Försöket med regionala studielånesubventioner bygger på den så kallade norska modellen, där särskilda stödområden stöds på olika sätt för att göra glest befolkade områden mer attraktiva att bo och arbeta i. Definitionen av ett särskilt stödområde baserades på regionens migrationsunderskott och utmaningarna med att hitta kunnig arbetskraft.   

Bristen på arbetskraft i Finland är inte regional.

Enligt en undersökning som beställts av Akava Works är bristen på arbetskraft i Finland inte regional. Istället råder det allmän brist på kunnig arbetskraft. Den regionala obalansen har haft en nedåtgående trend under 2000-talet. 

Orimlig balans mellan regioner och olika branscher

Pilotprojektet kommer att inriktas på små kommuner där det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. Pilotprojektet omfattar 25 kommuner i östra Finland och Lappland.   

Vi tycker att det är orättvist att de som tagit ut examen i en högskola behandlas olika beroende på var de bor.

“Studielånen och därmed studeranden, används som spelpjäser i regionalpolitiken. Vi tycker att det är orättvist att de som tagit ut examen i en högskola behandlas olika beroende på var de bor. Tillgången till sociala förmåner för studerande ska vara lika oavsett var man bor”, säger Emilia Winqvist (SHS), ordförande för nätverket av studerandeordföranden. 

Studiepenningen höjdes med 14,50 euro från och med den 1 augusti. Ökningen är dock inte tillräcklig för att täcka kostnaderna för studerande som redan befinner sig i en svagare socioekonomisk situation, i synnerhet då levnadskostnaderna ökar betydligt på grund av den höga inflationen.   

 “De medel som tilldelats det regionala pilotprojektet borde ha riktats till höjningar av studielånen och studielånskrediter för alla studerande, snarare än bara för en marginell grupp. Vi hoppas att regeringen tar hänsyn till detta i budgetförhandlingarna”, fortsätter Emilia Winqvist.  

Ytterligare information: 

Emilia Winqvist 
ordförande för nätverket av studerandeordföranden 
+358 40 532 1417 

Veera Hellman 
sakkunnig, arbetsmarknadspolitik 
+358 50 385 8229