Kontaktuppgifter

På denna sida hittar du alla kontaktuppgifter indelade enligt tjänst.

Här hittar du de anställda i alfabetisk ordning >>

 

Finlands Ekonomer Rf

Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors
tfn +358201299299
e-post: info@ekonomit.fi
FO-numret: 0202108-3

Våra e-postadresser har formen: förnamn.efternamn@ekonomit.fi

 

 

Frågor som gäller medlemskapet

 • Ändringar av egna uppgifter
 • Medlemsavgifter
 • Medlemsförmåner
 • Medlemskap i arbetslöshetskassan

Kontakta oss

Visa kontakter

Karriärcoaching och rådgivning i arbetssökning

 • En ny riktning på karriären
 • Identifiering av det egna kunnandet
 • Metoder och kanaler för arbetssökning
 • Lönerådgivning och stöd för lönesamtal
 • Företagande som karriäralternativ

Läs självbetjäningsmaterialet innan du tar kontakt: CV-kliniken, arbetssökning, linkedin-profil

Kontakta oss

 • Boka tid >>
 • ura@ekonomit.fi
 • Studerandemedlem: Lägg märke till att det krävs en gällande KylteriPlus-beställning för att du ska kunna boka tid till en karriärcoach.
  Läs mer om tjänstepaketet KylteriPlus.
Visa kontakter

Hallavo Marjut
Karriärcoach
p. +358400272911

Juhava Nina
Karriärcoach
p. +358505880146

Keskinen Taija
Karriärcoach
p. +35840747 5390
LinkedIn -profil

Kulmala-Portman Sirja
Karriärcoach
LinkedIn -profil

Kurki Kristiina
Karriärcoach
p. +358405377397
LinkedIn -profil

Lindholm Birgit
Karriärcoach
p. +358405217595

Myöhänen-Astikainen Tiina
Karriärcoach
p. +358407471918

Parpala Arja
Karriärcoach
p. +358400421950

Anställningsrådgivning

Juristerna står till tjänst i rättsliga frågor som gäller arbets- och tjänsteanställningar, till exempel:

 • Upprättande av arbets- och direktörsavtal
 • Samarbetsförhandlingar, uppsägningar och konflikter på arbetsplatsen
 • Övriga arbetsrättsliga frågor

Juristerna behandlar i princip ärendena i den ordning de kommit in. Lägg märke till att det är bra att reservera två vardagar för behandlingen av avtal som gäller arbetslivet.

Kontakta oss

Visa kontakter

Degerlund Jan
Direktör för juridiska ärenden
p. +35820692923
Anställningsrådgivning, privata sektorn Arbetsgivarrådgivning

Harju Katariina
Jurist
Anställningsrådgivning, privata sektorn (tjänsteledig)

Heiska Sarianna
Jurist
p. +358201299202
Anställningsrådgivning, privata sektorn

Hämäläinen Johanna
Jurist
p. +358201299218
Tjänsteanställningar, statliga sektorn Anställningsrådgivning, privata sektorn

Pennanen Emilia
Jurist
p. +358201299226
Anställningsrådgivning, privata sektorn

Rintala Susanna
Ombudsman, arbetlöshet (familjeledig)

Voutilainen Timo
Jurist
p. +358201299283
Tjänsteanställningar, kommunala sektorn och lärare Anställningsrådgivning, privata sektorn

Yli-Huumo Noora
Jurist
p. +35820692924
Anställningsrådgivning, privata sektorn
Rådgivning för företagare

Rådgivning till chefer och arbetsgivare

 • Juridisk arbetsgivarrådgivning
 • Rådgivning i lönefrågor
 • Karriärcoacherna sparrar i chefsarbetet

Kontakta oss

Juridisk arbetsgivarrådgivning

 • tfn. 020692923

Karriärcoacherna och rådgivning i lönefrågor

Visa kontakter

Juridisk rådgivning för företagarmedlemmar

Följande juridiska frågor som berör företagare:

 • Råd och fakta gällande grundandet av företag
 • Delägaravtal
 • Uppdragsavtal

Kontakta oss

Visa kontakter

Rådgivning i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa

Vi ger råd i frågor som gäller utkomstskydd för arbetslösa, till exempel:

 • Arbetslöshetsdagpenning vid uppsägning och permittering
 • Att utföra deltidsarbete, studera eller inleda företagsverksamhet under arbetslöshetsperioden
 • Företagarens utkomstskydd

Kontakta oss

Visa kontakter

Arbetsmarknadsverksamhet

Visa kontakter

Apter Ted
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400602439
Privata sektorn: revision och rådgivning, Kommun, Tillstånd

Eriksson Suvi
Utbildningspolitisk ombudsman
p. +358408488935

Hyyppä Kosti
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358503516177
Privata sektorn: ICT bransch, Finnvera och Hansel

Lindberg Tage
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358405133969
Teknologiateollisuus ja elintarvikeala

Mykkänen Riikka
Chef för samhällsrelationer
p. +358445929939

Parkkari Mika
Utbildningspolitisk ombudsman
p. +358400802145

Salokannel Riku
Arbetsmarknadsdirektör
p. +358407249566

Sipilä Riikka
Ombudsman, arbetsmarknads- och samhällspolitik
p. +358400458226
Privata sektorn: finansbransch

Kundrelationer

Visa kontakter

Grönholm Salla
Kundrelationsansvarig, företagare
p. +358405159491

Halsvaha Terhi
Specialist, Digitala tjänster
p. +358505142193

Hankia Tanja
Kundrelationsansvarig, studerande och unga ekonomer
p. +358503012664

Hämäläinen Hannele
Evenemangskoordinator
p. +358400 801 555

Karusalmi Krista
Kundrelationschef
p. +358503805941
LinkedIn -profil

Markkanen Katri
Kundrelationschef (familjeledighet)

Pellinen Heidi
kundrelationsansvarig
p. +358405265379

Varpenius Anu
Sakkunnig, karriärutveckling / kundrelationsansvarig, ekonomer
p. +358407104860
LinkedIn -profil

Ledning

Visa kontakter

Happonen Teija
Assistent för verksamhetsledare
p. +358407048067

Uljas Anja
Direktör
p. +35840 5500712

Kontaktpersoner för ekonomstuderande

Visa kontakter

Fesiuk Julia
Kontaktperson för ekonomistuderande
p. +358409130698
Finska handelshögskolan i Åbo

Holopainen Aleksi
Kontaktperson för ekonomistuderande / Aalto universitet
p. +358442838841

Hurme Isla
Kontaktperson för ekonomistuderande / Vasa universitet
p. +358407022457

Joki Olli
Kontaktperson för ekonomistuderande / Uleåborgs universitet
p. +358505182155

Jyrhämä Lari
Kontaktperson för ekonomistuderande / Villmanstrands tekniska universitet
p. +358504047837

Kalpamaa Kasper
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska handelshögskolan i Vasa
p. +358400561583

Koivuniemi Viivi
Kontaktperson för ekonomistuderande / Åbo Akademi
p. +358504075991

Koskela Ilona
Kontaktperson för ekonomistuderande / Jyväskylä universitet
p. +358440150017

Lahdenpää Veikka
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Kuopio
p. +358405305776

Ripatti Roosa
Kontaktperson för ekonomistuderande / Östra Finlands universitet, Joensuu
p. +358504358255

Seppä Juha-Matti
Kontaktperson för ekonomistuderande / Björneborgs universitetscenter
p. +358443160394, juhamatti.seppa@ekonomit.fi

Vapola Valtteri
Kontaktperson för ekonomistuderande / Tammerfors universitet
p. +358509182440

Westerholm Alexia
Kontaktperson för ekonomistuderande / Svenska Handelshögskolan Hanken
p. +358407332525

Ekonomi- och byråtjänster

Visa kontakter

Kutvonen Päivi
Assistent
p. +358405195760

Lillomäki Leena
Ekonomichef
p. +358201299269

Linnapuomi Markku
Dataskyddsombud
p. +358 40 451 6063

Mäkinen Tuija
Kundförvaltningschef
p. +358201299245

Roitto Katariina
Henkilöstöasiantuntija (perhevapaalla)

Salo Krista
Assistent
p. +358201299296

Taivainen Satu
Projektchef
p. +358400950619

Viinikainen Suvi
Ekonomiassistent
p. +358201299271

Forskningverksamhet

Visa kontakter

Oksanen Juha
Utredningschef
p. +358405566671
LinkedIn -profil

Kommunikation

Visa kontakter

Enberg Nina
Marknadsföringschef
p. +358408267515

Haapalainen Heidi
Kommunikationsspecialist
p. +358505334390

Loisa Marjo
Kommunikationschef
p. +358407479548

Niemelä Ulla
Kommunikationsspecialist
p. +358400203235

Tarkkonen Eeva-Kaisa
Viestintäasiantuntija
p. +358401404856