Arbetshälsan var en klar vinnare när vi i en medlemsundersökning frågade vilka fenomen i arbetslivet som Finlands Ekonomer borde ägna särskild uppmärksamhet åt. Hjälp oss att påverka och betjäna mer effektivt och gör samtidigt något gott: för ditt svar doneras 1 euro till MIELI rf.

71 % av de medlemmar som är ekonomer och 77 % av de medlemmar som är handelsstudenter ville att vi i vår verksamhet skulle ägna särskild uppmärksamhet åt välbefinnande och bättre ork i arbetet.

Det finns många hot mot ork i arbetet och arbetshälsa. Svara på vår enkät om bättre ork i arbetet så att vi kan stärka vår inverkan på välbefinnande och erbjuda dig tjänster och förmåner som verkligen främjar ditt fysiska och psykiska välbefinnande på arbetsplatsen.

Varför är det viktigt att du svarar?

  • Genom att svara kan du påverka vilka välbefinnanderelaterade tjänster och förmåner ditt medlemskap kommer att omfatta i framtiden.
  • Genom att svara hjälper du oss att fokusera det påverkansarbete gällande välbefinnande och bättre ork i arbetet som vi riktar mot beslutsfattare och medier.
  • Ditt svar är också viktigt, eftersom du samtidigt gör något gott: För varje svar donerar vi 1 euro till MIELI rf. MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s grundläggande uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga problem med psykisk ohälsa. MIELI rf försvarar allas rätt till god psykisk hälsa.


Svara senast 22.5.2023.