November är här och med den årets mörkaste tid. För många ekonomer innebär det också att årets mest brådskande tid är på kommande. Mycket ska hinnas med innan årsslutet. Innevarande års verksamhet ska paketeras ihop samtidigt som ska nästa år ska planeras. En rumba som kan kännas mer stressande än motiverande.

Hur gör man för att hitta rätt motivationsfaktor när motivationen tryter och jobbet smakar trä? En fråga jag regelbundet diskuterar med personer som sökt sig till karriärcoaching.

Ganska ofta brukar jag rekommendera en metod som heter ”Job Crafting”.

I ett nötskal innebär Job Crafting att man finjusterar sina arbetsuppgifter så att arbetsdagen blir mer intressant, motiverande och meningsfull. Metoden har utvecklats av två professorer; Amy Wrzesniewski från Yale och Jane Dutton från University of Michigan. De har i över två decennier forskat i hur människor finner drivkraft till arbetsdagen.

Amy och Jane har kommit fram till att högt motiverade arbetstagare har en förmåga att skapa meningsfullhet i sin arbetsdag. Dessa personer har insett att de med sina val, sina arbetssätt och framförallt sin inställning kan inverka på arbetsmotivationen. Ett berömt exempel är NASA-städaren, som på frågan ”Vad jobbar du med?” svarade ”Jag hjälper astronauter komma till månen”.

Amys och Janes definition på Job Crafting är: “What employees do to redesign their own jobs in ways that foster engagement at work, job satisfaction, resilience, and thriving”. I praktiken försöker man alltså designa om sitt jobb enligt egna intressen, förmågor och önskemål.

Så designar du om ditt arbete i tre steg:

Task crafting eller omformning av arbetsuppgifter

Försök få in i arbetsdagen mer av sådant som du tycker om och mindre av sådant du inte tycker om. Börja med att i två kolumner lista allt du gillar respektive inte gillar av det du gör på jobbet. Fundera sedan – eventuellt tillsammans med chefen – hur du kan öka på kolumn 1 och minska på kolumn 2.

Kan du till exempel gå med i något projekt som ger dig möjlighet att göra någonting du brinner för? Kan du byta arbetsuppgifter med en kollega, som gillar rutinmässiga sysslor, ifall du själv är mer av en utvecklare?

Till exempel: En redovisare som var trött på monotona arbetsuppgifter undersökte alternativ för hur artificial intelligence (AI) kunde automatisera tråkiga arbetsskeden. Och nej – hen blev inte av med jobbet för det utan fick uppleva ett superintressant AI-projekt och kunde efter det istället ägna sig åt mer motiverande sysslor.

Relationship crafting eller omformning av relationer

Tänk igenom relationerna på ditt jobb. Är det någon arbetskompis du skulle vilja lära känna bättre? Kan du boka in regelbundna luncher med kolleger, även utanför ditt eget team?

Redovisaren jag nämnde ville bättre förstå hur R&D-avdelningen jobbade, så hen började boka in träffar med dem som arbetade där. Det visade sig vara mycket givande för båda parterna och ledde till en ömsesidig ökad förståelse och till och med till en bättre arbetsmiljö.

Om din arbetsplats är liten med få kolleger så fundera på om det finns någonting du kan göra utanför arbetsplatsen, såsom att gå med i ett nätverk, skaffa en mentor, själv bli en mentor eller syssla med välgörenhet där du kan ha tankeutbyte med intressanta människor?

Cognitive crafting eller omformning av hur du uppfattar din roll

Kan du hitta ett större syfte med ditt jobb, likt NASA-städaren? Till exempel så tänker jag inte på mig själv som karriärcoach, utan på en person som hjälper människor att trivas bättre på jobbet eller hitta vägen framåt i karriären.

Hur gjorde redovisaren i fråga gällande den här saken? Hen gick tillbaka till sin arbetsgivares vision och mission, och kunde se att hen utgjorde en viktig del i helheten. För att ytterligare förstärka känslan av meningsfullhet började hen regelbundet skriva inlägg om saken på LinkedIn, vilket även gynnade arbetsgivarens bränd.

Testa gärna Job Crafting om du känner att du är i behov av en boost av arbetsmotivationen. Enligt undersökningar leder metoden bevisligen till ett ökat välmående på jobbet och skyddar till och med mot utbrändhet, någonting att tänka på i bråda årsslutstider.