Med en dold arbetsplats avses vanligen sådana som inte meddelas offentligt utan för vilka lämpliga kandidater söks till exempel med hjälp av direktrekryteringskonsulter eller nätverk.

Ibland kan det uppstå en dold arbetsplats när en lämplig person erbjuder sitt kunnande i rätt ögonblick. Arbetsgivaren anställer personen även om det inte ens funnits planer på att rekrytera någon.  Kompetensbrist kan ha uppstått till exempel till följd av företagsförvärv, verksamhetens tillväxt och förändringar.

Största delen av arbetsplatserna är dolda

Direktrekryterings- och rekryteringskonsulterna berättar att en stor del, till och med 80 procent, av arbetsplatserna är dolda. Endast en del tillsätts via offentliga platsannonser.
Arbetsgivaren sparar ofta tid och pengar när en lämplig arbetstagare söks på något annat sätt. En stor del av sökandena tycks ändå i första hand svara på offentliga platsannonser och förbiser lätt andra kanaler för arbetssökning.

Du vinner på att söka dolda arbetsplatser och bjuda ut ditt kunnande. I stället för att du väntar på att en lämplig rekryteringsannons ska dyka upp ger dolda arbetsplatser dig en helt ny, aktiv roll i arbetssökningen.

Du kan modigt kontakta organisationer som intresserar dig och bjuda ut ditt kunnande. När du söker dolda arbetsplatser hålls du aktiv. Vi har inte hört att någon skulle ha ångrat att de sökt dolda arbetsplatser även om de hittat den nya arbetsplatsen på något annat sätt.

Att söka dolda arbetsplatser är att söka information, bygga nätverk, bjuda ut sitt kunnande och vara synlig. Ofta öppnas dörren till dolda arbetsplatser när lämpliga parter känner till din kompetens, dina mål och din situation.

Sök information och håll dig à jour

För att du ska hitta intressanta företag och förstå vem du bör kontakta ska du särskilt följa investeringsnyheter, tillväxtföretagens succéhistorier, reformer i affärsverksamheten, utnämningar och saneringssituationer i medierna.

  • Läs mer om vad du bör fästa särskild uppmärksamhet vid
  • Investeringsnytt, information om stora affärer och goda nyheter

Du kan hitta intressanta arbetsgivare via paraplyorganisationer i den bransch du är intresserad av. Kauppalehtis förteckning Menestyjät är också ett bra ställe där du kan hitta intressanta företag som du kanske inte hört talas om tidigare.

Gör upp en förteckning av arbetsgivare som du är intresserad av så ser du konkret vem du bör kontakta. Följ också dessa företag på LinkedIn. För att hålla jakten på dolda arbetsplatser vid liv ska du säkerställa att du känner till tiotals intressanta arbetsgivare som du kan kontakta.

Bygg och utnyttja ditt nätverk

Förutom att det är roligt att lära känna nya människor är det också nyttigt. Många av oss tenderar att tänka att våra nätverk är små eller att ingen vill bli distraherad. Människor ställer dock vanligen gärna upp. Hur skulle du förhålla dig om någon bad dig om hjälp?

Säkerställ att åtminstone dina vänner och vissa arbetskontakter känner till att du söker arbete. Be dem tipsa dig om människor i deras egen bekantskapskrets som du kunde kontakta. Det är viktigt att du tydligt beskriver ditt kunnande och dina önskemål i fråga om det framtida arbetet för att människorna i ditt nätverk ska kunna berätta om dig för andra. Ditt nätverk håller ögonen och öronen öppna för dig även när dina egna begränsade resurser är inriktade på annat.

När den befintliga bekantskapskretsen har undersökts är det dags att utvidga ditt nätverk. Delta i tillställningar, evenemang och mässor i branschen du är intresserad av. Identifiera redan på förhand intressanta människor som du skulle vilja träffa på evenemanget. Kom ihåg att skicka en kontaktförfrågan på LinkedIn till människor du träffat.
Du kan också bygga nätverk virtuellt. Delta till exempel i intressanta diskussioner på LinkedIn eller Twitter.

Bjud ut ditt kunnande aktivt

Du känner till vad som händer i din bransch. Du känner intressanta aktörer. Du vet vad du kan och vad du vill.

Därefter är det dags att modigt bjuda ut ditt kunnande. Ring eller skicka e-post till din eventuella nya chef. Presentera dig och ditt kunnande och lyft framför allt fram den nytta som arbetsgivaren skulle ha av dig.

Kontakta aldrig någon bara en gång. Visa att du verkligen är intresserad av företaget och en chans att arbeta där.
Om du får svaret ”tyvärr har vi inget behov av att rekrytera personal för tillfället” ska du fråga när du kan återkomma. Begär också tips om någon annan som du kunde kontakta. Återkom i varje fall senast efter ett par månader.

Många vill arbeta hos en känd arbetsgivare. Att höra sig för om dolda arbetsplatser i mindre och mindre kända företag ger ofta bättre resultat än att kontakta stora företag. När du kontaktar mindre arbetsgivare är konkurrensen med all sannolikhet minimal och det kan hända att du hittar en guldåder.

Bjud också ut ditt kunnande till direktrekryteringskonsulter. Tala om för dem vad du har gjort tidigare, vad du vill göra i fortsättningen och i en hurdan organisation du ser dig själv framöver.

Säkerställ att du kan hittas

Förutom att du aktivt söker dolda arbetsplatser ska du också säkerställa att du lätt kan hittas av rekryterare. Var synlig och tillgänglig åtminstone på LinkedIn och lägg till ditt CV till exempel i CV-databaserna i Monster och Oikotie samt på TE-tjänsternas webbplats.

All synlighet i sociala medier som stöder din expertis är till din fördel även när du söker arbete.

7 sätt att hitta en dold arbetsplats

  • Nätverk
  • Direktrekrytering
  • Sociala medier
  • Tillställningar och evenemang
  • Medieuppföljning
  • Paraplyorganisationer i branschen
  • Direkt kontakt till arbetsgivare

Länkar med tips om hur du söker dolda arbetsplatser