Ligg steget före.

Vi coachar dig i ditt nästa steg och skapar ett bättre arbetsliv.
Ta tag i din framtid!

Läs mer och anslut dig!

Höjdpunkter i våra aktuella nyheter på svenska

Finlands Ekonomers Undervisningspris fyller 20 år

Finlands Ekonomers Undervisningspris fyller 20 år och jubileumsåret till ära söker förbundet efter en lärare eller ett lärarteam som bäst ger de stude...

Uutinen 7.3.2018

Finlands Ekonomers lönenivåundersökning: ekonomerna arbetar mycket utanför arbetstiden

Det är mycket vanligt att ekonomerna fortsätter arbeta där hemma efter den egentliga arbetsdagens slut. Endast drygt var fjärde ekonom som deltog i F...

Uutinen 15.2.2018

Långa arbetsdagar skadar hälsan – återhämtning är viktigt för anställda i expertyrken

Långa arbetsdagar leder till nedsatt välbefinnande för anställda med expertyrken. Detta framgår av en undersökning av Arbetshälsoinstitutet, där man u...

Uutinen 31.1.2018

Höjdpunkter i våra tjänster

Delta i våra evenemang!

Delta i kostnadsfria medlemsevenemang av hög kvalitet som ordnas på olika håll i Finland.

Gå till evenemangskalendern

eLakipalvelu

I nya eLakipalvelu får du svar på de vanligaste arbetsrättsliga frågorna 24/7.

Logga in i medlemstjänsten

Kontrollera din lön

Av lönenivåundersökningen som görs årligen framgår bland annat ekonomernas medianlön.

Logga in i medlemstjänsten

Läs mer om vår karriärcoaching

Läs mer om vår karriärcoachingKontakta våra karriärcoacher när du funderar på ditt arbete och din framtid.

Läs mer om karriärcoaching