Nina Ingves har varit styrelsemedlem i Finlands Ekonomer samt företagararbetsgruppens ordförande 2018-20. Hon arbetar som Regionkoordinator i Österbotten för Ung Företagsamhet r.f.

Nina Ingves
Styrelsens roll som den strategiska parten är både utmanande och mångfacetterad, säger regionkoordinator Nina Ingves.

Då man som jag är uppväxt i ett litet samhälle kommer det sig väldigt naturligt att engagera sig i föreningsverksamhet och andra former av allmännyttiga organisationer. Redan som 11-åring började ett aktivt engagemang i byns ungdomsförening och efter det har uppdrag och poster avlöst varandra.

Att jag så småningom hittade till Ekonomernas styrelse är ett resultat av aktivitet inom SSHV r.f. under studietiden på Hanken i Vasa, där jag bl.a. fungerade som ordförande och ansvarig för de studiesociala frågorna. Steget vidare till Niord var där enkelt och i Niord hittade jag min plats under många år.

”Den ger mig väldigt mycket glädje”

För mig är Niords tre ledord ”Nytta, nöje och nätverk” precis det som driver mig att gång på gång välja att investera min tid i allmännyttiga organisationer. Notera här mitt val av ord ”investera min tid”, det är faktiskt så jag ser det. Investeringen är naturligtvis även mig till nytta, både som privatperson och som ekonom – den ger mig också väldigt mycket glädje, speciellt genom alla de människor jag möter och dessa människor blir alla en del av mitt nätverk, både privat och professionellt.

Styrelsens roll som den strategiska parten är både utmanande och mångfacetterad.

Åren i förbundets styrelse har varit otroligt lärorika, klyschigt men sant. Jag trodde jag hade riktigt bra koll från alla mina år i ekonomföreningens styrelse, men fick snabbt inse att det fanns väldigt mycket nytt att lära och ta till sig. Jag valde att söka förtroendet att få leda vår grupp med företagare, eller som vi valde att profilera oss ”företagsamma ekonomer”, detta för att jag själv är en sk hybrid-företagare (både företagare och anställd), för att jag verkligen brinner för företagsamhetsfostran för våra barn och unga, samt har jobbat mycket med företagsrådgivning och -utveckling. Detta förtroende gavs mig och jag fick med mig en aktiv och engagerad grupp företagsamma ekonomer som inte är rädda för att tänka utanför den ökända boxen.

Styrelsens roll som den strategiska parten är både utmanande och mångfacetterad, ärenden som behandlas är både komplicerade och självklara. Det viktigaste är ändå att alltid sträva efter att se till förbundets fördel, medlemskårens bästa och den enskilde ekonomens möjlighet att uppnå sitt fulla potential!