Kontaktuppgifter

På denna sida hittar du alla kontaktuppgifter indelade enligt tjänst.

Här hittar du de anställda i alfabetisk ordning >>

 

Finlands Ekonomer Rf

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
OBS! Besöksadress till 31.7.2020: Banmästargatan 11
tfn +358201299299
e-post: info@ekonomit.fi
FO-numret: 0202108-3

Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn@ekonomit.fi

 

 

Frågor som gäller medlemskapet

 • Ändringar av egna uppgifter
 • Medlemsavgifter
 • Medlemsförmåner
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan

Kontakta oss

Visa kontakter

Karriärcoaching och rådgivning i arbetssökning

 • En ny riktning på karriären
 • Identifiering av det egna kunnandet
 • Metoder och kanaler för arbetssökning
 • Lönerådgivning och stöd för lönesamtal
 • Företagande som karriäralternativ

Läs självbetjäningsmaterialet innan du tar kontakt: CV-kliniken, arbetssökning, linkedin-profil

Kontakta oss

 • Boka tid >>
 • ura@ekonomit.fi
 • Studerandemedlem: Lägg märke till att det krävs en gällande KylteriPlus-beställning för att du ska kunna boka tid till en karriärcoach.
  Läs mer om tjänstepaketet KylteriPlus.
Visa kontakter

Eriksson Suvi
Direktör, karriärtjänster
p. +358408488935

Hallavo Marjut
Karriärcoach
p. +358400272911

Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146

Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +35840747 5390
LinkedIn -profil

Kulmala-Portman Sirja
Karriärcoach
LinkedIn -profil

Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358503395647
LinkedIn -profil

Lindholm Birgit
Karriärcoach
p. +358405217595

Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918

Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950

Rådgivning i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa

Vi ger råd i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa, till exempel:

 • Arbetslöshetsdagpenning vid uppsägning och permittering
 • Att utföra deltidsarbete, studera eller inleda företagsverksamhet under arbetslöshetsperioden
 • Företagarens utkomstskydd

Kontakta oss

Visa kontakter

Anställningsrådgivning

Juristerna står till tjänst i rättsliga frågor som gäller arbets- och tjänsteanställningar, till exempel:

 • Upprättande av arbets- och direktörsavtal
 • Samarbetsförhandlingar, uppsägningar och konflikter på arbetsplatsen
 • Övriga arbetsrättsliga frågor

Juristerna behandlar i princip ärendena i den ordning de kommit in. Lägg märke till att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.

Kontakta oss

Visa kontakter

Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. +35820692923
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning

Harju Katariina
Jurist
p. +358201299203
Anställningsrådgivning, privata sektorn

Heiska Sarianna
Jurist
p. +358201299202
Anställningsrådgivning, privata sektorn

Hämäläinen Johanna
Jurist
p. +358201299218
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn

Pennanen Emilia
Jurist
Anställningsrådgivning, privata sektorn (familjeledighet)

Pohjolainen Annika
Jurist
p. +358201299205
Anställningsrådgivning, privata sektorn, Rådgivning för företagare

Rintala Susanna
Ombudsman, arbetlöshet
p. +358201299273
Rådgivning i utkomstskydd

Voutilainen Timo
Jurist
p. +358201299283
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn

Yli-Huumo Noora
Jurist
p. +35820692924
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Rådgivning för företagare

Rådgivning till chefer och arbetsgivare

 • Juridisk arbetsgivarrådgivning
 • Rådgivning i lönefrågor
 • Karriärcoacherna sparrar i chefsarbetet

Kontakta oss

Juridisk arbetsgivarrådgivning

 • tfn. 020692923

Karriärcoacherna och rådgivning i lönefrågor

Visa kontakter

Juridisk rådgivning för företagarmedlemmar

Följande juridiska frågor som berör företagare:

 • Råd och fakta gällande grundandet av företag
 • Delägaravtal
 • Uppdragsavtal

Kontakta oss

Visa kontakter

Arbetsmarknadsverksamhet

Visa kontakter

Apter Ted
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd

Hellman Veera
Bidragande sakkunnig
p. +358503858229

Hyyppä Kosti
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Privata sektorn: ICT bransch, Finnvera och Hansel

Kröger Mari
Utbildningspolitisk ombudsman
p. +358407793812

Lindberg Tage
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358405133969
Teknologiateollisuus ja elintarvikeala

Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939

Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
LinkedIn -profil

Parkkari Mika
Utbildningspolitisk ombudsman (tjänsteledig)

Salokannel Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566

Sipilä Riikka
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226
Privata sektorn: finansbransch

Customer experience, kommunikation och marknadsföring

Visa kontakter


Automatiserad telefonsamtal
p. 0942720601

Dernjatin Aleksei
Art Director
p. +358505166567

Enberg Nina
Marknadsföringschef
p. +358408267515

Grönholm Salla
Customer experience specialist

Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390

Hankia Tanja
Customer experience specialist
p. +358503012664

Hämäläinen Hannele
Evenemang producent
p. +358400 801 555

Karusalmi Krista
Utvecklingschef, digitala tjänster
p. +358503805941
LinkedIn -profil

Kuittinen Arja
Kommunikationsspecialist
p. +358405532960

Kujala Julius
Growth Agent
p. +358400250644

Levänen Ida
Communications manager, Chefredaktör
p. +358407674661
LinkedIn -profil

Markkanen Katri
Customer experience direktör
p. +358400454165

Mäkinen Tuija
Kundförvaltningschef
p. +358201299245

Niskanen Eeva
Evenemang producent
p. +385452602884

Pellinen Heidi
Customer experience specialist
p. +358405265379

Varpenius Anu
Sakkunnig, karriärutveckling, customer experience
p. +358407104860
LinkedIn -profil

Ledning

Visa kontakter

Elo Jari
Direktör
p. +358405009840

Happonen Teija
Assistent för verksamhetsledare
p. +358407048067

Kontaktpersoner för ekonomstuderande

Visa kontakter

Airikainen Janina
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358405692000

Harju Siiri
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358504334302

Hautakangas Teemu
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358407670646

Juurikkala Aino
Kontaktperson för ekonomistuderande / Villmanstrands tekniska universitet
p. +358503253948

Järventaus Justiina
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +358404134478

Kankare Nadja
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358406731524

Kesti Erik
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358445472505

Kukkonen Milla
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358449749883

Kuusinen Hanna
Kontaktperson för ekonomistuderande / Åbo Akademi
p. +358442174878

Kärnä Claudia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358505506526

Kääpä Eeva
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358451108550

Lehojärvi Aku
Kontaktperson för ekonomistuderande
p. +358405324189
Finska handelshögskolan i Åbo

Oksanen Saara
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358505524784

Ekonomi- och byråtjänster

Visa kontakter

Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760

Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358201299269

Linnapuomi Markku
Dataskyddsombud
p. +358 40 451 6063

Roitto Katariina
HR specialist
p. +358503030081

Salo Krista
Assistent
p. +358201299296