Innehållet i utbildningen i psykiska första hjälpen utgörs av information och diskussioner om problem som gäller den psykiska hälsan. Syftet är att minska stigmatiseringen och göra det lättare för ekonomistuderandena att söka hjälp.

Under Mentalhälsoveckan skapar Finlands Ekonomer innehåll och kommunikation till studerandena i samarbete med studerande och experter inom området. Målet är att understryka att det inte är utbildningen, arbetsuppgifterna eller någon annan personlig egenskap som bestämmer vem som blir utbränd eller upplever problem med den psykiska hälsan.

Allt fler utbrända studerande

Allt fler studerande drabbas av trötthet och utbrändhet. Många känner sig överansträngda och olyckliga.

Ändå är det svårt att söka hjälp, delvis därför att problem med den mentala hälsan fortfarande stigmatiseras. Det är alarmerande.

”Näringslivet behöver inte utbrända ekonomer, utan människor som är motiverade, kunniga och mår bra och som ivrigt tar steget ut i arbetslivet. Även i arbetslivet är det viktigt att säkerställa att eventuella svårigheter upptäcks i tid och att åtgärder vidtas”, säger Finlands Ekonomers direktör Jari Elo.

Studier och arbetssökning orsakar stress

Det är inte bara studierna som orsakar stress, utan även till exempel arbetssökning och trycket att skaffa arbetserfarenhet.

”Samtidigt borde studerandena ha vänner, inspirerande fritidsaktiviteter och hålla på med mycket annat trevligt vid sidan om studierna och ett eventuellt jobb. Ganska mycket för en människa”, säger Kalle Kahanpää vid Åbo handelshögskola. Kahanpää är ordförande för sin studerandeförening och en av dem som tagit initiativ till kampanjen.

Kampanjen som går under namnet Sunt sinne, välmående studerande är ett viktigt bevis för att de aktiva studerandena vill ta ställning till och väcka diskussion om det livsviktiga ämnet.

Psykiska första hjälpen-utbildningarna är en ypperlig impuls till att man även bland ekonomerna öppnare börjar tala om mental hälsa och hur den kan främjas – på samma sätt som man talar om fysisk hälsa.

Mer information

Kalle Kahanpää
Puheenjohtaja, Kylteripuheenjohtajien verkosto
040 5252330

Veera Hellman
Asiantuntija, työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka
050 3858229