Ekonomien toimikunnat Eyup Yilmaz
Eyüp Yilmaz

Eyüp Yilmaz studerar vid handelshögskolan vid Jyväskylä universitet och är en av medlemmarna i Finlands Ekonomers arbetslivskommitté. Hans åsikt är alltså viktig i fråga om hurdan intressebevakning och hurdant påverkansarbete Finlands Ekonomer gör.

”Vi behandlar särskilt omvälvningen i arbetet och de förändringar i arbetslivet som har de största konsekvenserna. Jag anser att det är mycket viktigt att många experter och ekonomer med olika bakgrund och från olika branscher samlas. Vi strävar efter att hitta en gemensam syn som vi förmedlar till Ekonomernas arbetsmarknadsexperter”, säger Yilmaz.

Arbetslivskommitténs arbete grundar sig på den fundamentala orsaken till att Ekonomerna existerar – att alla ekonomer ska ha det så bra som möjligt i arbetslivet.

Till kommittén väljs 8–10 medlemmar åt gången och kommittén sammanträder ungefär 6–10 gånger per år. Arbetslivskommittén utformar ställningstaganden till hurdant ekonomernas arbete är nu och hurdant det kan vara i framtiden. Kommittén stöder Ekonomernas intressebevakning och arbetet för att påverka arbetsmarknadsfrågor.

En av medlemmarna i arbetslivskommittén är Annukka Erkheikki som arbetar som account director vid Myntverket i Finland.

”En stor nytta med denna uppgift enligt mig att arbetet omfattar sådant som många ekonomer inte är vana med i sitt eget arbete. I stället för indikatorer och tydliga intäktsmål är det fråga om påverkansarbete tillsammans med ett stort antal olika parter. Man lär sig hur olika frågor påverkas på medellång sikt och vad detta kräver i det finländska arbetslivet”, berättar Erkheikki.

Annukka Erkheikki Ekonomien toimikunnat
Annukka Erkheikki

Arbetslivskommitténs hjälp och förslag behövs särskilt under kollektivavtalsförhandlingarna som förs med ett par, tre års mellanrum. I varje fackförbunds verksamhet är det viktigt att påverka hurdana villkor som gäller för medlemmarna i arbetslivet. Arbetslivskommittén bistår Finlands Ekonomers arbetsmarknadsexperter i denna uppgift.

Som medlem i arbetslivskommittén har man chansen att följa vad som händer i arbetet och arbetslivet från första parkett. Verksamheten har stor betydelse: gruppens beslut hjälper Finlands Ekonomers styrelse att bilda sina ståndpunkter.

”Jag tycker vi har lyckats bra med att påverka till exempel en förändring i tänkesättet om hur arbete definieras i framtiden. I anslutning till arbetstidslagen tänkte man till exempel tidigare att arbetet utförs vid en viss tidpunkt och på ett visst ställe. Numera är det redan ganska klart att arbete kommer att utföras på ett betydligt mer flexibelt sätt”, säger Yilmaz.

Att vara med i arbetslivskommittén är något som Yilmaz och Erkheikki varmt rekommenderar. 

”Man har alla möjligheter att själv utvecklas och dessutom att förstå hur stort Finlands Ekonomers influensområde är. De förhandlings- och argumenteringsfärdigheter samt den förmåga att diskutera med människor med olika bakgrund som man lär sig i denna uppgift är alltid till nytta.”

Företagardelegationen: ”Ekonomerna driver inte bara löntagarnas sak”

Reklambyråföretagaren Juuso Enala är medlem i Ekonomernas företagardelegation och säkerställer på så sätt att även företagarna får sin röst hörd i förbundets verksamhet.

Tre procent av Ekonomernas medlemmar är företagare, men världen förändras i snabb takt. Allt fler ekonomer är företagare under sin karriär. Kanske inte på heltid, men många har företagande som bisyssla. Även företagarna har nytta av att vara medlemmar i Finlands Ekonomer.

”Numera finns det ingen fastslagen definition av lönearbete som pågår fram till pensioneringen. Det är vår uppgift att fundera över hur arbetsmarknaden förändras och hur ekonomernas sociala förmåner, anställningsskydd, försäkringar och pensioner påverkas av att företagarverksamhet blir vanligare. Finlands Ekonomer driver inte bara löntagarnas sak”, påpekar Enala.

Juuso Enala Ekonomien toimikunnat
Juuso Enala

Till företagardelegationen väljs 8–10 medlemmar och delegationen sammanträder ungefär fyra gånger per år.

Arbetsgruppen främjar ekonomföretagande, nätverksbyggande bland företagare, ett företagarvänligt klimat och frågor som gäller företagande på förbundsnivå. Målet med verksamheten är ett bättre liv för företagarna och att fler ekonomföretagare organiserar sig i Finlands Ekonomer.

Sammanträdena leder till konkreta resultat. Företagardelegationen utarbetade nyligen Ekonomernas program för tillväxtföretagande tillsammans med Ted Apter som ansvarar för förbundets frågor som gäller företagande. Programmet utarbetades eftersom Finlands Ekonomer har unika möjligheter i samhället att påverka verksamhetsförutsättningarna för tillväxtföretagande.

En av medlemmarna i företagardelegationen är studeranden Samuel Latvanen. Han upplever det som ett stort privilegium att få vara med i arbetsgruppen och utbyta åsikter med ekonomer i olika åldrar och från olika branscher. 

”Ekonomernas kontor skickar oss synpunkter eller en kläm som gäller någon aktuell fråga i anslutning till företagande. Vi blir tillfrågade så att säga om fältets synpunkter och åsikter. Efter diskussionerna meddelar vi vår ståndpunkt och Ekonomernas experter inom samhällspåverkan får sedan föra saken vidare så att ärendet kan ha – och mycket ofta har – samhällelig betydelse”, säger Latvanen.

Samuel Latvanen Ekonomien toimikunnat
Samuel Latvanen

Både Latvanen och Enala betonar att det är en unik möjlighet att få påverka företagarnas arbetslivsfrågor.

”Vi banar väg för andra. Vi förmedlar ett konkret budskap till dem som fattar beslut och påverkar på riksnivå. Förutom programmet för tillväxtföretagande har vi utarbetat företagartävlingen Unikorni som är riktad till studerande. Där sparras studerandena och de får pitcha sina företagsidéer precis som i Leijonan luola.”

Utbildningspolitiska kommittén har inlett många stora reformer

Den utbildningspolitiska sektorn är enorm. Finlands Ekonomers utbildningspolitiska experter kan inte ensamma sköta hela fältet, utan de behöver en utbildningspolitisk kommitté.

Studeranden Fanni Holmström-Mikkonen, medlem och vice ordförande för kommittén, berättar att medlemmarna i kommittén kommer med idéer, drar upp riktlinjer och diskuterar kritiskt olika frågor. Det viktigaste målet är att garantera kvaliteten på den ekonomiska utbildningen.

”Våra ståndpunkter förmedlas till Finlands Ekonomers kontor där riktlinjerna sedan omsätts i praktiken”, beskriver Holmström-Mikkonen.

Medlemmarna i kommittén är vanligen människor som besitter omfattande kompetens och erfarenhet av universitet, yrkeshögskolor, vuxenutbildning och studentpolitik. Även representanter för företagsvärlden skulle gärna få vara med, eftersom studerandena som utbildas i Finland i första hand får arbete i företagssektorn.

Kommittén utför konkreta arbetsuppgifter, skapar idéer och lösningar för framtiden, och därför är det viktigt att det finns kompetens och insikter på fältet.

Utbildningspolitiska kommitténs huvudsakliga uppgift är påverkansarbete: ställningstaganden, att inhämta information och att hålla kontakt med läroanstalterna. Kommittén sammanträder ungefär fem gånger per år.

Kommittén delar också ut det årliga Undervisningspriset på 6 000 euro till en särskilt förtjänt aktör som utvecklat den ekonomiska utbildningen.

Ett av utbildningspolitiska kommitténs betydande projekt är försäljningsskolan School of Sales som nyligen lanserades. Insikten om att det finns ett stort behov av mer försäljningskompetens i Finland gav upphov till detta projekt.

Ett annat projekt som inletts av Finlands Ekonomer och där kommittén hade en stor roll var att genomföra de ekonomiska enheternas gemensamma grundläggande studier på nätet.  För ett sådant projekt behövdes koordinering och en idé utifrån.

Arbetet i kommittén innebär en verklig chans att påverka den ekonomiska utbildningen i Finland.

”Det är mycket intressant och lärorikt att höra olika synpunkter och lära sig att förstå helheter”, säger Holmström-Mikkonen.

Ansökan till organen 2020

Finlands Ekonomer söker aktiva personer till sina olika organ för perioden 2021–2023. Sökningen har avslutats.