Kysyimme jäseniltämme, pitäisikö Suomen Ekonomien järjestönä osallistua mahdolliseen Akavan järjestämään poliittiseen mielenilmaukseen yhdessä kaikkien muiden akavalaisten liittojen kanssa. Kyselyyn vastasi 2 947 ekonomia.  

  • 57 % vastaajista vastusti mielenilmaukseen osallistumista 
  • 36,7 % vastaajista kannatti mielenilmaukseen osallistumista 
  • 6,3 % ei osannut sanoa kantaansa. 

Kun vastaajista poistettiin yrittäjät, mielenilmausta kannatti 38,4 prosenttia ja vastusti 55,1 prosenttia. Vastaajista yrittäjiä oli noin seitsemän prosenttia ja palkkatyössä noin 86 prosenttia. Loput seitsemän prosenttia oli muun muassa opiskelijoita ja työttömiä. 

Jäseniltä kysyttiin myös heidän omaa valmiuttaan osallistua akavalaiseen poliittiseen mielenilmaukseen, jos sellainen järjestettäisiin. 

  • 65 % vastaajista ei ollut valmis osallistumaan minkäänlaiseen poliittiseen mielenilmaukseen 
  • 13 % vastaajista oli valmis osallistumaan päivän mittaiseen mielenilmaukseen 
  • 6 % vastaajista oli valmis osallistumaan vapaa-ajalla tapahtuvaan mielenilmaukseen 
  • 6 % vastaajista oli valmis osallistumaan työaikana tapahtuvaan muutaman tunnin mittaiseen mielenilmaukseen 
  • 10 % vastaajista ei osannut sanoa, olisiko valmis itse osallistumaan mielenilmaukseen. 

Uudistuksiin liittyy myös huolia 

Ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel huomauttaa, että iso joukko vastaajista kannatti mielenilmausta, ja myös se täytyy ottaa vakavasti. 

Kyselyn avoimissa vastauksissa tuli selvästi esiin esimerkiksi huoli irtisanomisperusteiden höllentämisestä sekä ansiosidonnaisen päivärahan leikkauksista. Toteutuessaan muutokset vaikeuttaisivat monen ekonominkin työarkea. 

”Olemme olleet yhteydessä suoraan poliittisiin päätöksentekijöihin ja tarjonneet vaihtoehtoja ja viilauksia hallituksen esityksiin. Esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan osalta olemme todenneet, että sen tulee kannustaa nopeaan työllistymiseen. Porrastaminen on ok, mutta tuki ei saa tippua liian nopeasti. Nyt suunniteltu kolmen kuukauden porrastus on jäsenillemme hyvin haastava, sillä asiantuntijatehtävissä pelkästään rekrytointiprosessi voi jo hyvinkin kestää sen verran. Ei aktiivista työnhakijaa pidä rangaista”. 

Vaikuttamistyö hallituksen suuntaan jatkuu. Salokannel tietää, että jarrua painamalla asiat eivät etene. Sen sijaan pitää tarjota vaihtoehtoinen reitti.  

Monet ammattiliitot ovat järjestäneet pitkin syksyä mielenilmauksia vastustaakseen hallituksen ehdottamia työelämämuutoksia. Vaikka Ekonomit ei järjestönä osallistu mielenilmauksiin, niin voivatko jäsenet halutessaan osallistua niihin? 

”Meidän ohjeemme on, että ekonomit pysyvät omissa töissään, jos heidän työpaikallaan järjestetään mielenilmauksia työajalla muiden liittojen toimesta”, Salokannel linjaa. 

Usein kysytyt kysymykset

Koskevatko poliittiset mielenilmaukset ekonomeja tai työssäkäyviä kyltereitä? 

Minkään järjestön organisoimat poliittiset mielenilmaukset eivät koske Suomen Ekonomien jäseniä. 

Työpaikallani järjestetään mielenilmaus, miten toimin? 

Ohjeistamme jäseniämme pysymään omissa työtehtävissään. 

Olen saanut viestiä toiselta liitolta, jossa kerrotaan, että tehtäväni kuuluvat lakon piiriin ja sen takia mielenilmaus koskee myös minua. Onko se totta? 

Ei ole. Jos kyse olisi työehtosopimusneuvotteluihin liittyvistä painostustoimista, tilanne olisi toinen. Nyt kyse on yksittäisten liittojen järjestämistä poliittisista mielenilmaisuista, joten toimet koskevat vain kyseisten liittojen jäseniä. 

Voiko mielenilmaukseen osallistua, jos haluaa? 

Koska Suomen Ekonomit on tehnyt päätöksen, ettei se osallistu mielenilmauksiin, ohjeistamme jäseniämme pysymään omissa töissään. Jos kuitenkin haluaa osallistua mielenilmaisuun, niin voi tehdä vapaa-ajallaan esimerkiksi liukumien puitteissa. Poliittiset mielenilmaukset ovat laillisia toimia. 

Miksi poliittisia mielenilmauksia järjestetään nyt? 

Poliittisilla mielenilmauksilla liitot vastustavat osaa hallituksen työelämätoimista. Keskusjärjestömme Akava on esittänyt maan hallitukselle oman perustellun ratkaisuehdotuksensa, mutta hallitus ei ole sitä tähän mennessä noteerannut. Akava on myös toistuvasti esittänyt hallitukselle vetoomuksensa neuvottelujen aloittamaisen puolesta.  

Jos Suomen Ekonomit ei osallistu poliittisiin mielenilmauksiin, miten järjestö vaikuttaa hallituksen esittämiin työelämäuudistuksiin?   

Hallituksen työelämäesityksissä on ekonomien kannalta monia haasteita. Olemme pyrkineet rakentamaan vaihtoehtoja ja kehitysehdotuksia, joka olisivat jäsentemme kannalta parhaat mahdolliset. Olemme tavanneet viime syksyn ja nyt alkuvuoden aikana paljon hallituspuolueiden edustajia ja esitelleet heille omat vaihtoehtomme.