Ennakkoluulotonta edunvalvontaa vuodesta 1935

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyömme perustuu aina tutkittuun tietoon. Ratkaisukeskeisyys on tärkein työkalumme.

Suomen Ekonomit ajaa aina ensisijaisesti jäsentensä etuja. Mutta me emme ole EI-liike, joka kieltäytyy tunnustamasta työelämän muutosta ja murrosta. Toimimme aktiivisesti sen puolesta, että muutos tuo Suomelle ja jäsenillemme uusia mahdollisuuksia ja että jäsentemme työsuhteiden ehdot kehittyvät samalla oikeaan suuntaan.

Mitä enemmän meitä on, sitä vaikuttavampia olemme ja sitä paremmin voimme rakentaa Suomeen kestävää taloutta ja työelämää. Siksi on tärkeää olla jäsen.

Mitä edunvalvonta on?

Edunvalvonta pitää sisällään paljon eri asioita. Edunvalvontaa on, että pyrimme työehtosopimusten kautta turvaamaan jäsenillemme parhaat mahdolliset työsuhteen ehdot, kuten sairausajan palkan, lomarahat ja säännölliset palkankorotukset.  

Edunvalvontaa on, että työpaikoilta löytyy ekonomeja edustava henkilöstöedustaja, joka osaa neuvoa jäseniämme esimerkiksi palkkausjärjestelmään tai työaikakäytäntöihin liittyvissä asioissa ja edustaa tarvittaessa yt-neuvotteluissa. 

Edunvalvontaa on myös vaikuttaminen jäsenillemme tärkeisiin asioihin. Näitä ovat esimerkiksi:

 • työpaikan vaihtamista rajoittavista kilpailukieltosopimuksista eroon pääseminen
 • työhyvinvointi ja työssäjaksaminen aivotyössä ja korkeakouluopinnoissa
 • jäsentemme palkkakehityksestä huolehtiminen (mm. palkkatutkimus)
 • tasa-arvon edistäminen perhevapaajärjestelmän uudistamisella
 • osaamisen kehittäminen ja jatkuvan oppimisen tukeminen
 • sujuvampi siirtyminen palkansaajan, itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden välillä
 • yrityskohtaisen sopimisen eli paikallisen sopimisen edellytysten parantaminen
 • kauppatieteellisen koulutuksen laadusta ja arvostuksesta huolehtiminen

Vaikka vaikuttaminen on usein hidasta ja pikavoittoja on harvoin tarjolla, pitkäjänteisellä ja johdonmukaisella työllä muutoksia on kuitenkin mahdollista saada aikaan.  

Mistä tiedämme mihin pitää vaikuttaa? 

Se, mihin vaikutamme, riippuu jäsenistämme. Seuraamme esimerkiksi sitä, missä asioissa jäsenet ovat yhteydessä laki- tai urapalveluihimme. Näin voimme tunnistaa usein toistuvia ongelmakohtia.

Teemme säännöllisesti jäsenkyselyitä ja tutkimuksia ja havainnoimme, mitkä aiheet puhuttavat työpaikoilla.

Kun tietty teema nousee esiin, keräämme siihen liittyvää dataa ja muodostamme tavoitteemme faktojen perusteella.

Pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka palvelevat jäsentemme etuja niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Neuvottelupöydissä se tarkoittaa usein kompromissia, ratkaisua, jonka kanssa kaikki voivat elää.  

Yrityksien menestyminen on myös työntekijöiden etu, jos vain työntekijät pääsevät osaksi menestystä. Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö taas on yrityksenkin etu, sillä silloin pohja menestyksen luomiselle on kunnossa. 

Miten vaikuttamista ja edunvalvontaa tehdään?

Vaikuttaminen ja edunvalvonta pitää sisällään esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Tuotamme tutkimustietoa esimerkiksi kauppatieteellisen koulutuksen laadusta, ekonomien työllistymisestä ja palkkakehityksestä sekä ajankohtaisista työelämään liittyvistä kysymyksistä, kuten ikäsyrjinnästä.
 • Yhteiskuntapolitiikan alueella toimimme yhteistyössä Akavan kanssa.
 • Työmarkkinoihin liittyvää edunvalvontaa teemme yhteistyössä akavalaisten neuvottelujärjestöjen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.
 • Toimimme yhteistyössä useiden yhteiskunnallisten organisaatioiden ja järjestöjen kanssa.
 • Olemme yhteydessä yliopistoihin, opiskelijajärjestöihin, muihin työmarkkinajärjestöihin, ministeriöihin, kansanedustajiin ja poliittisiin puolueisiin.

Vaikuttamistyöstä vastaa työmarkkinoiden, koulutuspolitiikan ja yhteiskunnallisten asioiden asiantuntijoiden tiimi. Vaikuttamistyöhön vahvaa tukea tuovat toimikunnat (työelämätoimikunta, koulutuspoliittinen toimikunta sekä yrittäjätyöryhmä), jotka koostuvat Suomen Ekonomien jäsenistä.

Seuraa vaikuttamistyötämme, tilaa Työelämätutka-uutiskirje >>

Ota yhteyttä

Salokannel Riku
Työmarkkinajohtaja
p. +358407249566
Mykkänen Riikka
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
p. +358445929939