Släpp loss din potential.

LÄS MER OCH ANSLUT DIG!

Höjdpunkter i våra aktuella nyheter på svenska

Är ni Finlands tuffaste kylterin? Ta del i Biz Potential Finland 2019!

Finlands Ekonomer och Danske Bank i Finland letar efter Finlands bästa ekonomistuderanden. Alla studerandemedlemmar i Finlands Ekonomer kan ta del i B...

Artikkeli 14.10.2019

Det finns fyra grupper av ekonomer – värderingarna skiljer dem åt

Ekonomerna kan utifrån sina värderingar delas in i fyra olika grupper. Grupperna identifierades i Finlands Ekonomers färska värdeundersökning. Den min...

Artikkeli 20.9.2019

Myten om den egocentriska och penningsugna ekonomen har spräckts

Finlands Ekonomers värdeundersökning avslöjar ny och överraskande information om värderingarna och attityderna hos denna grupp som är verksam i det ek...

Uutinen 20.9.2019

Höjdpunkter i våra tjänster

Delta i våra evenemang!

Delta i kostnadsfria medlemsevenemang av hög kvalitet som ordnas på olika håll i Finland.

eLakipalvelu

I nya eLakipalvelu får du svar på de vanligaste arbetsrättsliga frågorna 24/7.

Kontrollera din lön

Av lönenivåundersökningen som görs årligen framgår bland annat ekonomernas medianlön.

Läs mer om vår karriärcoaching

Läs mer om vår karriärcoachingKontakta våra karriärcoacher när du funderar på ditt arbete och din framtid.