tid. En aktiv arbetssökande ska inte straffas.” 

Arbetet med att påverka regeringen fortsätter. Salokannel vet att saker inte framskrider genom att man trycker på bromsen. I stället måste man föreslå en alternativ väg.  

Många fackförbund har under hösten ordnat demonstrationer för att protestera mot de förändringar i arbetslivet som regeringen föreslagit. Även om Finlands Ekonomer som organisation inte deltar i demonstrationerna, kan medlemmarna, om de vill, delta i dem? 

”Vår anvisning är att ekonomerna ska utföra sitt arbete, om det på deras arbetsplats ordnas demonstrationer på arbetstid av andra fackförbund”, säger Salokannel.