CV-kliniken

När du börjar skriva ett CV ska du först fråga dig varför och till vem du skriver det. Du kanske föredrar en personlig touch eller variation, men det är mottagaren som bestämmer hur CV:t ska se ut. När du känner eller har bekantat dig tillräckligt bra med den bransch eller organisation som du är intresserad av kan du sluta dig till om de väntar sig ett traditionellt CV och en traditionell ansökan eller om du kan presentera dina intressen, mål och din sakkunskap på ett mer personligt sätt.

Ett välstrukturerat CV

Kontaktuppgifter

 • Namn, (adress), telefonnummer, e-postadress och adress till eventuell LinkedIn-profil
 • Uppgifter om familjeförhållanden, födelsetid eller -plats är inte obligatoriska i ett finländskt CV.
 • Personuppgifter är alltså inte en obligatorisk rubrik i CV:t. Kontaktinformationen är helt tillräcklig.

Sammanfattning

 • I sammanfattningen berättar du kort om ditt mest väsentliga kunnande, din erfarenhet och dina styrkor. Nämn också dina framtida mål: vilken arbetsuppgift du har för ögonen.

Utbildning

 • Ange dina examina och i början av karriären åtminstone huvudämnet och pro gradu-avhandlingens ämne.
 • Du kan också nämna studier utomlands eller betydande projekt som du deltagit i.

Arbetserfarenhet

 • Beskriv kort dina senaste arbetsuppgifter.
 • Berätta speciellt om ditt ansvar och dina prestationer i denna uppgift. Du kan också nämna vad du har lärt dig eller vad du har fått beröm för.
 • Vid behov kan du också kortfattat berätta om dina arbetsgivare: bransch, basuppgifter om verksamheten eller nyckeltal.
 • Du kan ändra ordningen på de olika avsnitten i CV:t beroende på om erfarenheten som förvärvats via studier, annan erfarenhet eller utbildningen är det viktigaste med tanke på arbetsuppgiften du söker.

Förtroendeuppdrag och hobbyer

 • Beskriv dina förtroendeuppdrag på samma sätt som du beskrev din arbetserfarenhet.
 • Om du endast har litet arbetserfarenhet kan du nämna förtroendeuppdragen till och med före arbetserfarenheten i CV:t.

Språkkunskaper och datatekniska färdigheter

 • Ett vitsord kan kännas exakt, men det är ett diffust sätt att ange kunskaperna. Det som du betraktar som goda språkkunskaper kan någon annan räkna som utmärkta. Beskriv inte dina språkkunskaper enbart med ett vitsord.

 • Tala om hur du använder dina språkkunskaper i praktiken. T.ex. Jag använder engelska dagligen i mitt arbete eller Jag håller regelbundet kontakt med mina vänner i Sverige.
 • Nämn de viktigaste färdigheterna först. Arbetsgivaren är säkert mer intresserad av att du kan använda SAP eller CRM-systemet än Office-programmen. Om du ändå är t.ex. expert på Excel ska du berätta hur du använder Excel.

Referenser

 • Om du vill kan du nämna namnen på 1–3 referenser samt deras befattningar och organisation till sist i CV:t.
 • Du behöver inte nämna kontaktinformationen eftersom den vanligen begärs i samband med intervjun. Nämn ändå något om att kontaktuppgifter är tillgängliga, till exempel "Jag meddelar gärna kontaktuppgifterna till mina referenser på begäran."

Så här skriver du ett bra CV