På din studieort hittar du en kontaktperson som du kan vända dig till i många olika frågor. Kontaktpersonen stöder och vägleder studerandena och samfundet för ekonomistuderande.

Kontaktpersonerna för ekonomistuderande ger råd, ordnar evenemang och ger information. Det är bra att följa den egna kontaktpersonen även på de sociala medierna.

Kontaktpersonerna har fått utbildning i att ge studerandena yrkesvägledning samt råd i anslutning till utbildningspolitik och arbetsmarknadsfrågor. De kan ge nyttiga råd i många slags frågor som gäller arbetslivet: till exempel i anslutning till arbetssökning och löneförhandlingar. Kontaktpersonen stöder också studeranden när det är dags att skriva arbetsansökan och CV eller förbereda sig för en anställningsintervju. Vänd dig alltså utan att tveka till din kontaktperson så fort du behöver hjälp eller goda råd.

Kontaktpersonerna ser också till att studerandena snabbt får väsentlig information om eventuella förändringar på arbetsmarknaden eller i samhället. Under coronavåren förmedlade kontaktpersonerna till exempel information om arbetsavtal och permitteringar i anslutning till sommarjobb.

De ordnar och hjälper till att ordna allt från mindre kaffeserveringar till större evenemang för allmänheten. De organiserar till exempel CV-workshopar, kurser, temaveckor och tävlingar.

Experterna på Finlands Ekonomers kontor stöder kontaktpersonerna för ekonomistuderande och besöker gärna olika evenemang som utbildare. Även kontaktpersonerna kan bjudas in som talare på evenemang och kurser.

De svarar gärna på alla frågor som gäller Finlands Ekonomers medlemskap eller tjänster. Du får alltid hjälp och stöd oavsett om du nyss har inlett dina studier eller om du snart är magister.

Hur vet jag om jag är studerandemedlem i Finlands Ekonomer?

  • Ekonomistuderandena är medlemmar i Finlands Ekonomer via sin egen studerandeförening.
  • Om du studerar ekonomi vid ett mångbranschuniversitet blir du medlem samtidigt som du går med i föreningen för ekonomistuderande vid ditt universitet.
  • Om du studerar vid Hanken är du automatiskt Finlands Ekonomers studerandemedlem.

Följ din kontaktperson på de sociala medierna

Björneborg: kontaktpersonen för PorKy Facebook / Instagram

Helsingfors, Hanken: kontaktpersonen för SHS Facebook / Instagram

Helsingfors: kontaktpersonen för KY Facebook / Instagram

Joensuu: kontaktpersonen för Optimi Facebook / Instagram

Jyväskylä: kontaktpersonen för Pörssi Facebook / Instagram

Kuopio: kontaktpersonen för Preemio Facebook / Instagram

Tammerfors: kontaktpersonen för Boomi Facebook / Instagram

Uleåborg: kontaktpersonen för Finanssi Facebook / Instagram

Vasa: kontaktpersonen för SSHV Facebook / Instagram

Vasa: kontaktpersonen för Warrantti Facebook / Instagram

Villmanstrand: kontaktpersonen för Enklaavi Facebook / Instagram

Åbo: kontaktpersonen för Turun KY Facebook / Instagram

Åbo: kontaktpersonen för Merkantila Klubben Facebook / Instagram