Studenthälsovården-stiftelsens lagstadgade uppgift är att organisera hälso- och sjukvårdstjänster för studerande, främja studerandenas hälsa och förmåga att studera, samt främja inlärningsmiljöns och gemenskapens välbefinnande. För närvarande förefaller det dock nästan omöjligt att fullgöra den lagstadgade uppgiften på grund av otillräckliga resurser. Man kan få vänta orimligt länge på icke akut sjukvård. Medan eleverna väntar på tjänster förvärras också problemen och utmaningarna under väntetiden. 

”Man har misslyckats med att uppfylla den lagstadgade uppgiften när elevernas ork står på spel och inga mottagningstider alls erbjuds någonstans i Finland. Det kan inte fortsätta så här”, dundrar Emilia Winqvist, Kylteri-nätverkets ordförande 

Resursbristen måste åtgärdas nu

Särskilt tillgången till psykiatriska tjänster är blockerad. Man kan behöva vänta månader på den första behandlingskontakten om det inte är en livshotande, kritisk situation. Det här är en särskilt svår sak för de studerande, vars förmåga att klara sig redan är på en låg nivå och att söka hjälp kräver hårt arbete. Vissa kanske inte söker hjälp eftersom det verkar som att all tid går åt till att lyssna på pausmusiken på YTHS kundtjänst. 

Felet ligger dock inte hos YTHS kompetenta personal eller de studenter som använder tjänsterna. Det handlar om resursplanering. Tjänsterna var överbelastade redan innan AMK-studenterna anslöt sig till dem och situationen har bara förvärrats. För att YTHS ska kunna betjäna sina kunder bättre, det vill säga studenterna, måste resurserna beaktas. Statlig finansiering måste tillgodose studenternas behov, eftersom vi inte har råd att förlora en enda ung person på grund av psykiska problem eller andra sjukdomar.  

En del av YTHS-finansieringen kommer från YTHS-avgiften, som varje student måste betala två gånger om året även om de inte använder tjänsterna. 

“I den här situationen är det värt att fundera över om det är rättvist att varje student måste betala ett YTHS-bidrag utan att vara säker på att det finns hjälp att få när det behövs”, fortsätter Winqvist.